Nieuws

Tweede kamerlid Mirjam Sterk van het CDAbrengt werkbezoek aan Wedeka en Compaen Veendam.WERKBEZOEK - Op 31 oktober aanstaande brengt CDA 2e Kamerlid Mirjam Sterk een werkbezoek aan Wedeka en Compaen in Veendam. De CDA afdeling Veendam-Wildervank heeft haar uitgenodigd om met de bedrijven in gesprek te gaan over de op handen zijnde bezuinigingen van de Rijksoverheid.

Het bezoek begint om 15.30 uur bij Wedeka, om 17.30 uur is Compaen aan de beurt en 's avonds geeft Sterk een lezing voor de Raad voor Kerken in de AE kerk in Veendam.

Het kabinetsbeleid bezorgt mensen die van steun van de overheid afhankelijk zijn onzekerheid. Het bestuursakkoord met de VNG is goedgekeurd, behoudens de maatregelen voor de SW bedrijven. Het is daarom zinvol om elkaar wederzijds te informeren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het beleid. Wedeka is financieel voor een groot deel van de overheid afhankelijk zijn. Met name voor Wedeka is het wrang als je door goed ondernemerschap een financieel gezond bedrijf hebt neergezet dit door maatregelen van de overheid teniet wordt gedaan. Als gevolg van de bezuinigingen zullen de gemeenten opdraaien voor de extra kosten. Voor Veendam is dit 1,3 miljoen in 2013, oplopend tot 2,9 miljoen in 2015.

Compaen in Veendam is een service zorg instelling die hulpbehoevenden behulpzaam is als het leven op eigen kracht moeilijk uitvoerbaar is. De zorginstelling is voor een groot deel afhankelijk van overheid ondersteuning door met name de Gemeente. Compaen is bezig met de invoering van wijkgericht werken, waarbij vooral de eerste signalering van hulp en zorg in de wijk met korte en directe lijnen worden bewerkstelligd. Dit wordt gezien als een voorbeeld voor de uitwerking van het landelijke nieuwe beleid om de zorg, waaronder jeugdzorg, doelmatiger op te laten werken. Problemen in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en hulp op maat is hierbij een belangrijke verbetering.