Nieuws

Brandveiligheidscampagne in de gemeente Veendam,Menterwolde en PekelaBewoners in buitengebieden gratis brandveiligheidscheck

BRANDVEILIGHEID - De gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam starten eind september met een voorlichtingstraject over brandveiligheid. Aanleiding is een onderzoek naar blusvoorzieningen in de regio. De gemeenten voldoen aan hun plichten, maar bij een aantal specifieke locaties zou er een bluswaterprobleem kunnen ontstaan als er een grote brand ontstaat. Met een kostenloze brandveiligheidscheck doet de brandweer, naast eigen organisatorische maatregelen, ook een beroep op de betreffende inwoners. De aftrap vindt plaats tijdens de gezamenlijke inforaad voor de drie gemeenteraden op dinsdag 20 september 2011 om 20.00 uur in dorpshuis de Snikke te Oude Pekela.

De gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam starten als eerste gemeenten in de regio Groningen met dit specifieke voorlichtingstraject. Op dinsdag 20 september 2011 vindt de officiële aftrap plaats in aanwezigheid van de drie burgemeesters: Eduard van Zuijlen van de gemeente Menterwolde, Meindert Schollema van de gemeente Pekela en Ab Meijerman van de gemeente Veendam.

Witte vlek

Indien er in de directe omgeving van 200 meter rondom een woning geen brandkraan of andere bluswatervoorziening aanwezig is, zoals een vijver of kanaal, dan spreekt men van een zogenaamde ‘witte vlek'. Het wil trouwens niet zeggen dat er per definitie onvoldoende water is op deze locatie. Het eerste brandweervoertuig dat uitrukt bij een brandmelding heeft namelijk standaard minimaal 1500 liter water aan boord. In de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam gaat het om ongeveer 300 huishoudens.

Snellere opschaling in buitengebied
Eén van de organisatorische maatregelen is dat in met name de buitengebieden sneller wordt opgeschaald bij een brandmelding. Dit betekent dat er meerdere blusvoertuigen ter plaatse komen. Ook wordt sneller het grootwatertransport opgeroepen, zodat er in korte tijd veel bluswater beschikbaar is. Naast deze eigen maatregelen, doet de brandweer mede een beroep op de bewoners.

Beroep op bewoners
Bewoners in het buitengebied kunnen zelf de kans op (schade door) brand verkleinen door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het ophangen van rookmelders, aanschaf van een blusdeken en het verstandig omgaan met elektrische apparatuur. Om bewoners hierbij te ondersteunen, bieden de gemeenten een kostenloze brandveiligheidscheck aan. Bewoners krijgen praktische adviezen hoe een brand te voorkomen en wat er moet gebeuren als het onverhoopt toch misgaat.

Brandveiligheidscheck
Bewoners wie het betreft in het buitengebied, ontvangen eind september/ begin oktober een brief thuis op de deurmat. Hierin staat precies aangegeven hoe de brandveiligheidscheck kan worden aangevraagd. Meer informatie, tips en adviezen over brandveiligheid staat op de website www.brandveiligheidthuis.nl.