Nieuws

Geen onverdeelde lof over multifunctioneel nieuw gebouwCompaen VeendamKRAP FUNCTIONEEL - Volgende week donderdag is de opening van het nieuwe multifunctioneel gebouw van Compaen aan het Salwaplein. Het gebouw heeft een bijzondere uitstraling en het ziet er heel mooi uit. Het nieuwe pand biedt onderdak aan organisaties op cultureel gebied, op het gebied van sport, zorg en welzijn.

Maar de doelgroepen, waar het nieuwe onderkomen voor is neergezet als vervanging van het Jacob Bruggemacentrum, zijn niet onverdeeld positief over de functionaliteit. Er zouden te krappe ruimtes zijn met als gevolg dat er verenigingen zijn uitgeweken naar elders. Dit terwijl het juist de bedoeling is geweest dat het gebouw een passend onderdak zou geven aan alle vorige gebruikers van het Jacob Bruggemacentrum. Dat op termijn gesloten gaat worden.

K. Norder is voorzitter van twee ouderenzangkoren, van Blief Fit, Zing Mit en van Polska Grupa. Hij noemt de repetitieruimte voor zijn ouderenzangkoren een heel ongelukkige plek. De ruimte is totaal ongeschikt voor zangkoren. Het plafond is veel te laag, zodat het geluid niet weg kan. Ook is de ruimte zelf aan de te kleine kant en moet er telkens geschoven worden met de tafels en met de piano, maar daar is niet zoveel moeite mee.

Tijdens de vergaderingen hebben ook de verenigingen inspraak mogen hebben met aanwezigheid van de architect. Norder heeft zijn wensen kenbaar gemaakt en uitdrukkelijk gevraagd om aan de hoogte van het plafond te denken vanwege de akoestiek.

Er is wel gezegd dat het plafond aangepast is, maar het lijkt een normaal systeemplafond. Norder zou aan de architect willen vragen waarom hij denkt dat de ruimte wel geschikt is. Voor de zangkoren, met de alten en de lage bassen, kan hij er niet mee uit de voeten.

Norder vraagt zich dan ook af waarom hij al die vergaderingen heeft meegemaakt. Elke keer heeft hij gewezen op de hoogte van de ruimte, die ook voor de zangkoren zou gaan dienen. Er zou vooral geluisterd zijn naar mensen die gezegd hebben dat het zo kan. En niet naar de argumenten van de gebruikers zelf. Het is meer buiten hen om gegaan en Norder voelt zich niet echt serieus genomen. Het is een normale ruimte geworden dat prima geschikt is voor workshops en andere hobbydoeleinden, maar niet voor een zangkoor.

Momenteel heeft Compaen een oplossing gevonden door diverse groepen een tijdelijk onderkomen te geven in andere locaties in de gemeente.

Het koor Polska Grupa is uitgeweken naar een ander onderkomen in de kerk De Kandelaar. Ze hebben maar een korte periode in het nieuwe gebouw vertoeft. De volksdansgroepen zijn uitgeweken naar de dansschool naast de Jumbo. Het zou voor tijdelijk zijn. De koersbalgroep is ook nog niet weer terug gezien.

De gedachte leeft dat er meer aan de jeugd is gedacht en er minder belangstelling is geweest voor de wensen en de behoeften van de ouderen.

Het meeste geld is voor de jeugdafdeling uitgetrokken. Er wordt gedacht dat er subsidie voor geweest is. Voor de jeugd is aan de hoogte van de zaal wel gedacht. Daar wordt ook het meeste geluid geproduceerd.

Norder vraagt zich af of de architect wel weet hoe het voor zangkoren werkt. Met de alten en de bassen van een zangkoor wordt er ook veel volume geproduceerd. Als dit niet goed weg kan wordt het boven gecombineerd en gaat het een rommelige mengelmoes worden. Er is geen goed overzicht met de gezamenlijkheid van de stemmen en dat bemoeilijkt het repeteren. Sommigen mensen hoor je niet goed, verteld Norder. De zaal had beslist hoger gemoeten, het is heel slecht zo.

Norder is een man die staat voor zijn mensen. Hij is met de secretaris bij zowat alle vergaderingen geweest. Anders zou hij zichzelf verkocht hebben gevoeld als hij niets aan de nieuwe ruimte zou hebben. De oude zaal in het Jacob Bruggemacentrum moest worden verlaten en er moest wel iets vergelijkbaars terug komen. Dat zou ook het uitgangspunt zijn. In het oude gebouw zijn de afmetingen van de zaal zelfs opgemeten. En er was toegezegd dat alles op papier is gezet en op de juiste plek was gekomen.

Ook werd er terugverwezen naar de architect na het kenbaar maken van de bezwaren. Het lijkt erop dat er aan zijn oordeel meer gewicht werd gegeven, waarop het besluit gebaseerd zou zijn geweest. Misschien gezien de grootte ook ingegeven door de bezuinigingen, zo wordt gedacht.

Het koor had wel gebruik willen maken van de ruimte voor de jeugd, maar er was gezegd dat deze niet voor hun beschikbaar was. Hoewel er geen jeugd was tijdens hun aanwezigheid.

Ook is er kritiek op de hoogte van de toiletten. Die zijn allemaal op een normale hoogte. Voor ouderen kunnen die te laag zijn. Een invalidentoilet is er wel.

Wat ook jammer is dat er geen ontmoetingen meer zijn met leden uit de andere verenigingen. In het Jacob Bruggemacentrum is een centrale kantine waar mensen ook samenkwamen. Het was er veel gezelliger, aldus Norder. Ook in het nieuwe onderkomen is er een kantine, maar deze bevind zich helemaal aan de zijkant van het langgerekt gebouw. Veel ouderen lopen daar niet zo gemakkelijk heen en er moet, naar verluid, ook buitenom gelopen worden. Er lijkt wat dit betreft meer aan de groepen apart te zijn gedacht. Wat, in tegenstelling met de doelstelling zoals naar buiten is gebracht, nadelig is voor de sociale cohesie. 

Ook wordt het erg jammer gevonden dat mensen uit andere groepen nu niet zo gemakkelijk binnen kunnen lopen om even te luisteren naar de repetities. De grootte van de zaal bemoeilijkt dit ook. Er wordt nu koffie gedronken in de repetitieruimte zelf. De kantine zou ook opgezet zijn voor iedere gebruiker van het gebouw, als een ontmoetingsplek.

Van Gemeentebelangen zijn er inmiddels kritische vragen geweest in de raad. Zij zijn door diverse senioren benaderd en hun is gebleken dat er niet voldoende rekening is gehouden met de behoeften van oudere mensen en met hun activiteiten. Norder is heel blij met deze erkenning.

Compaen geeft met het vergoeden van de kosten, die nu aan de externe verhuurders moet worden betaald, een royaal gebaar. Maar dit is buiten de eigenlijke doelstelling, want de belofte is er om voor de senioren een passende gelegenheid te creëren in het nieuwe gebouw en niet extern te gaan uitbesteden.

Er wordt zelfs geopperd om de grote zaal van het Jacob Bruggemacentrum weer voor deze gebruikersgroepen beschikbaar te stellen. Het heeft immers jarenlang dienst gedaan voor de senioren op een uitstekende wijze.

Maar het ligt in de bedoeling om het Jacob Bruggemacentrum tijdelijk te gaan verhuren aan een andere gebruikersgroep. 

GemeenteBelangen is ook uitdrukkelijk niet voor het sluiten van het Jacob Bruggemacentrum geweest. Men had pas ingestemd na de belofte dat er voor alle gebruikers een passend alternatief zou zijn in het nieuwe gebouw aan het Salwaplein.

Nu wordt de kostenbesparing, dat voorop heeft gestaan, teniet gedaan door de extra kosten die nu betaald moeten worden aan de externe verhuurders. De kosten voor de alternatieve locaties kunnen ook hoger zijn dan die in het oude gebouw.

Norder blijft voorlopig met Blief Fit, Zing Mit nog in de zaal vanwege de huidige grootte van het koor. In de Kandelaar was er ook geen plaats meer voor. Maar voor het werven van nieuwe leden zal er toch een ander onderkomen moeten worden gevonden. Het koor wil graag nieuwe leden werven. Maar Norder zou niet weten waar hij ze dan moet plaatsen en waar hij met het geluid heen moet. Het zou een genante situatie worden.

Het koor Polska Grupa zit met instemming van Compaen in de Kandelaar, met de leiding van de voormalige kerk was er vlug een akkoord.

Na de kritische vragen van Gemeentebelangen is men van Compaen met de seniorengroepen in gesprek gekomen voor het komen tot oplossingen. Er wordt ook wel erkent dat er steeds op de hoogte is gehamerd. Ook wordt er contact gezocht met de architect. Norder zelf is heel nieuwsgierig naar het plafondsysteem dat de architect in gedachten heeft gehad, zodat het geluid goed zou moeten zijn. Maar dit is niet gebleken. Norder vindt het jammer dat zijn kennis blijkbaar niet echt, of minder, serieus is genomen.

Norder ziet twee mogelijkheden, of de zaal gaan verhogen of in de hoge ruimte van de jeugd kunnen repeteren. Het koor heeft ook als proef mogen repeteren in dit hoge gedeelte. Dat gaf een fantastisch resultaat. Ook het andere koor zou dan weer terug kunnen komen. Enige aanpassingen zouden dan moeten plaatsvinden. De bar zou verrijdbaar moeten worden.

Maar concreet is het nog niet. Het probleem zou toch de beschikbaarheid kunnen zijn, omdat het immers voor de jeugd is bedoeld.

Norder juicht het ook wel toe dat gebruik in één gebouw goedkoper is, met ook de kantoren van Compaen onder hetzelfde dak. De gemeente zorgde, als eigenaar van het Bruggemacentrum, jarenlang voor de subsidiegelden en Compaen legde geld toe op de exploitatie. Maar dan moet het wel voldoen voor deze gebruikersgroepen. Dat was ook immers de bedoeling en zo was het ook beloofd.

De kantine zijdelings in het gebouw is alleen voor het personeel en bevindt zich op de bovenverdieping. Bij het ouderengedeelte is een ontmoetingsruimte, dat tevens voor de jeugd is gemaakt. Het deed wel denken dat het bij de jongerenafdeling hoort vanwege de uitstraling. De groepen kunnen op verschillende tijden van de ruimte gebruik maken. Maar ook aan gezamenlijkheid is gedacht, werd gezegd. Ondanks het verschil in de jongerencultuur en die van de ouderen.

Dit was nog niet bekend bij de ouderen, bleek uit navraag. Eerder zouden pijlen aangeven waar het ouderenwerk zich bevond en naar het gedeelte van de jongerenafdeling.

In het plafondsysteem zijn speciale plafondplaten aangebracht die het geluid beter absorberen. Meer zat er blijkbaar niet in, dezelfde voorziening die er was is niet geboden. Het zou goed zijn voor een kleine groep. Op de vraag of de voorzitter van de koren (waarvan het tweede koor uitgeweken is) ongelijk heeft kwam het antwoord daar als leek niet over te kunnen oordelen.