Nieuws

Decemberdrukte in de Wereldwinkel VeendamWERELDWINKEL - De Wereldwinkel in Veendam is als zelfstandige winkel lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Er zijn zo'n 360 Wereldwinkels in Nederland. Ze onderscheiden zich van andere winkels doordat zij artikelen uit ontwikkelingslanden verkopen die voldoen aan de Criteria voor Eerlijke Handel. Samen zorgen ze ervoor dat alle artikelen in de winkels aan deze uitgangspunten voldoen.

De mensen in de arme landen krijgen een rechtvaardige (eerlijke) prijs voor de producten die ze maken of verbouwen, en kunnen hierdoor een menswaardig bestaan opbouwen. Zo hebben ze genoeg te eten, ze hebben onderdak, de kinderen kunnen naar school en er komen voldoende medische voorzieningen.

Het werkt echt:
Duizenden boeren en ambachtslieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben, dankzij deze organisatie werk en daardoor een eerlijk inkomen. Er zijn koffieboeren in Mexico, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Ze hebben een eigen bedrijfje of ze werken in kleine fabriekjes. Met eenvoudige middelen maken ze vaak prachtige dingen. Daarnaast hebben de boeren de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen waardoor hun productie steeds beter wordt, zodat die voldoen aan de eisen van de markt.

In Nederland zijn er bijna 12.000 vrijwilligers in de Wereldwinkels werkzaam. Zij zetten zich geheel belangeloos in voor de Eerlijke Handel. Op dit moment zijn er in de winkel in Veendam zo'n 30 vrijwilligers, die volgens een schema, om de beurt in de winkel helpen. Iedereen is enthousiast, ze houden elkaar op de hoogte, hoe het gaat en als er iets bijzonders wordt verkocht.

De komende weken gaan druk worden, zoals elk jaar om deze tijd, in verband met het Sinterklaas- en Kerstinkopen. De medewerkers zijn druk bezig om leuke pakketjes samen te stellen, als cadeautje, of als kerstpakket. Er wordt dan ook hard gewerkt om de boel op tijd klaar te krijgen.

De wereldwinkels bestaan al ruim veertig jaar. Zij verkopen niet alleen hun eerlijke producten, maar ook hun verhaal: Op weg naar een leefbare wereld voor iedereen.