Nieuws

Informatieavond over verdubbeling N33N33 - Vanavond, woensdag 7 december 2011 om 20.00 uur, wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de verdubbeling N33 kruising Bareveldstraat/ KJ Vriezestraat. De informatiebijeenkomst is in buurthuis Bareveld aan de Bareveldstraat 33 in Wildervank.

In maart 2011 heeft Rijkswaterstaat de plannen voor de verdubbeling van de N33 ter visie gelegd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. De bewoners van de K.J. de Vriezestraat en de Bareveldstraat hebben zienswijzen ingediend, omdat de verdubbeling ook gevolgen heeft voor de K.J. de Vriezestraat. Zij hebben Veilig Verkeer Nederland gevraagd om bij Rijkswaterstaat en de provincie Groningen aandacht te vragen voor hun bezorgdheid en suggesties die er ten aanzien van deze plannen bestaan. Dit heeft er mede toe geleid dat de inrichting van de K.J. de Vriezestraat is aangepast, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de ingediende zienswijzen en reacties.

De heren Krijn Verwey, omgevingsmanager N33 en Anne Jochum de Vries, coördinator planstudie N33, beiden van Rijkswaterstaat, presenteren de aangepaste plannen tijdens de informatiebijeenkomst. Ook de gemeente Veendam en de provincie Groningen zijn aanwezig.