Oud Veendam

De MiddenwegRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Op verzoek van Jacob Kuipers gaan we naar de Middenweg. De Middenweg vormt de belangrijkste verbindingsweg tussen Veendam en Muntendam. De Middenweg kent zowel een Veendams als Muntendams deel daar dwars door de staart ook de gemeentegrens gelegen is. Ik beperk mij tot het Veendamse gedeelte.

De Middenweg is heden ten dage een druk bereden weg. Deze belangrijkheid heeft de weg niet altijd gehad. Als er een Middenweg is is er dan ook een beneden- en boven weg. Ja, die is er. De beneden weg is het Beneden Verlaat die in vroeger tijden belangrijker was dan de Middenweg.

De Bovenweg kent alleen een Muntendams deel. Het betreft hier de Bovenweg in Muntendam. De weg is nooit doorgetrokken richting Veendam. De plaats waar de weg eigenlijk had moeten liggen is waar we nu het fitspad van Veendam naar Muntendam vinden. Als alles was aangelegd zoals gepland had je dus drie parallelle wegen gehad.

In de tijden dat veel vervoer per schip ging was het Beneden Verlaat het economische hart en was er veel bedrijvigheid te vinden rondom de sluis. De Middenweg was veel minder belangrijk. Dat de Middenweg niet echt de belangrijke verbindingsweg was blijkt ook uit het feit dat de paardentram destijds niet via de Middenweg naar Veendam ging maar via het Egypteneinde het beneden Oosterdiep.

Via de Middenweg reed wel de als minder comfortabel bekend staande omnibus die via het Scholthuizen en het Beneden Westerdiep zijn weg vervolgde. Nadat de scheepvaart in belangrijkheid afnam en meer vervoer over de weg plaatsvond ging er meer vervoer via de Middenweg. De Middenweg kende twee zijstraten te weten de Korte Middenweg, die later werd doorgetrokken naar de Scholthuizen en de naam Frans Spiekmanstraat kreeg en het Sinnigeslaantje. Het Sinngeslaantje was tot begin twintigste eeuw een wijk die de Middenweg kruiste middels een brug.

Reeds in 1817 was er sprake van een onderwijsinstelling aan de Middenweg. In die tijd betrof het een particuliere school van onderwijzer J.E. Bakker. Hoewel niet met zekerheid te melden heeft de school waarschijnlijk op de plek gestaan van de latere Middenwegschool. In 1901 wordt de school uitgebreid. Daar het een oude school betrof waren diverse verbouwingen in de jaren vijftig noodzakelijk om de school aan de eisen van die tijd te laten voldoen. Uiteindelijk valt op 27 juni 1968 definitief na 150 jaar het doek voor onderwijs aan de Middenweg.

Alleen het gymlokaal is nog aanwezig, de school is afgebroken en vervangen door de nieuwbouw van een woonhuis. Aan de Middenweg, schuin tegen de voormalige Middenwegschool werd in 1898 een bewaarschool gesticht door het Nut. T'Nut onderhield en exploiteerde deze scholen met financiële hulp van de gemeente. Tot 1923 blijven deze scholen het eigendom van t' Nut tot de gemeente deze school overneemt. Bewaarscholen kunnen eigelijk gezien worden als voorlopers van de latere kleuterscholen. In de jaren vijftig word de school opgeheven en afgebroken.

Aan het begin van de twintigste eeuw. Wordt het steeds drukker langs de Middenweg daar aan beide zijden door de woningbouwvereniging woningen worden gebouwd. Tot de 2de WO ging het verkeer van Muntendam via de Middenweg, Scholthuizen, de brug over het Westerdiep en het Beneden Westerdiep naar Veendam. Na de 2de Wo werd begonnen met de wijk Plan Noord waardoor het bewoner aantal aan deze zijde van Veendam enorm toenam.

Nadat in 1954 de brug over het Westerdiep bij Scholthuizen de Vredenrustlaan met de Middenweg verbond kreeg het pas echt de belangrijk die het heden ten dage nog steeds heeft als verbindingsweg. Door de nieuwe brug werd de afstand tot het centrum van Veendam enorm verkort en kon het verkeer binnendoor.

Van de Middenweg is verhoudingsgewijs weinig fotomateriaal te vinden. Vooral het deel vanaf het Sinnigeslaantje richting Muntendam is blanco en ook van de brug over het Sinnigeswijkje is geen beeldmateriaal. Ook het winkelpand dat op de hoek heeft gestaan is mij onbekend. Heeft iemand beeldmateriaal of weet iemand oud bewoners die in het bezit zouden kunnen zijn van foto's laat het me weten zodat ook deze ontbrekende delen zichtbaar worden