Nieuws

OZG start plaspoli voor kinderenOZG - Op 10 november start de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een plaspolikliniek voor kinderen met ongewild urineverlies en bedplassen. Op de nieuwe plaspoli worden kinderen vanaf vier jaar gezien door kinderarts-nefroloog Leonie Pierik en kinderurotherapeut Loes Gijsberts.

Veel kinderen hebben last van broekplassen. Dat geeft ongemak en heeft soms grote sociale gevolgen. Door bijvoorbeeld schaamte kunnen gedragsproblemen en problemen thuis en op school ontstaan. Incontinentie kan verschillende oorzaken hebben, zowel van lichamelijke als psychische aard. Daarom werkt op de nieuwe plaspolikliniek van de OZG een multidisciplinair team. Hierin zitten, naast de bovengenoemde kinderarts (gespecialiseerd in ziekten van nieren, urinewegen en blaas) en kinderurotherapeut, ook een kinderbekkenbodemfysiotherapeut en een klinisch psycholoog die zo nodig worden ingeschakeld.

Als een kind alleen 's nachts niet droog is heet dit bedplassen. Kinderen die ook regelmatig overdag nat zijn hebben last van incontinentie. Bij circa 20% van de kinderen die in het ziekenhuis gezien worden vanwege plasproblemen is er sprake van bedplassen; de overige 80% heeft een incontinentieprobleem. Deze incontinentie heeft vaak te maken met een onjuist gebruik van de bekkenbodemspieren. Naast urineverlies kan dit ook urineweginfecties en verstopping of ongewild verlies van ontlasting tot gevolg hebben. De behandeling van deze kinderen is met name gericht op ontspanning van de bekkenbodemspieren. Sommige kinderen zijn incontinent omdat ze een te sterk werkende blaasspier of te kleine blaas hebben. Dit vergt een andere behandeling, waarbij vaak ook medicatie nodig is.

Om de oorzaak van het plasprobleem op te sporen zijn verschillende onderzoeken nodig. Zo wordt het functioneren van de blaas en de kracht van de urinestraal onderzocht met behulp van een zogenoemde uroflowmeter. Wanneer het kind drang tot plassen heeft moet het plassen op een speciale stoel om de sterkte van de plasstraal te meten. Daarna wordt met een echo gekeken of de blaas goed leeg is. Voor het stellen van een juiste diagnose wordt dit onderzoek zo nodig een paar keer herhaald. Verder moeten de kinderen met hun ouders voorafgaand aan het eerste polikliniekbezoek een ‘plasdagboek' bijhouden. Alle onderzoeken worden in de OZG op één ochtend gepland waardoor sneller duidelijk is wat de oorzaak is en dus ook sneller met een behandeling gestart kan worden. Deze eerste onderzoeken vinden altijd plaats op locatie Delfzicht. De vervolgafspraken kunnen zowel op locatie Lucas als op locatie Delfzicht plaatsvinden. De behandeling bestaat uit een trainingsprogramma dat, afhankelijk van de oorzaak van de incontinentie, soms wordt gecombineerd met medicijnen

Naast informatie op de website www.ozg.nl is er speciaal voor kinderen informatie beschikbaar over de plaspolikliniek via de link http://kindersite.ozg.nl (onder ‘De poli').
Patiënten die voor het eerst op het spreekuur komen kunnen via de huisarts worden verwezen naar de polikliniek Kindergeneeskunde. Afspraken kunnen iedere werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur gemaakt worden via telefoonnummer 0596 - 644533.