Nieuws

Studieavond CDA: uitdagingen voor Oost GroningenCDA - De CDA regio Oost Groningen organiseert op 14 november 2011 een studieavond over de uitdagingen voor de toekomst in Oost Groningen. Doel van de avond is om kracht te putten uit het eigen economisch potentieel van deze regio. Inspiratie en daadkracht met een positieve insteek zijn volgens de CDA daarvoor de succesfactoren. Alle inwoners van Oost Groningen en de Veenkoloniën zijn welkom om mee te denken over de toekomst van Oost Groningen.

In het algemeen wordt er veel geschreven en gepraat over de krimp in Oost Groningen. Dit heeft een negatieve klank. Graag praat de CDA met inwoners en bedrijven over de kansen en mogelijkheden die er zijn in dit mooie gebied. Het nieuwe elan is zichtbaar aanwezig, zoals: de nieuwe Brede School Midwolda-Oostwold, Campus -Dollardcollege in Oldambt en campus WP in Veendam, de agrarische sector met bio-energie en agrarisch natuurbeheer, het nieuwe trein- en busstation in Veendam, de Eemshaven waar nu 10.000 mensen werken en industrieterreinen waarop bedrijven zich nog kunnen vestigen. Ook de samenwerking van de Eems-Dollard grensregio geeft meerwaarde wederzijds. Met voldoende woonruimte in Veenkoloniën en de "Blauwe stad" en voldoende werkzoekenden is het toekomstperspectief hoopgevend. De volgende generatie verwacht inzet daarvoor.
Er zijn verschillende sprekers aanwezig: Akke Groenewoud-Vierkant (VNO-NCW) met "Ondernemend Groningen maakt er werk van", Gerrit van der Veen (Uwv Veendam-Winschoten) met "Oost Groningen werkt, lokaal of regionaal" en Karel Groen (EDR samenwerking Nederlands-Duits grensgebied) met "Grensoverschrijdend actief".

De studieavond wordt gehouden op 14 november 2011 om 19.45 uur in Gasterij Smits, Hoofdweg 170 te Midwolda.