Nieuws

CDA Veendam twijfelt aan onafhankelijkheidOmmelander rekenkamer.POLITIEK - De CDA fractie van Veendam-Wildervank maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de rekenkamer in Veendam. In de raadsvergadering van maandag 26 september wordt voorgesteld om de huidige onafhankelijke "Ommelander rekenkamer" de deur te wijzen en de rekenkamer door eigen leden van de gemeenteraad in te vullen.

De rekenkamer is een wettelijk verplichte commissie die de gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt in haar kaderstellende en controlerende rol. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar taken van de gemeente waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat.

Met name de coalitiepartijen, die de wethouders leveren, stellen nu voor deze onafhankelijke rekenkamer op te heffen. De huidige rekenkamer werkt voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Veendam. De leden van deze rekenkamer hebben geen binding met de gemeenten en werken als zodanig onafhankelijk. Op basis van een door de raad opgestelde voorkeurlijst kiezen ze de onderwerpen voor nader onderzoek.

Meer dan 75% van alle gemeenten in Nederland hebben een rekenkamer met leden die geen binding hebben met raad van die gemeente. Minder dan 15% van de Nederlandse gemeenten hebben een rekenkamer bestaande uit raadsleden. Gemeenten in Nederland hechten dus een groot belang aan onafhankelijk onderzoek. De gemeente Veendam gaat dit nu aan zijn laars lappen.

Echt onafhankelijk wil zeggen dat de leden van de rekenkamer geen binding hebben met de gemeenteraad. Een rekenkamer onderzoek is geen politiek item maar een onderzoek naar feiten. Op basis van de feiten worden verbeteringen voorgesteld. Politiek mag dan ook geen criterium zijn voor een onderzoek van de rekenkamer.

Het geeft dan ook te denken dat juist de coalitiepartijen, zoals PvdA, Gemeente Belangen en VVD juist voorstander zijn van een rekenkamer met raadsleden. Een dergelijke rekenkamer is niet onafhankelijk en de CDA fractie zal dan ook tegen het voorstel stemmen.