Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder bloemheesters, meer grasberm

Door op vrijdag, 7 juli, 2006 - 16:05
Zoals bekend moet de gemeente bezuinigen. De gemeenteraad heeft besloten dit o.a. te doen op openbaar groen. Inmiddels worden de eerste bezuinigingsmaatregelen al zichtbaar. Deze maatregelen duren tot en met 2008. In dit jaar zal de beoogde bezuiniging moeten zijn gerealiseerd. Dit betekent niet dat na 2008 alles weer wordt zoals het was. Wel wordt bekeken wat we als gemeente allemaal kunnen doen om toch zoveel mogelijk groen te kunnen behouden (zie ook laatste alinea 'Groen kopen?').

Ander groenbeeld

De maatregelen leveren een ander groenbeeld op dan dat we gewend zijn. Denk hierbij aan een verwilderd en ruiger beeld, waar bijvoorbeeld bramen en onkruid meer de kop opsteken of waar gras verder over het trottoir groeit dan voorheen. Ook Borgerswold en rond het zeilmeer Langebosch zal een ruiger beeld ontstaan.

Wat gaat er gebeuren?

2006
- een groot gedeelte van de hagen aan de Sorghvlietlaan worden verwijderd en omgevormd tot bermgras
- Dit geldt ook voor de beplantingsstroken in Borgercompagnie, Ommelanderwijk en Zuidwending
- Langebosch en Borgerswold worden natuurlijker beheerd en de maaifrequentie in het stedelijk gebied wordt teruggebracht van 26 naar 21 keer per jaar - Ook de graskanten en maaien rondom bomen en obstakels zal minder vaak gebeuren

2007
- In het stedelijk gebied van Veendam en in de lintdorpen worden de bloemheesters omgevormd naar bermgras

2008
- een aantal gazons langs de hoofdstructuren van Veendam die vrijwel geen relatie hebben met de woonomgeving, worden omgevormd naar bermgras. Het bermgras wordt twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Dit geldt met name voor de Sorghvlietlaan
- Diverse beplantingsvakken worden omgevormd tot bermgras en de gazons worden minder intensief gemaaid

Minder bomen
In totaal moet Veendam het straks doen met 600 minder bomen. Het verminderen van dit aantal neemt tijd in beslag. Denk aan het uitzoeken van locaties, vergunningen en dergelijke. In het najaar van 2006 of begin 2007 wordt het college van B&W een nota aangeboden, waarin deze gegevens bekend worden gemaakt.

Momenteel wordt er rekening gehouden met het vervangen van bomen die op bepaalde plekken zijn verdwenen. Alleen als een boom behoort tot de groenstructuur (denk aan straten zoals Sorghvlietlaan, Bernhardlaan, Julianalaan, Pinksterstraat, Wilkensstraat, Vredenrustlaan, Meezenbroekstraat, Voormolenstraat) dan zal deze worden vervangen. Indien een boom dood gaat en niet past in de groenstructuur of toebehoort aan een groep, dan wordt deze niet vervangen.

Nieuwe bomen voor nieuwe, - en renovatiewijken
In de nieuwe wijken (Woellust, Golflaan) en de renovatiewijken (Noord, Wildervank) worden wel nieuwe bomen geplant. Het aantal oudere bomen zal verminderen, maar de nieuwe bomen zullen in aantallen stijgen.

Groen kopen?
De gemeente zoekt naar oplossingen om groen toch te kunnen onderhouden. Het is mogelijk om als particulier aangrenzend groen aan te kopen. Afhankelijk van de inrichting van het groen is in totaal uitgegaan van 5ha en maximaal 10 ha. Momenteel wordt nader onderzocht op welke wijze actief openbaar groen kan worden afgestoten.

Heeft u nog vragen over de bezuinigingen op openbaar groen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.