Regio

Eerste Groninger BoerenburendagBOERENBURENDAG - Op 23 november 2013 is de eerste Boerenburendag. Veel Groningse boeren nodigen hun buren uit. Aan de keukentafel vertellen zij over hoe zij werken en over hun toekomstplannen. Buren en dorpsgenoten kunnen aangeven hoe zij het leven tussen landbouwbedrijven ervaren. Het initiatief is bedoeld om de band tussen boer en burger op het platteland te verstevigen en het onderling begrip te vergroten.

Henk Staghouwer: "Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt zeker op het platteland. Boeren en hun buren treffen elkaar lang niet altijd meer vanzelf. We zien goede initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken en dat draagt echt bij aan de leefbaarheid. Met Boerenburendag hopen we dat meer boeren en inwoners op het platteland met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek gaan."

Boeren ontvangen de komende week een mail met een uitnodiging om zich aan te sluiten en mee te doen aan de 1e Groninger Boerenburendag. Zij nodigen zelf hun buren uit en bepalen ook zelf hoe zij invulling geven aan deze dag. Dat kunnen ze eventueel samen met andere boerenbedrijven in de buurt doen. Het idee is dat zij hun boerderij laten zien, aan de keukentafel vertellen over hun werk en toekomstplannen en de buren aan het woord laten over hoe zij het wonen in de buurt van een landbouwbedrijf ervaren.

Landbouwdialoog
Boerenburendag is een vervolg op de Landbouwdialoog die afgelopen jaar is gevoerd over de ontwikkeling van duurzame landbouw in Groningen. Boeren hebben aan tafel gezeten met stadjers, ommelanders en plattelandsjongeren; professoren met agrarisch natuurverenigingen en natuurorganisaties met de agro-industrie. Over zaken als schaalvergroting, volksgezondheid en dierwelzijn, regeldruk en over de vraag hoe de banden tussen boer en burger aangehaald kunnen worden.

De oogst van die dialoog ligt nu op tafel, letterlijk op het tafelkleed en een poster. De opbrengst bevat feiten, beelden, meningen, ideeën en vormt een basis om verder te praten aan de keukentafel. Want uiteindelijk gaat het er om hoe ondernemers met hun directe buren in gesprek zijn over de ontwikkelingen op en rondom hun boerenerf. Daar begint het draagvlak voor de landbouw.

Fotowedstrijd
De provincie organiseert een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen een foto insturen via boerenburendag@provinciegroningen.nl.

Meedoen
Boeren die mee willen doen kunnen het Boerenburendagpakket aanvragen bij de provincie met het tafelkleed en een koek. De oplage is beperkt, daarna is er voor alle boeren een poster beschikbaar met dezelfde informatie. De poster is vanaf 14 november op te halen bij de gemeentehuizenen op te vragen via de provincie.