Nieuws

Gemeente start project Particuliere woningverbeteringWONINGVERBETERING - Ongeveer 60% van alle woningen in de gemeente Veendam heeft een WOZ waarde van maximaal € 150.000. Een groot deel van deze woningen zijn gebouwd voor 1980 en in die tijd is met de bouw van deze woningen geen rekening gehouden met levensloop, duurzaamheid en energiebesparing. Voor het verbeteren van deze woningen is de gemeente Veendam het project Particuliere woningverbetering gestart.

Wat houdt het project in?
Binnen het project Particuliere woningverbetering kunnen woningeigenaren gebruik maken van een Stimuleringsregeling Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Op grond van deze regeling kunnen woningeigenaren een lening krijgen voor verbetering van de woning. Woningeigenaren kunnen een lening krijgen van minimaal € 3000,- en maximaal € 15.000,- tegen 1% rente. Dit rentepercentage wordt vastgelegd voor de gehele looptijd van de lening (maximaal 15 jaar).

Aantrekkelijke buurt
De waarde van de woning wordt niet alleen bepaald door de woning, maar ook de buurt waarin de woning staat. Als gemeente stimuleren wij het om gezamenlijk een renovatie aan te pakken. Door een gezamenlijke aanpak zal een buurt opknappen. Wijk- en buurtbeheer zullen daarom ook bij dit project betrokken worden. Een extra voordeel is dat door een gezamenlijke aanpak de positie naar aannemers en leveranciers toe sterker is en dit een prijsvoordeel kan opleveren.

Wie komt in aanmerking?
Voor het project Particuliere woningverbetering komen niet alle woningen in Veendam met een WOZ waarde van maximaal € 150.000, - in aanmerking. De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen om een aantal buurten verspreid over Veendam bij het project te betrekken. De woningeigenaren die in aanmerking komen ontvangen persoonlijk een brief en worden uitgenodigd voor één van de informatieavonden die de gemeente organiseert.

Voor meer informatie, details en leningsvoorwaarden kijk op www.veendam.nl.