Nieuws

Snuffelen naar historische boeken in Veenkoloniaal MuseumBOEKENMARKT - In het Veenkoloniaal Museum kon zondagmiddag naar hartelust gesnuffeld worden naar historische boeken. En die lagen er te kust en te keur. Over allerlei onderwerpen was er wel wat te vinden en de kans was groot om iets naar belangstelling te treffen.

Conservator Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum sprak van een mooie boekenmarkt. Het was alleen wel wat rustiger dan vorige jaren. Er zijn naar schatting 144 bezoekers geweest. In vorige jaren waren dat er boven de tweehonderd. Echt verklaren waar ‘m dat in zat kon hij niet echt, misschien dat het grauwe weer ook niet echt uitnodigend was om eruit te gaan. In het centrum was het ook zeer rustig. Aan de publiciteit heeft het niet gelegen.

Het schaatsen op TV kon ook nog wel eens van invloed zijn geweest. De info dat op internet gevonden kan worden kan ook bijdragen dat er minder boeken worden verkocht. Toch kan een boek veel uitgebreider op een onderwerp ingaan. En daarbij heb je iets in handen, het is mooier om in te zien dan op een beeldscherm. Dat geld zeker voor het drukwerk en de foto's.

Het museum zelf heeft goede verkopen gehad. De handelaren hadden het dit jaar iets minder. Daartegenover was er voor de aanwezige bezoekers meer kans om een mooi boek te kunnen bemachtigen. Dit jaar waren er met acht handelaren ook minder dan vorig jaar, ervaringsdeskundigen of schaatsliefhebbers?

Het aanbod was werkelijk heel breed en echt een topper was niet meteen aan te geven. Wat er veel lag waren de antiquarische boeken. Dat trekt sowieso ook een heel ander publiek dan mensen op zoek zijn naar nieuwere boeken. Evengoed waren ook deze boeken er wel.

Een boek van de Veendammer fotomarathon ‘Honderd uur Veendam' viel op een gegeven in het oog. In 1988 werden er op 21 april 53 amateur-fotografen op pad gestuurd om in 100 uur verschillende facetten van Veendam vast te legen. Op 205 filmrolletjes werden de plaatjes geschoten.

Dat boek was wel al in bezit van ondergetekende vanwege eigen betrokkenheid. Maar dit exemplaar werd toch meegenomen. Het was de start van een fotohobby en de eerste kennismaking met leden van de Fotoclub Veendam. Daar werd het vele geschoten materiaal uitgezocht, genummerd en gerubriceerd. 

De opzet van het boek was naar het idee van het Sneeuwboek over de extreme sneeuwoverlast in februari 1979, en naar het IJzelboek uit 1987, dat de verwoestende uitwerking van de ijzelregen in maart 1986 laat zien. De meeste foto's waren vanuit de bevolking gemaakt en ingestuurd. Het Sneeuwboek is nog steeds (landelijk) nieuw te koop en wordt een verzamelaarsitem genoemd. 

Die status zou het boek over de gewone dagelijkse items in Veendam ook nooit kunnen halen. Het was een boek over meerdere facetten van de gemeente Veendam. Heel divers, zoals van het straatbeeld, markante plekken, toenmalige bedrijven en industrie, winkels, markante personen en veel gewone mensen, sport, zoals wat foto's van het betaalde voetbal in Veendam. 

In dat opzicht had er naast de algemene informatie bij aanvang van elk rubriek ook bij de foto's meer specifiekere informatie kunnen staan. Maar er was gekozen voor de meer en minder geestige bijschriften, naar voorbeeld van de eerder genoemde boeken. De makers zullen uitgegaan zijn van de herkenbaarheid en om zoveel mogelijk foto's te kunnen plaatsen. Ook zal het meer voor dat moment bedoeld geweest zijn, maar het geeft ook nu wel kijkplezier.

Het is nog redelijk recent te noemen in vergelijking met andere boeken, maar het geeft inmiddels wel al een mooi tijdsbeeld van Veendam uit die periode. Er zijn sindsdien aardig wat veranderingen geweest.  

Na dit uitstapje terug naar het museum; binnen het eigen museum zijn er echt drie toppers te noemen. Het is het Veenkoloniaal Almanak, 'Kolonisten kanalen en kroegen'  lopen heel goed en het boek 'Groeten uit Riga'. Binnen het museum blijven altijd twee boeken bewaard in de rijke collectie. Overigens zijn er van het boek 'Honderd uur Veendam' nog heel veel. 

Als er een gaver exemplaar binnenkomt wordt die in bewaring genomen en gaat een andere uit de collectie, ook dit jaar waren er deels doubletten in de verkoop.