Nieuws

Meer aandacht voor dementie in de provincie GroningenWie zelf of in de omgeving te maken krijgt met dementie, of met mogelijke voortekenen ervan, heeft veel vragen en onzekerheden. ‘Wat zijn de mogelijke signalen van dementie?', ‘Wanneer moet ik naar de huisarts?', ‘Wat kan ik doen na de diagnose?' en ‘Hoe kan ik omgaan met dementie?' Mensen met dementieklachten, hun partners en andere mantelzorgers kunnen voor antwoorden vanaf 21 september naar de nieuwe website www.dementiegroningen.nl. Initiatiefnemer is het Netwerk Dementie Groningen, een samenwerkingsverband van 25 organisaties die de hulp willen verbeteren aan mensen met dementie en hun omgeving. De kar van het Netwerk Dementie Groningen wordt getrokken door de Zorggroep Dignis en de Zorggroep Meander. Andere deelnemers zijn Alzheimer Nederland, Zorgbelang Groningen, huisartsen, gemeenten en welzijnsorganisaties. Het Netwerk Dementie Groningen doet meer dan het geven van informatie. Het organiseert scholing voor vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers en heeft ervoor gezorgd dat er meer persoonlijke begeleiders - casemanagers - actief zijn in de hulp bij dementie, en dat de diagnostiek beter op elkaar is afgestemd.

Gemeenten kunnen ook veel betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Om dit te stimuleren daagt het Netwerk Dementie Groningen gemeenten uit hun dienstverlening beter in te richten op deze mensen. Als aanmoediging kunnen gemeenten het certificaat 'Aspirant Dementieproof' krijgen, een waardering voor aantoonbare inzet voor goede dementiezorg. De gemeente Pekela krijgt als eerste Groningse gemeente het certificaat 'Aspirant Dementieproof'.

Op 21 september reikt Marianne Besselink, gedeputeerde van de provincie Groningen, het certificaat uit aan wethouder Anneke Duit van de gemeente Pekela. Dit gebeurt in MFC De Breehorn in Veendam, tijdens een bijeenkomst waarin ook de nieuwe website wordt gepresenteerd.