Regio

Openbaar archeologiesymposium in Groningen"Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied"

GRONINGEN - In de Der Aa-kerk in Groningen wordt zaterdag 22 maart het archeologiesymposium 'Land van Ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied' gehouden. Met het symposium wordt het tentoonstellings- en onderzoeksproject afgesloten, een periode van drie jaar onderzoek, vier tentoonstellingen, een scala van begeleidende activiteiten en de publicatie van een kleurrijk, tweetalig boek over de archeologie van Noord-Nederland en Ostfriesland. Gedeputeerde Bote Wilpstra opent het symposium.

Aan het tentoonstellings- en onderzoeksproject, dat werd gecoördineerd door de Ostfriesische Landschaft in Aurich, namen verschillende Duitse en Nederlandse organisaties deel.
Het symposium, dat wordt georganiseerd door de provincie Groningen, is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor de archeologie van Noord-Nederland en Ostfriesland.

Tijdens de lezingen zullen verschillende aspecten van de archeologie worden gepresenteerd, over de periode van de Trechterbekercultuur tot de Tachtigjarige oorlog. De lezingen worden in het Duits of in het Nederlands gegeven.
Prof. Daan Raemakers (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. Henny Groenendijk (Rijksuniversiteit en provincie Groningen) spreken over de Trechterbekercultuur. Een bijzonder paard uit de late ijzertijd vormt het thema van een lezing door Dr. Egge Knol (Groninger Museum). Dr. Jan Kegler (Ostfriesische Landschaft) zal vertellen over de vondst van een boomstamkano in Jemgum en Dr. Jürgen Bär (Ostfriesisches Landesmuseum Emden) zal het recente onderzoek naar de veenlijken van Bernuthsfeld presenteren.

Deelnemers aan het symposium krijgen de gelegenheid om met sprekers en andere deelnemers van het project van gedachten te wisselen. De toegang tot het symposium en de lunch tijdens de middagpauze zijn gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Het symposium beging om 10.00 uur.

Opgave voor het symposium is mogelijk tot 14 maart bij Annet Nieuwhof (Terpencentrum, Rijksuniversiteit Groningen), onder vermelding van naam, adres en aantal via slotsymposium22maart@gmail.com.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.land-van-ontdekkingen.nl .