Nieuws

Plaatsing tijdelijke verkeerslichten op N33, knooppunt NoordbroekA7/N33 - Op de noordelijke kruising van het knooppunt Noordbroek (kruising A7/N33) plaatst Rijkswaterstaat vanaf half november tijdelijk verkeerslichten. Reden van deze maatregel is de toenemende verkeersdrukte op dit punt. Tijdens de spits is hier sprake van wachtrijen, die een aanzienlijke vertraging opleveren. Daarnaast is de huidige situatie in toenemende mate verkeersonveiliger. De plaatsing van de verkeerslichten moet de verkeersonveiligheid op het knooppunt zoveel als mogelijk teniet doen.

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, de verkeerslichten worden te zijner tijd vervangen door een klaverblad. Het toekomstige klaverblad maakt deel uit van het ontwerp voor de verdubbeling van de N33 (Assen-Zuid - Zuidbroek). Hiermee zal Rijkswaterstaat een afdoende oplossing - qua veiligheid en doorstroming - gaan bieden voor de toekomstige gebruikers.

Het graven van sleuven voor de stroomtoevoer van de verkeerslichten start per 17 oktober. De plaatsing van de verkeerlichten vindt plaats in november (week 46 t/m uiterlijk 49). Rijkswaterstaat verwacht dat de plaatsing nauwelijks voor overlast zorgt.