Oud Veendam

SchoolgebouwenRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@wanadoo.nl


De oudste en voor ouderen bekendste school is de school voor openbaar onderwijs de Kerkstraatschool. Al sinds de bouw van de naastgelegen kerk in 1662 is er sprake van een onderwijsinstelling op deze plaats aan de Kerklaan. Hoofd van school in die tijd was Stephanius Conius. Voor het schoolgebouw lag een groot schoolplein. Rechts naast de school lag een laan die toegang gaf tot de achtergelegen Hervormde kerk. Links naast de school het meesterhuis. School en meesterhuis werden eind jaren zestig afgebroken

De voormalig Christelijke Kost- en Dagschool op de hoek van het Egypteneinde en het Beneden Dwarsdiep. Het betrof hier een meisjesschool waar meisjes van buiten Veendam intern gehuisvest waren. Tevens was er de mogelijkheid voor meisjes uit de nabije omgeving om dagonderwijs te volgen. Aan de school werd les gegeven in goede manieren en huishoudelijke taken. Het waren vooral meisjes uit de gegoede kring die hier les kregen. Halverwege de jaren twintig werd de school afgebroken en vervangen door een woonwinkelpand.

Rechts naast de witte villa, voormalig woonhuis van kweker Kloosterhuis, stond de Beneden Oosterdiep School. Het betrof hier een school voor kleuter en basisonderwijs. De school bevond zich achter de woning waar het hoofd van de school woonde. Het bekendste hoofd van de school was meester Van Zomeren. De school en woning begin jaren zestig afgebroken om de doorbraak van de Somerlustweg te realiseren.

Op de plaats waar we nu de nieuwbouw van het gemeentehuis in het Julianapark vinden, vonden we tot voor 1960 de Plantsoenschool. De school staat bij vele ouderen bekend als ‘schoentjesschool'. Het betrof hier een school voor de gegoede burgerij. Na 1960 deed de voormalige school dienst als politiebureau. Deze werd halverwege de jaren tachtig verhuist naar de Korte Leegte. De voormalige school werd afgebroken en maakte plaats voor de uitbreiding van het gemeentehuis.

De voormalige Landbouwhuishoudschool, in de volksmond huishoudschool, aan de Stationsstraat. De school werd vernoemt naar de eerste directrice, Afina Doornbosch. Van 1926 tot 1940 was de school gehuisvest naast de voormalige bibliotheek in de Kerkstraat. In 1940 werd het nieuwe pand aan de Stationstraat betrokken. Na de herstructurering van het voortgezet onderwijs werd de huishoudschool opgeheven. Tegenwoordig is in het pand een sportschool gevestigd.