Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Verkeershinder A7 Groningen - Hoogezand

Door op dinsdag, 26 augustus, 2014 - 09:00

A7 - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 29 augustus 18:00 uur tot en met zaterdag 30 augustus 6:30 uur asfaltwerkzaamheden uit aan de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Hierdoor zijn de op- en afrit Foxhol (40) voor verkeer vanuit Groningen richting Winschoten afgesloten van vrijdag 29 augustus 23:00 uur tot zaterdag 30 augustus 2:00 uur. De afrit Hoogezand (41) is afgesloten op zaterdag 30 augustus van 2:00 tot 6:00 uur. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit.

Gedurende de werkzaamheden is er één rijstrook beschikbaar tussen Groningen en Hoogezand. Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Advertenties

Verkeersveiligheidsproject A7 veilig eindigt met positieve resultaten

Door op zaterdag, 23 augustus, 2014 - 21:37

A7- Het verkeersveiligheidsproject A7 Veilig komt ten einde. Rijkswaterstaat, politie en onder meer provincies hebben ruim twee jaar samengewerkt aan de verkeersveiligheid op de A7 in Friesland en Groningen. Het belangrijkste effect is de flinke afname van het aantal (extreme) snelheidsovertreders. De veiligheidsgevoelens bij het publiek zijn gedurende het project gelijk gebleven. Het merendeel voelt zich op de A7 (heel) veilig.

In december 2011 startten Rijkswaterstaat, Politie, Openbaar Ministerie en de provincies Fryslân en Groningen met A7 Veilig. Aanleiding voor het project waren geluiden over gevaarlijk rijgedrag van weggebruikers op de A7 en ongevallencijfers waarin de A7 (in de provincie Groningen) als één van de gevaarlijkste wegen van Noord-Nederland te boek stond. De partners spraken af gedurende twee jaar intensieve verkeerscontroles in te zetten, aangevuld met verkeersveiligheidscampagnes, voorlichting en (kleine) maatregelen in de weginrichting. Daarnaast hielden de partners veelvuldig contact met weggebruikers en publiek, via internet en social media. De mening van het publiek werd geregeld gepeild via een online enquête op www.a7veilig.nl.

Resultaat politie
De politie was gedurende het project bijna dagelijks aanwezig op de A7 met opvallende en onopvallende controles. Dat resulteerde in het eerste jaar in 3349 staandehoudingen, waarvan 1889 snelheidsovertredingen. 122 rijbewijzen werden ingevorderd. In het tweede jaar telde de politie 2408 overtredingen, waarvan 1053 snelheidsovertredingen. Daarbij werden 57 rijbewijzen ingevorderd. Mede naar aanleiding van de enquêtes van A7 Veilig verlegde de politie in het tweede jaar het accent van de controles van snelheid naar asociaal en gevaarlijk rijgedrag. Denk aan bumperkleven, hinderen bij het wisselen van rijstrook, en bijvoorbeeld handheld bellen.

Effect
De projectpartners hebben vier keer onderzoek laten doen naar het effect van hun inzet. In dat onderzoek werden snelheidsgegevens en ongevallencijfers als indicatoren van het verkeersgedrag op de A7 gebruikt. Uit de metingen blijkt dat het aantal hardrijders op de A7 gedaald is. Het effect is vooral zichtbaar in het eerste jaar: het aantal hardrijders boven de 120 km/u daalt met 15%. Veel extreme hardrijders haalden hun voet van het pedaal, vooral in de rustige uren. In het onderzoek is verder duidelijk geworden dat de gemiddelde snelheid op de A7 - ondanks de invoering van de 130 km/uur - nauwelijks verhoogd is. Het effect van A7 Veilig op de ongevallen kan niet exact worden gemeten omdat de huidige ongevallenregistratie niet dezelfde is als de ongevallenregistratie voor de start van het project. Daarom is gekeken naar het aantal meldingen van incidenten die bij de verkeercentrale binnen zijn gekomen. Op de A7 is dit aantal gedaald sinds de start van het project A7 Veilig. Het wijst erop dat het project A7 Veilig zijn vruchten heeft afgeworpen.

Veilig gevoel op A7
Weggebruikers en publiek konden geregeld meedenken over de verkeersveiligheid op de A7. Zij konden ook meerdere keren een enquête invullen op de website van A7 Veilig. Uit de ruim 7500 ingevulde enquêtes blijkt dat het onveiligheidsgevoel niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van december 2011. Bijna 60% van de mensen voelt zich veilig tot heel veilig op de A7. Het aantal mensen dat zich heel veilig voelt, is na twee jaar slechts iets gedaald (2,5%). Vrouwen voelen zich vaak wat onveiliger dan mannen. De respondenten hebben in de enquêtes veel opmerkingen gemaakt over asociaal verkeersgedrag van anderen, zoals bumperkleven, rechts inhalen, lang en onnodig links blijven rijden. Mensen maakten ook opmerkingen over de weg zelf. Mensen oordelen negatief over de invoegstroken bij de knooppunten Heerenveen en Drachten. Ook over de rotonde bij Joure wordt geklaagd. In de enquêtes klaagt men verder veel over (gedrag van bestuurders van) bestelwagens. Over hun eigen rijcapaciteiten zijn de meeste weggebruikers vrij positief.

Unieke samenwerking houdt stand
De projectpartners kijken terug op een geslaagde samenwerking. Bij de start van het project was er nog sprake van zeven verschillende overheden die gedurende het project te maken kregen met verschillende reorganisaties. Dit stond een effectieve samenwerking niet in de weg. Een platte projectorganisatie met een enthousiast en betrokken kernteam onder leiding van Rijkswaterstaat zorgde voor continuïteit in A7 Veilig. De voor Nederland vrij unieke samenwerking tussen zoveel overheden smaakt naar meer. De partijen blijven nadrukkelijk contact met elkaar houden, om te kijken of er zaken zijn waar gezamenlijk actie in ondernomen kan worden. Daarnaast blijft de politie ook na afloop van dit project inzetten op reguliere handhaving op de A7. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de reconstructie van verschillende (knoop)punten om de veiligheid en doorstroming op de A7 te verbeteren. Zo is de aansluiting op de N33 net aangepakt en wordt er de komende jaren gewerkt aan de reconstructie van de zuidelijke ringweg rond Groningen en het knooppunt Joure.

Advertenties

Feestweek in bibliotheken Meeden en Zuidbroek

Door op zaterdag, 23 augustus, 2014 - 12:01

MENTERWOLDE - Sinds maandag 18 augustus kunnen inwoners uit Meeden en Zuidbroek vijf dagen per week terecht in de Bibliotheek. De vernieuwde openingstijden worden gevierd met een feestweek van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september.
Leden kunnen voortaan vijf dagen per week met behulp van een automaat zelf materialen lenen en inleveren. Een bibliotheekmedewerker is tijdens service-uren aanwezig voor vragen en advies. Buiten deze service-uren kunnen bezoekers in de Bibliotheek natuurlijk gewoon terecht om de krant, een boek of een tijdschrift te lezen of gebruik te maken van (draadloos) internet. Met behulp van zelfbedieningsapparatuur kan men tijdens alle openingsuren inleveren, lenen en reserveringen ophalen.

Feestweek
Maandag 1 september opent Bibliotheek Zuidbroek de deuren voor belangstellenden. Van 17.30 uur tot 20.00 uur kunnen bezoekers, onder het genot van een drankje, een kijkje komen nemen in de Bibliotheek. Schrijfster Jolanda Hazelhoff uit Zuidbroek is vanaf 19.30 uur aanwezig voor een ronde tafelgesprek. Hazelhoff is bekend van chicklit-boeken als Party in Parijs, Boven verwachting en Soaps & Sombrero's.
Vrijdag 5 september van 14.00 uur tot 17.30 uur houdt Bibliotheek Meeden een Open Huis. Zanger Erwin de Vries zal bij deze gelegenheid liedjes komen spelen. Het optreden van Erwin de Vries begint om 16.00 uur.

Voorlezen
Woensdag 3 september staan de bibliotheken in Zuidbroek en Meeden in het teken van de jeugd. 's Middags wordt er in beide bibliotheken voorgelezen. Peuters en kleuters zijn van harte welkom om naar het voorleesverhaal te komen luisteren. Voor alle kinderen is een klein presentje aanwezig. Het voorlezen begint om 14.00 uur in de Bibliotheek van Meeden en om 15.30 uur in de Bibliotheek van Zuidbroek.

Lid worden van de Bibliotheek
Nog geen lid van Bibliotheek Meeden of Zuidbroek? Als u tijdens de feestweek van 1 tot en met 5 september een proefabonnement neemt, heeft u toegang tot duizenden boeken, dvd's, cd's en tijdschriften.

Advertenties

Computer- en telefoonstoring Refaja opgelost

Door op donderdag, 21 augustus, 2014 - 14:33

STADSKANAAL - De computerstoring in het Refaja ziekenhuis is weer verholpen. De storing is afgelopen nacht bij een software-update ontstaan, waardoor ook het telefoonverkeer er uit lag. Naar de precieze oorzaak wordt nog gezocht.
Nadat eerst is geprobeerd de storing te verhelpen, werd om ongeveer 5.00 uur duidelijk dat het herstel meer tijd zou vragen. Hierna is besloten om een opnamestop af te kondigen en geplande operaties, behandelingen en onderzoeken niet door te laten gaan en polikliniekbezoeken waar nodig te annuleren. Dit alles om geen risico's te nemen met de patiëntveiligheid.
De meldkamer en omliggende ziekenhuizen zijn direct geïnformeerd, zodat spoedpatiënten naar elders gebracht konden worden.
Nadat alle programma's waren getest is vanaf 12.00 uur het ziekenhuis weer bereikbaar en operationeel. Van ongeveer 150 patiënten is de afspraak niet doorgegaan. Zij worden binnen een week weer opgeroepen. De zorg voor de opgenomen patiënten heeft niet geleden onder de storing.

Advertenties

Inspraak inwoners Menterwolde over nieuwe taken gemeente voor jeugdzorg, Wmo en participatie

Door op woensdag, 20 augustus, 2014 - 06:54

MENTERWOLDE - De gemeente Menterwolde heeft op dinsdag 19 augustus 2014 de inspraak geopend op de stukken waarin de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken rond jeugdzorg, Wmo en participatie vanaf 2015 wordt vastgelegd. Het gaat om een concept-jaarplan en zeven concept-verordeningen. De gemeente vraagt maatschappelijke organisaties, adviesraden, cliënten, werkgevers, huisartsen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen om hun visie te geven. De stukken liggen vanaf 19 augustus tot en met 1 september ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam en zijn te vinden op www.menterwolde.nl Weinig grote veranderingen op 1 januari 2015 De gemeente kiest ervoor de overgang op 1 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondanks de forse bezuinigingen die gekoppeld zijn aan de overheveling van de taken. Rond de jeugdzorg en de activering en begeleiding zijn daarom 'continueringsafspraken' gemaakt met de organisaties die de taken nu al uitvoeren in opdracht van het Rijk, bij de huishoudelijke hulp vinden geen grote veranderingen plaats en de cliëntenondersteuning blijft in 2015 bij MEE. In de loop van 2015 wil de gemeente bekijken hoe ze door een andere opzet tot betere ondersteuning kan komen die past binnen de verlaagde budgetten.

Concept-jaarplan
In het concept-jaarplan is een aantal keuzes uitgewerkt die de gemeente vóór 1 januari moet maken.
Menterwolde kiest er onder andere voor gebruik te maken van de optimale mogelijkheden van de loonkostensubsidie, de waardering voor mantelzorgers duidelijk te maken met waardebonnen en de compensatie voor hoge zorgkosten te regelen door de al bestaande ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum-inkomen uit te breiden.

Concept-verordeningen
In de concept-verordeningen is uitgewerkt hoe de rechten en plichten binnen de gemeente Menterwolde geregeld zijn als het gaat om ondersteuning, hulp en zorg voor de nieuwe taken.
Concreet gaat het dan over de voorwaarden die gelden voor het toewijzen van voorzieningen en ondersteuning.

Reactietermijn

Omdat de besluiten door de gemeenteraad genomen moeten worden vóór 1 november, is de reactietermijn voor de inspraak beperkt van 19 augustus tot en met 1 september. Een aantal keuzes in de stukken is eerder al besproken met maatschappelijke organisaties, en de opmerkingen die toen gemaakt zijn, zijn in de stukken verwerkt.

Vervolg
De reacties uit de inspraak gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het definitieve voorstel over het jaarplan en de verordeningen. Alle reacties worden daarnaast voorgelegd aan de gemeenteraad, die eind oktober het jaarplan en de verordeningen vaststelt.

Advertenties

Provinciale Vrijwilligersprijs 2014: inschrijven tot 1 oktober!

Door op dinsdag, 19 augustus, 2014 - 22:40

VRIJWILLIGERSPRIJS - De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook nu waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met drie prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan tot woensdag 1 oktober via www.provinciegroningen.nl/aanmeldenvrijwilligersprijs2014.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de prijs voor de veertiende keer uit.

De prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'.
In de zorgsector zijn veel vrijwilligers actief en ook spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Omdat de provincie vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert, wil zij ook hun inzet belonen.

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op woensdag 1 oktober a.s. Daarna selecteert de jury zes genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 20 oktober tot 3 november 2014. Begin december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

Advertenties

Informatiebijeenkomst windpark N33 in Meeden

Door op vrijdag, 15 augustus, 2014 - 09:43

MEEDEN - Op dinsdagavond 26 augustus aanstaande van 19.30 tot 22.00 uur organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het windpark N33. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis, Tussen Baide Meulens 16 in Meeden.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteeerd van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark, variant 6 bij de Eekerpolder. Resultaten onderzoek naar zesde variant Voor het windpark N33 zijn al eerder vijf inrichtingsvarianten door de initiatiefnemers en het Rijk onderzocht. Uit deze Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort.

Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Groningen het Rijk om ruimte gevraagd voor het doen van een verdiepend onderzoek naar deze variant: de zogenaamde 'zesde variant'. Deze variant ligt ten noorden van het dorp Meeden. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gedeputeerde William Moorlag en medewerkers van de provincie Groningen.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Advertenties

Afsluiting A7 bij Winschoten

Door op donderdag, 14 augustus, 2014 - 21:14

A7 - Rijkswaterstaat voert van dinsdag 19 augustus 14:00 uur tot en met woensdag 20 augustus 14:00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Heiligerlee en Bad Nieuweschans. Er is dan één rijbaan beschikbaar. Tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends is de A7 ter hoogte van Winschoten afgesloten voor het verkeer vanuit Groningen richting Bad Nieuweschans.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de afrit 47 Winschoten en oprit 47 Winschoten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Advertenties

Werkzaamheden N33 Noordbroek - Appingedam

Door op woensdag, 13 augustus, 2014 - 10:25

N33 - Rijkswaterstaat voert van maandag 18 augustus tot vrijdag 22 augustus en van maandag 25 augustus tot zaterdag 30 augustus werkzaamheden uit aan de N33 tussen Noordbroek en Appingedam in beide richtingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21:00 uur 's avonds en 06:00 uur 's ochtends. Tijdens deze werkzaamheden is de weg in beide richtingen dicht voor alle verkeer.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de N362. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

De werkzaamheden bestaan uit asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van vangrails. Op de kruisingen bij Siddeburen en Appingedam worden snelheidswaarschuwingssystemen geplaatst en bij Siddeburen komen flitspalen. Met deze maatregelen werkt Rijkswaterstaat samen met de Politie Noord Nederland aan het verbeteren van de veiligheid van deze kruispunten.

Op beide kruispunten bij Siddeburen en Appingedam geldt een maximum snelheid van 70 km per uur. Bij Siddeburen wordt een snelheidswaarschuwingssyteem geplaatst waarmee de weggebruiker voorafgaand aan de flitspaal geattendeerd wordt op zijn snelheid. De plaatsing van de flitspalen is gepland in de periode half augustus - half september.

Door middel van het aanbrengen van extra veiligheidsmaatregelen op de kruisingen willen Rijkswaterstaat en Politie Noord Nederland een forse daling van het aantal ongevallen te bewerkstelligen.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming van de weggebruiker.

Advertenties

Spelweek Muntendam met gierende banden van start!

Door op maandag, 11 augustus, 2014 - 12:56

MUNTENDAM - Op maandagmorgen 11 augustus was het dan weer eindelijk zover! De laatste week van de zomervakantie en betekent voor veel basisschoolkinderen in Muntendam een week spelen en leuke dingen doen op de jaarlijkse Spelweek in Muntendam!

Dit jaar was er weer een spectaculaire opening gepland, met raceauto's van Eddy Lambeck. Maar eerst opende wethouder Jan Velthuis de Spelweek op de ijsbaan. Door op een fiets een doek van het bord te onthullen, opende hij de Spelweek 2014

De opening met de raceauto's vond plaats op de Wethouder Venemasingel in Muntendam. Er kwamen heel veel kinderen met pappa's en mamma's kijken en zelfs een heleboel opa's en oma's en ander publiek werden door het geluid naar deze plaats gelokt! Het was een spektakel, en we wensen de kinderen deze week een hele fijne spelweek toe!

Op het programma staan verschillende leuke onderdelen en woensdag gaan we met alle kinderen een dag naar Slagharen.

Op donderdagavond is het jaarlijks terugkomend evenement een nachtje slapen in een tent, en vrijdag, dan is de bonte avond. De vrijwilligers hebben weer veel leuke prijzen kunnen bemachtigen voor de verloting. De verloting vind plaats op vrijdagavond en lootjes kunnen de gehele week worden gekocht bij het veld.

Op de Facebookpagina worden zo spoedig mogelijk de foto's geplaatst van de prijzen en langs deze weg worden alle sponsoren hartelijk bedankt! Uit Veendam en Muntendam, zonder jullie wordt het onzettend moeilijk om dit soort activiteiten te organiseren.