Nieuws

Stichting Beveiliging Veendam voelt zich gedupeerddoor de gemeente Veendam!HUISVESTING - Door de verhuizing van Compaen heeft de gemeente Veendam meerdere panden in de verkoop gedaan. Alleen over de Jakob Bruggemacentrum was nog onduidelijkheid over hoe en wat hier mee zou gebeuren. Dit leek voorzitter Fred van Loenen voor Stichting Beveiliging Veendam en Stichting Fair Trade Products Europe een uitgelezen kans om centrale huisvesting in Veendam te verkrijgen.

Op 20 juni j.l. heeft bij zich bij dhr Meursing van de gemeente Veendam gemeld en kenbaar gemaakt dat hij namens de Stichting Beveiliging Veendam en twee andere vrijwilligers organisaties het Jakob Bruggemacentrum zou willen aankopen. Verder heeft hij aangegeven dat zij verenigingen, stichtingen en andere huurders in Veendam de gelegenheid willen geven om het JBC tegen betaalbaar tarief te kunnen huren. Dit bespaart de gemeente tenslotte heel veel tijd, geld en de dagelijkse rompslomp van verschillende huurders en brengt een klein beetje geld in het laatje.

Nu 3 maanden later weten ze nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Van Loenen moest het doen met "wij zijn ermee bezig, wij zijn ermee bezig"? Vreemd dat hij van zijn buurman Compaen moet vernemen dat de helft van het gebouw inmiddels is verhuurd aan onderwijsinstelling Picto en een paar andere verenigingen. Dit vindt hij geen pas hebben, zo wordt er niet met elkaar omgegaan. Zeg dan direct dat verkoop niet aan de orde is! Inmiddels wel druk bezig om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en dan word je zo 3 maand aan het lijntje gehouden, aldus een verontwaardigde van Loenen.

Stichting Beveiliging Veendam probeert in samenwerking met het UWV Werkbedrijf en landelijke overheidsinstellingen een leerwerkbedrijf op gebied van beveiliging vanuit het JBC te verzorgen. SBV biedt mensen mogelijkheden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van Loenen: "Het UWV in Veendam kan en wil graag mensen leveren voor ons beveiligingsproject, maar zolang alles nog onduidelijk is over JBC, en ik niet weet waar ik aan toe ben, kan ik geen toezeggingen doen aan het UWV Werkbedrijf".

Stichting Fair Trade Products Europe is een door de belastingdienst erkend "goed doel" (een Algemeen Nut Beoogde Instelling), die via eerlijke handel en educatie een positieve bijdrage wil leveren aan bestrijding van kinderarbeid en armoede. Ze geven financiële steun aan schoolprojecten die iets doen met ontwikkelingslanden. Vorig jaar heeft de stichting nog 100 kilo koffie aan de voedselbank in Veendam geschonken.

Beide stichtingen beraden zich nu intern en bekijken of ze zich nu buiten Veendam gaan vestigen.