Regio

Open Monumentendag in en buiten het provinciehuisGRONINGEN - Op zaterdag 14 en zondag 15 september organiseert de provincie Groningen tijdens de landelijke Open Monumentendag verschillende activiteiten in en buiten het provinciehuis. Het landelijk thema is dit jaar ‘Macht en Pracht'. Op zaterdag
14 september is het provinciehuis aan het Martinikerkhof van 10.00 - 17.00 uur geopend. Beno Hofman treedt er drie keer op als stadhouder Willem IV. Op 14 en 15 september nodigt een aantal leden van Provinciale Staten u uit voor een ontmoeting met hen in een rijksmonument of om deel te nemen aan een wandeltocht of fietstocht rond verschillende rijksmonumenten.

De activiteiten in het provinciehuis zijn:
Voorstellingen 'Macht en pracht ten tijde van Willem IV' in de Statenzaal en de Gedeputeerdenkamer.
Beno Hofman treedt drie keer op als stadhouder Willem IV (1711-1751) in de voorstelling 'Macht en pracht ten tijde van Willem IV'. Hij neemt de bezoekers mee op reis door het provinciehuis naar de tijd van Willem IV, de eerste helft van de 18e eeuw. Hij vertelt in de Statenzaal en de Gedeputeerdenkamer over diens leven, over de machtsstrijd rond zijn persoon, zijn bezoeken aan Groningen en in het bijzonder over 265 jaar geleden. De voorstellingen vinden plaats om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Beno Hofman is onder andere bekend als historisch onderzoeker en publicist. Bezoekers van deze voorstellingen verzamelen zich in de centrale hal van het provinciehuis.

Tentoonstelling
In het Atrium is de tentoonstelling 'Pracht & Macht: Het Groninger provinciehuis aan het
eind van de 17e eeuw.' te bezichtigen. De expositie geeft een beeld van de spectaculaire verbouwingen van de Statenzaal en Gedeputeerdenzaal (GS-kamer) aan het eind van de 17e eeuw.' Het provinciaal bestuur wilde met deze vergaderruimten uitstralen hoeveel macht het had. In de Groninger Archieven zijn bestektekeningen van deze verbouwingen teruggevonden. Zo konden beide ruimten worden gereconstrueerd. De expositie bestaat uit diverse foto's en archiefmateriaal en een driedimensionaal filmpje van de verbouwde Statenzaal. Het boekje 'Pracht & Macht: Het Groninger provinciehuis aan het eind van de 17e eeuw.', geschreven door Freerk.J. Veldman en dr. Hidde Feenstra, is digitaal verkrijgbaar via www.provinciegroningen.nl.

Speurtocht voor kinderen in provinciehuis
Voor de kinderen is er een speurtocht in het provinciehuis georganiseerd. De vragenformulieren zijn verkrijgbaar bij de tafel in de hal en moeten daar ook weer worden ingeleverd. Na afloop krijgen alle deelnemers een leuke surprise.

De activiteiten buiten het provinciehuis zijn:
Ontmoeting met Statenleden in een rijksmonument of op de fiets met een Statenlid
Op zaterdag 14 en zondag 15 september verbindt een aantal Statenleden zich aan een van de prachtige monumenten die onze provincie rijk is. Op 5 locaties bent u van harte welkom om op de koffie te komen bij een Statenlid of deel te nemen aan een wandeltocht of een fietstocht met Statenleden. Graag gaan zij met u in gesprek over de politiek en de verschillende manieren waarop de provincie zich inzet voor rijksmonumenten.

Zaterdag 14 september
12.00 - 15.00 uur: Op de koffie bij Statenlid Johannes Veerenhuis-Lens (Vrij Mandaat)
in het Klooster in Ter Apel.
Op de koffie bij Statenlid Iety van der Sluis (ChristenUnie) in de Coendersborch in Nuis.

13.00 uur: Op de fiets door Noordlaren (circa 7 km) en een korte wandeling langs 5500 jaar oude sporen met Statenlid en archeoloog Sandra Beckerman (SP). Verzamel- en eindpunt: Bartholomeüskerk, Lageweg 8, Noordlaren. U ziet onder meer: een 5500 jaar oud hunebed, veentjes waarin geofferd werd, middeleeuwse wegen en een heuvel die ‘heilig bergje' en ‘galgenberg' wordt genoemd.

13.00 uur: Op de fiets langs historische monumenten in Zuid- en Noordbroek (circa 12 km) met Statenleden Mario Post (GroenLinks), Truus van Kleef (CDA) en Lian Veenstra (SP). Verzamel- en eindpunt: station Zuidbroek. U start bij het historische spoorwegstation Zuidbroek waar ook het Noord-Nederlands Trein en Tram Museum is gevestigd. Via de route van de oude spoorlijn fietst u naar de kerk van Noordbroek en Molen de Noordstar. Tijdens de fietstocht bezoekt u de monumenten.

Zondag 15 september
14.00 - 15.00 uur: Op de koffie bij Statenlid Paulien Geerdink (VVD) in de Burcht in Wedde.

Regio

CDA-voorzitter Ruth Peetoom komt naar StadskanaalOOST GRONINGEN - In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komt landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom naar haar geboortegrond. Op uitnodiging van de CDA-afdelingen in de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Veendam is zij op vrijdag 13 september tijdens een interactieve, openbare bijeenkomst in Stadskanaal.

De landelijk partijvoorzitter van de christendemocraten spreekt tijdens de bijeenkomst over de verbinding tussen landelijke en lokale politiek. Daarbij komt ongetwijfeld de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet aan de orde. Hierdoor krijgen gemeenten zo veel extra verantwoordelijkheden die nu nog bij het rijk liggen, dat gemeentelijke herindeling volgens velen onontkoombaar is. Daarnaast spreekt Peetoom over diverse andere onderwerpen
Voordat de openbare bijeenkomst begint, heeft Peetoom eerst een besloten ontmoeting met de beoogde lijsttrekkers dan wel fractievoorzitters van het CDA in de vijf organiserende gemeenten. Daarna is er een openbare bijeenkomst, die wordt geopend door voorzitter Henk de Muinck van CDA Stadskanaal. De Kanaalster fractievoorzitter Roelof Plieger houdt een korte inleiding, waarna het de beurt is aan Peetoom. Na de pauze is er een interactief deel, waarbij bezoekers aan deze bijeenkomst hun bijdrage kunnen leveren en sparren met een panel, bestaand uit Peetoom en de vijf fractievoorzitters of beoogd lijsttrekkers.

De openbare bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Eendracht aan de Poststraat 30 in Stadskanaal en begint om 20.00 uur.

Regio

Finale week voorbereiding IWAS World Games in StadskanaalSTADSKANAAL - Voor de organisatie van de IWAS World Games te Stadskanaal breekt de laatste week van de voorbereidingen aan. De organisatie draait op volle toeren. Zowel de sportaccommodaties als de verblijfsaccommodatie (Pagedal) worden gereed gemaakt voor de komst van binnenlandse en buitenlandse delegaties. Er wordt vervoer geregeld van en naar Schiphol, voor atleten en begeleiders, maar ook voor de top van het IWAS bestuur. De voorlopige wedstrijdprogramma's voor atletiek, zwemmen en handboogschieten zijn klaar en de laatste wedstrijdgerelateerde zaken worden de komende dagen in beeld gebracht.

De afgelopen periode hebben landen de kans gekregen om een delegatie in te schrijven voor de IWAS World Games in Stadskanaal. Dit evenement draait om de sporten atletiek, zwemmen en handboogschieten voor sporters met een lichamelijke beperking. Er bleek wereldwijde interesse te zijn voor het evenement. Het heeft geleid tot de inschrijving van 25 landen, waaronder Brazilië, China, Estland, Kazachstan, Rusland en Zuid-Afrika.

De delegaties presenteren zichzelf tijdens de officiële opening op zondag 15 september van 11.30 - 13.00u in het Pagecentrum te Stadskanaal. Het officiële tintje wordt verzorgd door eedafleggingen en speeches van o.a. de burgemeester van Stadskanaal. Een en ander zal begeleid worden met optredens. Na het officiële gedeelte gaat de ampu-voetbal interland Nederland-België van start op het hoofdveld van SC Stadskanaal.

Toeschouwers zijn van harte welkom en er worden op deze dag, net als tijdens de rest van het evenement, geen entreegelden gevraagd. Wilt u deel uit maken van dit evenement als bijvoorbeeld vrijwilliger, sponsor of pers, dan kun u contact opnemen met de organisatie via info@disgames.org.

Regio

Running with a Mission voor Voedselbank OldambtWINSCHOTEN - Een groep die zich Running with a Mission noemt doet mee met de Run van Winschoten. Ze gaan voor de estafetteloop 10 x 10 km. Naast het hardlopen willen ze dit combineren door iets te doen voor goede doelen (iets doen voor de ander). Dit willen ze doen op verschillende manieren in de toekomst. Ze gaan beginnen om tijdens de Run iets te doen voor Voedselbank Oldambt. Tijdens de Run gaan ze voedsel verzamelen en donateurs en vrijwilligers werven voor de Voedselbank Oldambt in Winschoten.

Iedereen is welkom om de lopers aan te moedigen en een steentje bij te dragen aan de voedselbank Oldambt.

De Run vindt plaats op 14 september in het centrum van Winschoten.

U kunt volgende artikelen inleveren bij de stand van de Voedselbank Oldambt:
Pasta
Koffie
Thee
Blikken groente/fruit
Jam
Deodorant
Douche gel
Ranja
Chocopasta
Pasta sauzen

Regio

Advies erven Oost-Groningen!REGIO - Met het project 'Boeren en Buitenlui' biedt Landschapsbeheer Groningen advies over de inrichting, het onderhoud, herstel én de landschappelijke inpassing van het erf. Dit project loopt echter eind 2013 af. Komend half jaar is dus de laatste kans om kosteloos advies in te winnen. Landschapsbeheer Groningen bewaakt de kwaliteit van dit landschap en biedt daarom hulp aan 'boeren en buitenlui' in het buitengebied van Oost-Groningen.

Het Groninger agrarisch landschap verandert. Zo komen er in het landelijke Oost-Groningen steeds meer mensen wonen die geen agrarisch bedrijf hebben. We noemen hen ook wel 'buitenlui'. De komst van deze buitenlui betekent vaak een herinrichting van het erf of het terrein rond de woning. Wij kunnen adviseren over deze inrichting en wensen combineren met landschappelijke inpassing.

Advies erven
Met het project 'Boeren en Buitenlui' draagt Landschapsbeheer Groningen bij aan het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de kwaliteit van het landschap in Oost-Groningen. Kosteloos bezoekt een erf-deskundige de betreffende locatie en adviseert over inrichting, onderhoud, herstel en landschappelijke inpassing van het erf.

Planten uit de streek
Daarnaast biedt Landschapsbeheer Groningen de mogelijkheid met subsidie planten aan te schaffen die passen bij de streek. Boeren en buitenlui verbeteren hun erf, én het landschap, door het planten van bijvoorbeeld (fruit)bomen, bosplantsoen en heesters.

Meer informatie over 'Boeren en Buitenlui' en de voorwaarden voor deelname leest u op www.landschapsbeheergroningen.nl. Of neem contact op met Landschapsbeheer Groningen:
Telefoon: 050 534 5199
E-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl
Het project 'Boeren en Buitenlui' is mede mogelijk door financiële steun van het Leader Fonds en de deelnemende gemeenten.

Regio

Wijziging verkeerssituatie knooppunt Assen ZuidN33 - Per 2 september a.s. om 6.00 uur verandert de verkeerssituatie in de knoop Assen Zuid. Om het verkeer doorgang te bieden tijdens de ombouw van de knoop wordt het verkeer omgeleid langs twee rotondes. De nieuwe verkeerssituatie heeft vooral impact op de routes Gieten - Hoogeveen, Groningen - Assen, Assen - Gieten en Hoogeveen - Assen.

De noordelijke rotonde op de kruising Haarweg- de Haar is al enige tijd in gebruik. Dit weekend wordt de laatste hand gelegd aan de tijdelijke rotonde aan de zuidkant en de nieuwe afrit Gieten - Assen. Met ingang van maandag 2 september 6:00 uur wordt het verkeer over de nieuwe routes geleid.

Doordat de verkeersintensiteit op de noordelijke rotonde toeneemt, kan er enig oponthoud ontstaan vanuit Assen richting de knoop. Weggebruikers worden geadviseerd om de borden goed te volgen en rekening te houden met extra reistijd tijdens de spitsuren. Op maandag en dinsdag staan er tijdens de spitsuren verkeersregelaars bij de rotondes op de Haarweg.

De nieuwe verkeerssituatie blijft gedurende een jaar, tijdens de ombouw van de knoop, van kracht.

Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek
Rijkswaterstaat gaat, in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen en Zuidbroek verdubbelen. Dit gebeurt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.


Informatieboekje N33


Regio

Interessante fietstocht door het OldambtOLDAMBT - De werkgroep ‘Oostwold in Beweging' organiseert jaarlijks een bijzondere fietstocht door en in de regio van Oostwold (Oldambt). Op zaterdag 31 augustus gaat deze tocht ‘Rondje Oostwold' voor de vijftiende keer van start. Start en finish vindt plaats bij het buurthuis aan de Parallelweg. Deelname is gratis en de fietsers worden onderweg getrakteerd op lekkernijen uit de omgeving. Bij aanvang ontvangt de deelnemer, zolang de voorraad strekt, een tasje met hebbedingen en kortingsbonnen. In verband met deze jubileumeditie zijn fijne prijzen te winnen. De fietsers krijgen een puzzelopdracht mee. Wethouder Ricky van den Aker, ook een van de initiatiefnemers in 1999, maakt na de tocht de winnaars bekend. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld een poffert, een rondvaart over het Oldambtmeer en een rondvlucht over het Oldambt winnen. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur vindt bij de start een bijzonder optreden plaats van het fanfareorkest PJOG (Provinciaal Jeugd Orkest Groningen). Galerie Akkerman aan de Hoofdstraat 9 biedt de fietser, maar ook andere belangstellenden een fototentoonstelling aan over ‘Oud Oostwold'. Tramwegmaatschappij Ol' Grait staat daarin centraal. De fietstocht is in totaal ongeveer 20 kilometer lang. Kinderen mogen hun fiets versieren. Om 11.30 uur worden de versierde fietsen beoordeeld. Starten is mogelijk tussen 12.00 uur en 13.30 uur. ‘Rondje Oostwold' wordt geheel belangeloos gefinancierd door diverse ondernemers in de regio. De organisatie bestaat uit mensen uit de Oldambtster samenleving. Meer informatie is te vinden op www.inhetoldambt.nl

Zaterdag 31 augustus 2013. Fiets- en puzzeltocht ‘Rondje Oostwold'. Onderweg ondermeer een fototentoonstelling over Oud Oostwold (Hoofdstraat 9) en bij de start om 12.00 uur een gratis optreden van PJOG. Start tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Plaats: Buurthuis Parallelweg Oostwold (Oldambt). Info: www.inhetoldambt.nl

Regio

Culturele markt in Oude PekelaOUDE PEKELA - Vrijdag 6 september wordt parkeerterrein De Helling in Oude Pekela omgetoverd in een kleurrijk festival van mensen. Van 16.00 tot 19.00 uur vindt een culturele markt plaats onder de noemer ‘kennismaken met andere culturen'.

De culturele markt is voor jong en oud. Zo zijn er activiteiten als djembe spelen, knutselen en henna versieren. Daarnaast is er voor de kleintjes een springkussen aanwezig.
Maatschappelijke en vrijwillige organisaties uit de gemeente Pekela staan met kraampjes op de markt. Zo zal VluchtelingenWerk Noord Nederland aanwezig zijn met de Mensenbieb: "Leen geen mening, oordeel zelf! Ga een gesprek aan en ervaar een bijzondere ontmoeting met de vluchtelingen van Mensenbieb."

Buffet
Naast de markt kunnen de inwoners van de gemeente Pekela vanaf 17.00 uur aanschuiven bij een intercultureel buffet. Dit buffet zal geopend worden door wethouder Anneke Duit.

De culturele markt wordt georganiseerd door CMO Groningen, gemeente Pekela, 1-2 Smile, Bibliotheken Pekela, AZC Oude Pekela, de Badde, Stichting de Vrolijkheid, VluchtingenWerk Noord Nederland & Angela en Marian Prins van Kinderkeuken Stamppot Janssen.

De markt wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Gemeente Pekela.

Wat: Culturele markt
Wanneer: Vrijdag 6 september van
Tijdstip: 16.00 - 19.00 uur, het buffet start om 17.00 uur
Kosten buffet: € 3,00 p.p.
Waar: Parkeerterrein De Helling in Oude Pekela

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wia Huisman
w.huisman@mijneigenbibliotheek.nl

Regio

Provinciale Vrijwilligersprijs 2013: inschrijven tot 1 oktober!REGIO - De inschrijving voor de provinciale vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook nu waardeert de provincie het vrijwilligerswerk weer met drie prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone,
aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de prijs voor de dertiende keer uit.
De prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'. In de zorgsector zijn veel vrijwilligers actief en ook spelen vrijwilligers bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp of wijk een belangrijke rol. Omdat de provincie vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert, wil zij ook hun inzet belonen.

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op dinsdag 1 oktober a.s. Daarna selecteert de jury zes genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 21 oktober tot 3 november via
www.provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs2013 . Begin december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

Folder bekijken/downloaden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio