Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Grootscheepse vernieuwing van het spoor in Groningen

Door op vrijdag, 14 maart, 2014 - 23:13

Meer treinen, betere aansluitingen, makkelijker overstappen

GRONINGEN - De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om Groningen per spoor beter bereikbaar te maken: Spoorzone Groningen. Dit project maakt onder meer forse ingrepen noodzakelijk op station Groningen. Provincie en gemeente Groningen, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (samen stuurgroep Spoorzone) hebben de handen ineengeslagen om de uitbreiding van het spoor en het intensievere treinverkeer mogelijk te maken. Op 14 maart ondertekenden deze vijf partijen de Samenwerkingsovereenkomst. Ook maakten zij bekend welke ambities er zijn met de inrichting van het Hoofdstation. Het project start in 2016 en is in 2020 afgerond.

Elke dag stappen op het Hoofdstation 33.000 mensen in of uit een trein. Dit aantal groeit naar schatting naar 44.000 in 2030. Het is de ambitie om het reizen per trein (nog) aantrekkelijker te maken door snellere verbindingen, comfortabele treinen en een uitnodigend station. Daartoe wordt de dienstregeling verbeterd, gaan treinen vaker rijden, worden de stations Groningen Noord en Groningen Europapark optimaler gebruikt en er komt een betere overstap tussen trein en bus. Deze ambitie maakt forse ingrepen noodzakelijk.

Hoofdstation
De meest in het oog springende ingrepen vinden plaats op het Hoofdstation. Het Hoofdstation wordt omgebouwd van kopstation naar een station voor doorgaande treinen. In de nieuwe situatie telt het Hoofdstation vier perronpleinen met zeven sporen. Aangezien de perrons door de doorgaande treinen niet meer gelijkvloers te bereiken zijn, is de aanleg van een reizigerstunnel is noodzakelijk. Deze komt recht achter het monumentale stationsgebouw, waardoor de stationshal weer een belangrijke functie krijgt. Ook wordt de vernieuwing van het station aangegrepen om winkels en voorzieningen voor reizigers te verbeteren

Europapark
Het traject Hoofdstation- station Europapark wordt viersporig: er komt een extra spoor vanaf de Esperantokruising tot station Europapark. Het huidige station Europapark wordt uitgebreid met een extra perron. Bij de bouw van het station is hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld met de plek van het geluidsscherm. Het extra spoor en de naastliggende perrons worden nog aangelegd.

Opstelterrein naar Rouaanstraat (Haren)
Omdat er meer treinen gaan rijden en spoorlijnen worden doorgetrokken, blijft bij het Hoofdstation te weinig ruimte over voor het opstelterrein, het deel aan de zuidzijde van het station waar treinen 's nachts en overdag ‘geparkeerd' staan. Daarom wordt dit opstelterrein verplaatst naar de Rouaanstraat in de gemeente Haren. In samenspraak met de omwonenden wordt de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt.

Toekomstvisie en wensen
In de toekomst moet het stationsgebied uitgroeien tot een waardevolle aanvulling op de Groningse binnenstad. Hoe dat er precies uit gaat zien, is onderwerp van nadere studie. De Stuurgroep Spoorzone heeft een aantal wensen die zij op haalbaarheid wil onderzoeken. Zo wordt er gestudeerd op de aanleg van een bustunnel, die de zuidzijde verbindt met het busstation aan de noordzijde. Aan de zuidzijde wordt dan een entree aangelegd. Ook bestaat de wens tot de aanleg van een fietstunnel.

Spoorplan Noord Nederland
Spoorzone Groningen is een van de belangrijkste projecten van het Spoorplan Noord Nederland. Een gezamenlijk plan om de bereikbaarheid van de noordelijke provincies per spoor te verbeteren. Spoorplan Noord Nederland wordt gefinancierd door de noordelijke provincies en het ministerie van I&M. In het project Spoorzone Groningen wordt circa 200 miljoen euro geïnvesteerd en gefinancierd uit Spoorplan Noord Nederland, regio Groningen-Assen, ProRail, provincie en gemeente Groningen.

Advertenties

Cursus Tuinreservaten in Winschoten

Door op woensdag, 12 maart, 2014 - 06:53

WINSCHOTEN - Groene tuinen worden steeds zeldzamer, tegels en bestrating maken plaats voor groen omdat het makkelijker is in onderhoud. Maar vogels, vlinders en andere dieren hebben in zo'n tuin niks te zoeken. Dat kan anders!

In april start IVN Bellingwedde in samenwerking met de Club Oldambtster Groen de cursus Tuinreservaten. Tuinreservaten zijn groene paradijsjes. Geen kaal terras vol met steen of kunstgras, maar een levendige oase waar mens en dier gelukkiger van worden.

Eigenlijk hoef je niets over natuur of tuinieren te weten. De cursus neemt je stap voor stap mee door
je eigen tuin. Je gaat je afvragen wat een vogel, vlinder of kikker zoal nodig heeft. Vervolgens zorg jij voor de voorwaarden zoals voldoende voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Dan komt je tuin tot leven. Uitgangspunt bij de cursus is je eigen tuin en de mogelijkheden deze biedt. Door middel van foto's en je tuinplan worden mogelijkheden onderzocht en eventuele vorderingen gevolgd.

Hoe bescheiden je tuin ook is, je kunt er altijd een tuinreservaat van maken. Het hoeft niet
ingewikkeld of duur te zijn. Wist je dat een stenen tuin veel duurder is dan een groene tuin! En veel onderhoud kost een tuinreservaat ook niet. Ervaren docenten laten je zien hoe dat kan zonder dat het rommelig wordt. Jouw tuin vol leven wordt een tuin vol verrassingen, waarin het gaat om het genieten. Dan wordt tuinwerk bijzaak.

De cursus start op maandagavond 14 april in het MFC Parkholt te Winschoten. De kosten voor vijf avonden en twee excursies inclusief koffie/thee zijn € 100,- per persoon. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Lianne Schuiling ivn-bellingwedde@live.nl. Opgeven voor 30 maart. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/bellingwedde.

IVN werkt samen met Vara's Vroege Vogels en diverse natuurbeschermingsorganisaties aan de campagne Tuinreservaten. Met het initiatief willen we stimuleren dat tuinen een bijdrage leveren aan natuurbehoud.

Advertenties

Primeur met tandimplantaten bij ziekenhuizen Scheper en Refaja

Door op dinsdag, 11 maart, 2014 - 18:00

KUNSTGEBIT - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld, hebben een nieuwe techniek ontwikkeld. Als enige in Nederland zetten zij loszittende kunstgebitten snel en patiëntvriendelijk vast. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend: patiënten ervaren minder pijn en herstellen veel vlotter. "De totale behandelduur is met ruim drie maanden teruggebracht (van zeven naar vier maanden) en patiënten hebben vrijwel geen pijn. Dat waarderen onze patiënten zeer", benadrukken kaakchirurgen Thomas Putters (Refaja) en Jurjen Schortinghuis (Scheper).

Veel mensen met een kunstgebit ervaren problemen met hun gebitsprothese. Het kunstgebit zit te los of veroorzaakt pijn. In die situaties kunnen tandwortelimplantaten een oplossing zijn. Implantaten zijn metalen kunstwortels die worden vastgezet in het kaakbot. Deze implantaten zijn voorzien van een klikmechanisme waaraan het kunstgebit wordt vastgeklikt. In de onderkaak is meestal voldoende bot aanwezig om implantaten te plaatsen. Omdat het bot in de bovenkaak geleidelijk slinkt, en er dan onvoldoende bot aanwezig is, moet de kaak eerst worden verhoogd of verbreed. Als er veel bot nodig is, wordt dat doorgaans uit de bekkenkam (de heup) gehaald. Nadeel is dat patiënten veel pijn ervaren. Bovendien moet het bot eerst zijn vastgegroeid waarna de implantaten worden geplaatst. De implantaten moeten ook weer vastgroeien voordat het kunstgebit kan worden geplaatst. De totale behandeling duurt daarom lang, minimaal zeven maanden.

Patiëntvriendelijker
De methode die de kaakchirurgen uit Emmen en Stadskanaal hebben ontwikkeld, is veel patiëntvriendelijker. Nadat de patiënt onder narcose is gebracht, 'oogst' de kaakchirurg het benodigde bot niet uit de heup, maar uit het schedeldak. Deze procedure is veilig en eenvoudig, waardoor de patiënt nauwelijks pijn of ongemak ervaart. Tijdens dezelfde operatie wordt het bot uit het schedeldak op de kaak gezet en kunnen de implantaten direct worden geplaatst. Daardoor wordt de totale behandelduur met ruim drie maanden teruggebracht. Deze nieuwe methode, die nu drie jaar in beide ziekenhuizen wordt toegepast, is een groot succes. Uit onderzoek van beide kaakchirurgen blijkt dat de eerste twintig patiënten nagenoeg geen pijn hebben ervaren. Omdat deze techniek minder ingrijpend is, kunnen patiënten daags na de operatie al weer naar huis. De resultaten zijn zo positief, dat het Scheper en het Refaja geen heupbot meer gebruiken. Bot uit het schedeldak blijkt in alle opzichten een veel beter alternatief.

Wetenschappelijk onderzoek
Omdat de ziekenhuizen veel waarde hechten aan kwaliteit en patiëntveiligheid, wordt de nieuwe werkwijze wetenschappelijk onderzocht. Alle gegevens rond de behandeling met schedeldakbot worden zorgvuldig geregistreerd en geanalyseerd. Een vergelijkend onderzoek met bekkenkambot, een zogeheten gerandomiseerde trial, gebeurt in nauwe samenwerking met het UMCG.

Advertenties

Fiets mee met het Refaja ziekenhuis voor Julians Stichting

Door op zaterdag, 8 maart, 2014 - 23:08

STADSKANAAL - Op zaterdag 17 mei organiseert het Refaja ziekenhuis voor het derde jaar op rij een fietstocht voor zowel toerfietsers, mountainbikers als wielrenners. Dit jaar worden de routes aangevuld met een gezinsroute. Deelname staat open voor alle belangstellenden.

De routes voeren ons door het prachtige Onstwedde en omgeving. Toer¬fi¬et¬sers kunnen 40 of 60 kilometer fietsen, wiel¬ren¬ners 60, 80 of 100 kilometer; moun¬tain¬bik¬ers fiet¬sen 40 of 60 kilometer en de gezinsroute is ongeveer 25 kilometer.

Onderweg kunnen alle fietsers bij ‘Gasterij natuurlijk Smeerling' in Onstwedde genieten van een gratis lunch. Ook wordt gezorgd voor koffie/thee en een broodje voor de start en na de finish staat er een heerlijk pastabuffet klaar. Voor vertier voor de kinderen, in de vorm van een luchtkussen o.i.d., wordt gezorgd. (Eventuele consumpties na afloop van de fietstocht zijn voor eigen rekening).

Een aantal fietsenzaken uit de omgeving van Stadskanaal zijn op 17 mei aanwezig om kleine maar ook een aantal grote artikelen/fietsen te koop aan te bieden. Daarnaast schenken zij mooie prijzen die via een verloting gewonnen kunnen worden.

Opgave
U kunt zich vanaf maandag 17 maart inschri¬jven voor de fiet¬stocht via www.refajafietst.nl waar¬bij u kunt aangeven in welke dis¬ci¬pline u wilt fiet¬sen. Op de dag zelf kunt u bepalen hoeveel kilo¬me¬ter u wilt fietsen.
Na uw inschrijving en betaling ont¬vangt u een e-mail ter bevestiging van deelname. Deze bevestiging is ook uw startbewijs op 17 mei.

Het inschrijfgeld voor volwassenen is € 10,00 bij inschrijving en op de dag zelf € 12,50. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar zijn de kosten € 5,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen. Met de deelnamekosten sponsoren we Julians Stichting.

Julians Stichting
Julian, de 11-jarige zoon van Jan en Margaretha Vlieghuis overleed in juli 2011 aan een hersentumor. Dit grote verlies heeft de familie, samen met een aantal goede vrienden, doen besluiten Julians Stichting op te richten. Het geld wat geschonken wordt doneert de stichting rechtstreeks aan een specifiek hersentumorenonderzoek gericht op kinderen. Zie voor meer informatie www.juliansstichting.nl.

Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar Conny Sinot via c.sinot@refaja.nl.

Advertenties

Groningse welzijnsorganisaties slaan handen ineen

Door op zaterdag, 8 maart, 2014 - 22:45

WELZIJN - Op 3 maart ondertekenden drie welzijnsorganisaties in Museum de Wolden in Bellingwedde een convenant, het startschot voor een samenwerking binnen welzijn. Rzijn Vlagtwedde, het Oude Ambt en Tinten Welzijnsgroep slaan de handen ineen om gezamenlijk toegerust te zijn op de aanstaande veranderingen in het sociale werkveld. 

Directeuren Elly van der Ven (RZijn/Vlagtwedde), Truus Koning (Het Oude Ambt) en Johan Brongers (Tinten Welzijnsgroep) spreken in de samenwerkingsovereenkomst de intentie uit om de komende twee jaar actief know-how en ervaring uit te wisselen om de Groningse welzijnssector te versterken. Met dit convenant verbinden vijf buurgemeentes in Oost-Groningen zich op welzijnsgebied met elkaar: Oldambt, Pekela, Veendam, Vlagtwedde en Stadskanaal.

"Kennis wordt meer als je het verbindt"
Concreet gevolg is bijvoorbeeld dat de medewerkers van Rzijn en het Oude Ambt deelnemen aan het scholingsprogramma van Tinten, ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool. Hierin staan vijf pijlers, de ‘Big Five', centraal die nauw aansluiten bij de op handen zijnde veranderingen: Jeugd, Participatie, GGZ, AWBZ en WMO. De directeuren zijn blij met de samenwerking: "Met alles wat er de komende jaren op ons af komt, kunnen we maar beter voorbereid zijn - en vooral het initiatief nemen om het samen aan te gaan", zo licht Johan Brongers toe. "Niet alleen vanuit ‘samen sterker', maar vooral omdat kennis meer wordt als je het verbindt".

Advertenties

OZG opent deuren voor publiek

Door op zaterdag, 8 maart, 2014 - 10:16

WINSCHOTEN/DELFZIJL - Op zaterdag 15 maart is de landelijke Open Dag van de Zorg. Ook de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) opent haar deuren voor het publiek. Op beide locaties is iedereen van harte welkom om tussen 10.00 - 15.00 uur een kijkje te nemen achter de schermen van het ziekenhuis. Medewerkers en specialisten willen graag hun kennis aan het publiek laten zien.

Kennismaken
Het belangrijkste aspect van deze dag is kennismaken met de zorgorganisatie en de enthousiaste mensen die er werken. Niet alleen functionarissen in de zorg, maar ook medewerkers bij de ondersteunende diensten, zoals de afdelingen Personeel & Organisatie, Voeding, Kwaliteit & Veiligheid, staan klaar om belangstellenden te vertellen én te laten zien waaruit hun werk in het ziekenhuis bestaat. De bezoeker komt op plaatsen die voor hen normaal niet toegankelijk zijn, zoals de operatiekamers en de Spoed Eisende Hulp.

Welke afdelingen doen mee
Op beide locaties doen onder andere mee: de apotheek, het laboratorium (glucose- en cholesterolmetingen), diëtetiek, de operatiekamers en anesthesie, de afdelingen Hygiëne- & Infectiepreventie, Radiologie, Orthopedie, Longgeneeskunde, fysiotherapie, gipskamer en kinder(plas)poli. Op de kinder(plas)poli is onder meer een plasfilm te zien en worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Voorts is er een presentatie in de centrale hal over het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Locatie Delfzicht
Naast de eerder genoemde afdelingen, kunnen bezoekers op locatie Delfzicht ook een kijkje nemen in bijvoorbeeld het Dialyse Centrum Groningen, het Klant Contact Centrum (KCC) en in de scopiekamers. In het Dialyse Centrum Groningen wordt een demonstratie gegeven over de hemodialyse machine en een kunstnier. Ook is er een rondleiding over de dialyseafdeling.
In de scopiekamers geven medewerkers uitleg over de maag- en darmonderzoeken. Ook in het KCC staan medewerkers klaar om uitleg te geven.

Locatie Lucas
Op locatie Lucas kunnen bezoekers onder andere een kijkje nemen bij de Spoed Eisende Hulp, de poli Oogheelkunde (waar ook oogmetingen worden verricht), de afdeling Reumatologie, de afdeling Cardiologie (hartkatheterisatie en echografie) en palliatieve zorg. Ook laten de orthopeden verschillende operaties in 3D zien.
Op de website www.ozg.nl staan alle afdelingen vermeld die meedoen aan de Open Dag.
Oproep voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen
Tijdens de Open Dag worden alle kinderen uit de regio opgeroepen om met hun pop of beer naar het dagverblijf van Noord 1/Oost 1 op locatie Lucas te komen. De kinderartsen en medewerkers van de kinderafdeling staan klaar om zieke poppen en beren te behandelen en te verzorgen. Kinderen ontvangen een boekje met gegevens zoals het gewicht en de lengte van hun pop/beer. Ook kan er een foto van de zieke pop of beer worden gemaakt.
Op locatie Delfzicht mogen kinderen in een doktersjas voor dokter spelen en een pop onderzoeken op de onderzoeksbank. Van al deze activiteiten kunnen ook hier foto's van de kinderen worden gemaakt.

Advertenties

De charme van de Tweekarspelen kunstroute op 22, 23, 29 en 30 maart

Door op zaterdag, 8 maart, 2014 - 08:35

KUNSTROUTE - Eind maart, om precies te zijn op 22, 23, 29 en 30 maart vindt voor de zeventiende keer de Tweekarspelen kunstroute plaats. Vier dagen wordt u de mogelijkheid geboden van diverse kunst te genieten.

De Tweekarspelenroute is een inmiddels niet meer weg te denken evenement in het landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route meer dan duizend kunstliefhebbers. De charme van deze route is dat het, door zijn beperkt gehouden aantal deelnemers, een intieme route is. Aan deze route nemen in totaal 15 enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedde, Vriescheloo, Bellingwolde, Oudeschans, Booneschans en Bad Nieuweschans. Het evenement wordt door de hele kunstenaarsgroep gezamenlijk voorbereid. De kunstenaars kennen elkaar en elkanders werk. Ze zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend aanbod. Op de verschillende locaties, die per fiets of auto te bereiken zijn, vindt u vertrouwd of zich telkens vernieuwend werk, ambachtelijke of beeldende kunst, werken die voor zich spreken of een verhaal nodig hebben en bekende of minder bekende gebruikte technieken.

Opvallend
Opvallend is de diversiteit aan kunstuitingen, stijlen en toegepaste materialen van de 15 kunstenaars die dit jaar deelnemen. Dit zijn Herma Arensman (schilderijen), Jente Bagchus (keramiek), Willem de Bolster (keramiek), Cilia de la Court (keramiek, schilderkunst), Mieke van Es (schilderkunst), Reny Helwes (teken-en schilderkunst), Ard Hesselink (fotografie), Wim Mulder (design meubelen), Bart van Oijen (teken- en schilderkunst), Bert Veeman (fotografie), Jeanne van Veghel (beeldhouwkunst en sieraden) en Jan van Well (aquarellen). Nieuwe deelnemers zijn dit jaar Hester Schroor (teken- en schilderkunst), Stefan de Keijzer (schilderkunst) en (als "herintreder") Nico Palar (glas-in-lood). Allen ontvangen u graag in hun huis, atelier, of galerie.

De route van circa 50 km op de grens van Westerwolde en Oldambt kan op elk willekeurig adres worden gestart en is in twee richtingen bewegwijzerd. De opvallende, gele TKR-tonnen wijzen u de ingang.

Overzichtsexpositie
In de Garnizoenskerk van Oudeschans (Voorstraat 33) is tijdens de 4 routedagen van 13.00 tot 18.00 uur een Tweekarspelenkunstroute overzichtsexpositie. Hier kunt u een indruk krijgen van het gebodene en eventueel een keuze maken van welke kunstenaars U nog meer werk wilt zien. N.B. Parkeren bij voorkeur op de parkeerplaats kruispunt Molenweg/Koude Hoek.

Website
De website www.tweekarspelenkunstroute.nl biedt u nog veel meer interessante informatie over de kunstenaars en hun werk.

Advertenties

Scholierenabonnementen 12 t/m 18 jaar aantrekkelijk geprijsd

Door op vrijdag, 7 maart, 2014 - 18:10

Door Arriva

Tijdelijk met twee gratis bioscoopkaartjes
bij een kwartaalabonnement

ARRIVA - Van en naar school met het openbaar vervoer is blijvend aantrekkelijk met de bussen en treinen van Arriva voor scholieren van 12 t/m 18 jaar. Kwartaalabonnementen voor scholieren in deze leeftijdscategorie zijn voordelig aan te schaffen door de vaste leeftijdskorting. Een leuk extraatje is dat Arriva in de maand maart twee gratis bioscoopkaarten cadeau geeft bij aankoop van een kwartaalabonnement voor scholieren. Een kwartaal lang onbeperkt vrij reizen voor een vast bedrag.

Website biedt hulp
Om te helpen bij het selecteren en aanschaffen van het juiste abonnement, heeft Arriva een speciale scholierenpagina op haar website geplaatst. Meer informatie over de scholierenabonnementen en de actievoorwaarden staat op www.arriva.nl. De scholierenabonnementen zijn uitsluitend geldig voor het reizen met Arriva.

Om gebruik te maken van de leeftijdskorting moeten de abonnementen aangevraagd worden voor een persoonlijke OV-chipkaart van iemand in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Voor het ontvangen van de twee gratis bioscoopkaarten kunnen reizigers na hun bestelling van hun kwartaalabonnement hun gegevens invullen via een online actieformulier.

Advertenties

Carnavalsoptocht in Ter Apel

Door op zaterdag, 1 maart, 2014 - 20:17

TER APEL - Onder grote belangstelling ging zaterdagmiddag om 14:00 uur de carnavalsoptocht in Ter Apel van start. De bezoekers kwamen van heinde en verre en dat zorgde voor de nodige files. Eenmaal het dorp binnengereden moest men ook nog op zoek naar een parkeerplaats.

De praalwagens waren prachtig uitgedost en ook de Duitsers waren vertegenwoordigd.

Natuurlijk was er muziek en veel gerstenat om de dorstige kelen te smeren

Het was weer een groot spektakel in Ter Apel en de feestgangers gaan nog tot in de kleine uurtjes door.


Voor meer foto's, zie fotoalbum


Advertenties

Auto tegen woning in Zuidbroek

Door op zaterdag, 1 maart, 2014 - 12:35

ZUIDBROEK - In de Spoorstraat in Zuibroek is zaterdagmorgen een auto tegen een woning gereden. De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden volgens dagblad vn het noorden.

De schade aan het huis is redelijk groot.