Overslaan en naar de inhoud gaan

OZG opnieuw TopZorg ziekenhuis voor behandeling slaapapneu (OSAS)

Door op donderdag, 4 juli, 2013 - 18:55

WINSCHOTEN/DELFZIJL - De Ommelander Ziekenhuis Groep kreeg van zorgverzekeraar Menzis opnieuw het TopZorg predicaat voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg OSAS is daarom nauw samengewerkt met de Apneu Vereniging. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Wens van patiënt voorop
Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarom is het voldoen aan de criteria van het onderzoeksrapport ‘De apneu keten in beeld' van de Apneu Vereniging, een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen.

TopZorg slaapapneu (OSAS)
Een slechte nachtrust heeft een grote impact op een mens en zijn functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt met slaapapneu niet alleen bij een zorgaanbieder terecht kan met voldoende ervaring, maar dat deze de patiënt ook goed begeleid. Zo vindt meer dan 90% van het slaaponderzoek thuis plaats; een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Daarnaast is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals gewichtsreductie, overleg met de orthodontist en KNO- arts en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige. Het grote verschil met andere ziekenhuizen is de één dag diagnostiek in de OZG en dus erg snelle start met behandeling. Er zal binnenkort gestart worden met het aanbieden van de topzorg OSAS met één dag diagnostiek voor de UMCG patiënten, in het kader van verdere samenwerking.

Menzis TopZorg
Ziekenhuizen die voldoen aan het onderzoeksrapport van de Apneu Vereniging zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over onder meer toegangstijden, wachttijden, volume en de hoeveelheid slaaponderzoeken die thuis plaatsvinden. Ziekenhuizen die voldoen aan de extra wensen en eisen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. En voor de OZG in het bijzonder de snelheid van diagnose en behandelstelling.