Oud Veendam

Kerklaan of Kerkstraat - deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@wanadoo.nl


Na de tweede wereld oorlog verloor de straat langzaam maar zeker zijn rijke uitstraling. Notabelen en mensen van aanzien waren verhuist uit de straat daar alle woningen langzaam maar zeker omgezet werden in winkel panden. De monumentale woning werden onherkenbaar verbouwd of afgebroken. Deze verwoesting van de monumentale panden in de Kerkstraat zette zich in sneltrein vaart door in de jaren zestig en zeventig. Helaas verdween in de jaren tachtig één van de laatste redelijk gave panden door de slopershamer. Het betrof het winkelpand van Modderman. In de Kerkstraat is nu vrijwel geen enkel gaaf pand terug te vinden. En wat hebben we nu na al die jaren aan deze sloopwoede en vernieuwingdrang overgehouden. Een rommelige winkelstraat zonder allure met een saaiheid aan gevels zonder enige uitstraling waar je 's avonds een kanon kunt afschieten. Als Veendam destijds zuiniger was omgesprongen met de rijkdom die men in handen had wat hadden da een unieke winkelstraat met monumenten. Maar helaas heeft Veendam veel gemeenteraden gekend die het allemaal zo goed wisten en ons als bevolking hebben opgezadeld met een winkelstraat die iedere gezelligheid en uitstraling mist.

Hier ziet u het gemeentehuis na de ingrijpende verbouwing die plaatsvond in 1914. Het geheel werd onder leiding van de architect Stuivinga omgevormd tot een prachtig gebouw in de Hollandse renaissancestijl. Aan de rechterzijde de prachtige bomen die er voor zorgen dat het geheel een uniek plaatje opleverde. Op het plein mooie ingeplante perkjes.

Hier een foto van later datum getuige dat de grote bomen aan de rechterzijde zijn verdwenen. Het gemeentehuis baadde destijds nog rondom in het groen. Het laatste pand aan de linkerzijde herbergde toen de Amsterdam Bank de voorloper van de huidige ABN AMRO bank. Naast de bank stond de brandspuit van Veendam. Aan de rechterzijde de kledingzaak van Hensen.

Hier een foto van het gemeentehuis zoals velen het kennen. De foto is van voor de laatste reconstructie waarbij de auto weer van het plein is verbannen en het gemeentehuis weer iets meer van zijn rijke uitstraling teruggeeft. Aan de linkerzijde is nog net een deel te zien van de uitbreiding die het gemeentehuis eens heeft ondergaan. Het is jammer dat het oude gedeelte daarmee voor altijd verminkt is. De mooie bloemperkjes op de foto zijn destijds opgeofferd voor de auto.

Hier een prachtige interieurfoto, dat de burgemeesterskamer toont in het gemeentehuis. De foto is gemaakt door de bekende Veendammer fotograaf, Loman.

Deze foto toont de raadszaal van het gemeentehuis dat tevens dienst doet als
trouwzaal. Het mooie klassieke meubilair is helaas vervangen. In de ramen van de raadszaal treft men de familiewapens aan van bekende Veendammer families van weleer.

Een prachtige overzichtsfoto van het oudste gedeelte van het Plantsoen.Het blijft tot op de dag van vandaag moeilijk te begrijpen dat de gemeente dit unieke park opofferde aan het blik. Als men deze foto ziet van het prachtige park zou men toch willen dat het weer werd zo als voorheen. De gemeente had er beter aan gedaan het park groen te laten in plaats zich te laten chanteren door de Veendammer middenstand.

Hier een foto van de Plantsoenschool die in de volksmond schoentjesschool werd genoemd. De school werd bezocht door kinderen van de gegoede burgerij van Veendam. De bijnaam had het te danken aan het feit dat de kinderen van de elite schoenen droegen terwijl de armere bevolking meestal op klompen liep. Het gebouw heeft van 1960 tot 1985 nog dienst gedaan als politiebureau en is in 1986 vervangen door een nieuw gebouwde vleugel van het gemeentehuis