Nieuws

Benefietconcert vanBeresteyn Veendam groot succes!Zestienduizend euro voor Stichting MS Research

MS - Donderdagavond 15 september was een bijzondere avond in theater vanBeresteyn. Ter ere van Stichting MS Research was er een optreden van "wereldberoemd in Groningen" De Bende en Pazzipanten. Burgemeester Ab Meijerman overhandigde aan het eind van de avond een cheque van €16.000,= aan MS Research.

De gemeente Veendam en Stichting MS Research vormen geen vanzelfsprekende combinatie, maar door een bijzondere ontmoeting zijn zij dat wel geworden.
De gemeente Veendam heeft voor haar nieuwe Openbaar Vervoer Knooppunt het beeld L'Incontro gekocht. Het geld dat destijds is betaald voor het beeld is ten goede gekomen aan Stichting MS Research, die zich al dertig jaar inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar de zenuwziekte multiple sclerose. Dit concert vormde de feestelijke afsluiting van het in gebruik stellen van het Openbaar Vervoer Knooppunt in Veendam.

Door het belangeloos beschikbaar stellen van het theater, sponsoren, de opbrengst van het toegangskaartje en de inzet van de artiesten is de avond tot een groot succes geworden, in meerdere opzichten. Het optreden van De Bende en Pazzipanten stond garant voor een avond vol plezier en een uit volle borst meezingende zaal. Met een opbrengst van zestienduizend euro kan van een geslaagd benefietconcert gesproken worden.

De opbrengst van de avond is bestemd voor het nieuw op te zetten MS Centrum Noord Nederlan. In navolging van andere regio's in ons land zal nu ook in het Noorden een gespecialiseerd MS Centrum worden opgezet door de twee genoemde Groningse ziekenhuizen. Dit centrum zal een bijzonder belangrijke rol spelen voor de behandeling van alle MS patiënten uit de regio Groningen en Friesland, die tot op dan aangewezen zijn geweest op behandelcentra in Amsterdam of zelfs Rotterdam. Daarnaast zal in het Centrum uniek onderzoek worden gedaan op het gebied van stamceltherapie en MS.

Het onderzoek in Groningen concentreert zich op het herstellen of repareren van aangetast weefsel bij MS. In het bijzonder richten zij zich op het herstel van myeline. Myeline is een beschermlaag, die rond de zenuwen zit. Bij mensen met MS wordt het myeline aangetast, waardoor de zenuwen niet meer goed, of zelfs helemaal niet meer functioneren. De onderzoekers in Groningen proberen door het toepassen van verschillende strategieën om het laagje myeline te herstellen. Voor één van deze strategieën wordt gebruik gemaakt van stamcellen. Deze worden gemaakt van cellen uit de huid. Van de stamcellen worden vervolgens cellen gemaakt die het myeline kunnen repareren.