Nieuws

Veendam krijgt gratis parkerenDoor politiek verslaggever Sjoerd Jan Burgsma

NIEUW PARKEERBELEID - Bijna unaniem heeft de gemeenteraad van Veendam besloten om gratis parkeren in te voeren in de gemeente Veendam. In het afgelopen jaar is er een proef met gratis parkeren geweest in heel Veendam, deze is volgens de raad succesvol verlopen.

Gemeentebelangen was, na intern fractieoverleg, akkoord gegaan. De PvdA stelde nog wat kritische vragen m.b.t. extra parkeerplaatsen rond de Jumbo. Het college gaf aan dat daar geen afspraken over zijn met de Jumbo. De VVD meldde dat zij de "blauwe zone" (met de parkeerschijf) als een mogelijkheid zien om de langparkeerders aan te pakken. D66/GL is pertinent tegen. Dit hield in dat drie leden van de raad tegen gratis parkeren was en 18 leden vóór.

De ondernemers betalen ook een gedeelte mee. Een vertegenwoordiger van de Ondernemersvereniging Veendam gaf aan het begin van de vergadering aan dat zij een duidelijke stijging in de omzet ziet, ook meldde hij dat er extra arbeidsplaatsen bij zijn gekomen door het gratis parkeren.