Oud Veendam

Het station in Veendam - deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@wanadoo.nl


Dit weekend viert de STAR haar twintigjarig bestaan met veel activiteiten die grotendeels in Stadskanaal zullen plaatsvinden. Het is jammer dat de STAR zo weinig in Veendam organiseert en het station slechts als aankomst- en vertrekplaats gebruikt.

Terwijl het station van Veendam het enige originele station is dat nog resteert aan de voormalige spoorlijn Zuidbroek- Ter Apel. Aan de andere kant reed de Star alleen het gedeelte Stadskanaal- Ter Apel. De dienstregeling op de lijn Zuidbroek-Stadkanaal en verder naar Emmen en Assen werd verzorgt door de NOLS. De Naam Star staat voor Groningsch-Drenthsche Spoorwegmaatschappij 'Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens', terwijl de NOLS een afkorting is voor Noord Ooster Locaal Spoorweg. Reeds in 1905 was Stadskanaal bereikbaar per trein vanuit Emmen via Gasselternijveen maar ook vanuit Assen via Rolde en Gieten. De lijn vanuit Assen en Emmen kwamen tezamen in Gasselternijveen. De Star werd pas in 1924 geopend. Reeds op 5 januari 1910 kon men met de trein vanuit Zuidbroek naar Delfzijl. Ook deze lijn maakte deel uit van de lijn Zwolle- Delfzijl van de NOLS. Opvallend is dat het ontbrekende stuk van Stadskanaal naar Zuidbroek pas op 1 augustus 1910 werd geopend. Dus bijna een half jaar later.

Wat was hiervan de oorzaak. De aanleg van het ontbrekende stuk tussen Stadskanaal en Zuidbroek heeft nogal wat vertraging opgelopen. Waar de aanleg van de spoorlijn vanuit Zwolle voortvarend ging stuitten men op het gedeelte Bareveld- Zuidbroek op problemen. In 1900 werd een aanvang gemaakt met aankoop van de gronden die nodig waren voor de aanleg van het baanvak. Het grote probleem dat zich voordeed bij de aanleg van de spoorlijn in de Groninger Veenkoloniën was dat het baanvak dwars op de perceelrichting werd geprojecteerd, hierdoor werden vele percelen doorsneden en moesten er nogal wat kunstwerken in de vorm van bruggen aangelegd worden om de wijken en kanalen te overbruggen. In de Groninger Veenkoloniën was er de nodige weerstand en veel grond moest uiteindelijk via onteigeningsprocedures verworven worden.

In 1905 begint men in Veendam ongeduldig te worden. Nu Stadskanaal een aansluiting heeft, ook al is dat een jaar later dan de planning, wil ook Veendam dat er tempo gemaakt word met de lijn Stadskanaal- Zuidbroek die volgens de planning ook al in 1905 gereed zou zijn. Op zaterdag 16 september verschijnt er een artikel over de trage voortgang in de Nieuwe Veendammer Courant. Er gaan ook geruchten dat men eerst de lijn Zuidbroek- delfzijl wil aanleggen daar hier minder belemmeringen zijn. Op 27 september 1905 stuurt de kamer van koophandel van Veendam uit naam van notabelen en diverse industriëlen een petitie voorzien van handtekeningen naar de minister van Waterstaat waarin er op aangedrongen wordt om voorrang te verlenen aan de aanleg van de lijn Stadskanaal- Zuidbroek.

Ook Wildervank onderneemt een soortgelijke actie. Om wat gewicht in de strijd te leggen vraagt de burgemeester van Veendam, P.J.de Hoop, een persoonlijk onderhoud aan bij de minister om de wensen kracht bij te zetten aldus geschiedde op 9 oktober 1905.
Volgende week deel 2. Van het station en omgeving zijn naar verhouding weinig foto's te vinden. In de periode van het personenvervoer voor de tweede wereldoorlog werd er natuurlijk niet overdadig gefotografeerd maar ook van de periode na de oorlog zijn relatief weinig foto's beschikbaar. Ook uit de tijd van Jonker zijn de foto's die beschikbaar zijn meestal de bekende foto's. Mijn vraag aan u als lezer is wie kan mij helpen aan fotomateriaal rondom het station van voor 1990.