Nieuws

Feestelijke Opening Buurthuis BareveldBUURTHUIS BAREVELD - Zaterdagmiddag werd om 14 uur door Anneke Dragt, beleidsmedewerker van de gemeente Veendam, het nieuwe buurthuis in Bareveld geopend. Als nieuwe naam op het grote bord prijkte ‘Buurthuis Bareveld'. Anneke Dragt heeft Bareveld onder haar hoede en zij heeft veel meegeholpen om dit op te kunnen zetten.

Initiatiefneemster Rita van Balen was er al vanaf vorig jaar mee bezig geweest vanwege de leegstand van het gebouw, gedurende drie jaar lang ongeveer. Rita had het gevoel dat er wel ruimte zou kunnen zijn voor een buurthuis, ook omdat er te weinig in de buurt gebeurt. Ze had het nog even laten rusten en was met haar eigen beurzen begonnen, totdat ze zag dat het nog steeds leegstond. Ze had contact opgenomen met de secretaris van de Stichting die het gebouw als buurthuis beheert, Jaap Matthezing.

Het enigste dat hoefde te gebeuren was het ondertekenen van het contract omdat de plannen al concreet waren ingevuld. Het probleem was dat de vorige groep, die de exploitatie ter hand zou nemen, ter elfde ure had afgezegd. Dat Rita van Balen dit van Jaap Metthezing ter ore kwam is puur toeval geweest. Met Jaap, en met Rita haar broer Paul van Balen en met de vrijwilligers is het project een nieuw leven ingeblazen.

Er kon getekend worden en er wachtte heel veel werk. Het heeft in totaal drie weken in beslag genomen en de laatste twee weken was er door de vrijwilligers flink aangepoot om alles op tijd klaar te krijgen. Een nieuwe vloer werd gelegd met de welwillende medewerking van een plaatselijke ondernemer. Er zijn twee nieuwe keukenblokken geplaatst en alles is voorzien van een fris kleurtje. Ze werden ook allen in het zonnetje gezet met een bloemetje. 

Voorheen heeft het gebouw ook als buurthuis gediend, het Bareveldcentrum, dat drie jaar geleden is gestopt. De oorspronkelijk functie van het gebouw was tot 1977 de Christelijke school in Bareveld, gebouwd in 1920.

Er gaan allerlei activiteiten georganiseerd worden. Vanaf maandag is het buurthuis geopend en kunnen de kinderen en de volwassenen een bezoek brengen om aan te geven wat ze graag willen zien voor activiteiten in het gebouw. Op zaterdag zijn er al mensen geweest om aan te geven wat ze er graag willen gaan doen. Een biljartclub had zich eerder al aangemeld. Aanmelding van een kinderclub is er en globaal is er ook al een indeling gedaan. Maar al naar gelang de aanmeldingen kan het een en ander nog worden aangepast.

De verenigingen komen uit de omgeving, het zijn ook verenigingen die tot drie jaar geleden nog van het gebouw gebruik hebben gemaakt.Deze verenigingen gaan er dus weer een herstart maken en sommige verenigingen hadden dat al weer gedaan.

De beheerders van het vernieuwde buurthuis gaan zelf ook het een en ander doen, zoals een kleuterklasje op de dinsdagochtend opzetten, er komt iets voor vrouwen en meisjes om kleding op te pimpen. Ook de KVS vereniging heeft zich aangemeld (zie ook de plakkaten in fotoalbum).

Het gebouw is dagelijks geopend van 10 uur 's morgen tot 10 uur 's avonds. Mensen kunnen zo binnen stappen voor een praatje en voor een kopje koffie. Er is een leesmap met tijdschriften beschikbaar en de krant kan er gelezen worden. In de grote zaal kan 's avonds worden gebiljart of een kaartje worden gelegd, want ook de klaverjasvereniging heeft er weer onderdak gevonden.

Verder wordt er een spirituele zaal ingericht voor openbare avonden en worden er workshops gehouden. Afgelopen zondag was de eerste openbare avond al gehouden.

De agenda is al helemaal klaar. Daar zitten bingoavonden in, dansavonden en vrijgezellenavonden. Voor de jeugd zijn er discoavonden gepland. Er worden rommelmarkten gehouden en de kerstmarkt in in de agenda opgenomen.

Het gebouw heeft weer een functie gekregen en een stuk levendigheid is weer terug.  

Zaterdag was de feestelijke opening en voorafgaand liet Draaiorgel De Zwarte Doris ook de hedendaagse deuntjes horen. Er werden toespraken gehouden en Anneke Dragt had de eer om, met enige assistentie, het bord met de naam van het vernieuwde buurthuis te onthullen. Meteen aansluitend werden ballonnen opgelaten door de jeugd. Van wooncorporatie Acantus werd een cheque overhandigd van 500 euro aan de secretaris van de Stichting Buurthuis Bareveld.

Ben Hendriks verzorgde de muzikale omlijsting. Voor de kinderen was er een draaimolen en een springkussen. En dat alles onder een vrolijk herfstzonnetje. Op een verloting waren leuke prijsjes te winnen en 's avonds was er een feestavond, wederom met muzikale omlijsting van Ben Hendriks. 


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum.