Nieuws

PvdA op wijkbezoek in Veendam NoordPVDA - Op zaterdag 19 november heeft de PvdA een wijkbezoek gebracht aan Noord en met name de straten tussen de Somerlustweg en de Meridiaan. Ze hoorden veel positieve geluiden over de leefbaarheid en de rust in de wijk en de nieuwe lantaarnpalen aan de Somerlustweg. Veel mensen wonen er met erg veel plezier. 'Het voordeel van het persoonlijk aanspreken van de burgers in zijn/haar eigen persoonlijke woonomgeving is dat je direct antwoord krijgt over wat hen bezig houdt. De kleine puntjes op de I die de leefbaarheid van een 7 naar een 8 kunnen vergroten, de grens van ruim voldoende naar goed', aldus Ans Grimbergen van de PvdA.

De meeste verbeterpunten hebben te maken met drie veel gehoorde klachten:

Verkeersveiligheid op de Somerlustweg.
Wat opvalt, is dat bij veel kruisingen een verkeersdrempel is aangebracht, maar bij de laatste twee kruisingen richting het Oosterdiep, bv. bij de Ter Laanstraat zijn geen drempels. Het gevolg is dat hier veel te hard gereden wordt en een gevaar is voor de vele kinderen in de wijk. De PvdA vraagt zich af waarom hier geen drempels zijn aangebracht. 

Speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen in de wijk zijn sterk verouderd en staan in schril contrast met bv. de speelvoorzieningen in andere wijken, zoals in Buitenwoel en de fractie vraagt maatregelen zodat ook de kinderen in deze buurt veilig kunnen buiten spelen met gezellige speeltoestellen.

Verlichting op het looppad bij de Geert Teisstraat
Op het looppad van de Geert Teisstraat is het 's avonds aarde donker. Meerdere keren hebben de bewoners gevraagd waarom hier geen verlichting mogelijk is. De vraag aan het college is dan ook waarom hier geen verlichting aangebracht wordt. Veiligheid is erg belangrijk in de wijk.

De bevindingen van het wijkbezoek zijn door de PvdA in een brief voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.