Regio

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst JeugdplanSamenwerking om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen

JEUGDPLAN - De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanochtend ondertekenden bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hierover een overeenkomst. Belangrijke afspraak is de uitwerking van een gezamenlijke ondersteuningsroute voor jongeren, die voor de hele provincie hetzelfde is. Het gaat om afspraken op hoofdlijnen, waarover de gemeenten een paragraaf opnemen in hun jeugdplan als onderdeel van het sociaal domein. Daarna werken de individuele gemeenten de afspraken samen met het lokale onderwijsveld verder uit.

Basisambitie van gemeenten en onderwijs is dat elk kind in zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. Wanneer ondersteuning nodig is, zorgen onderwijs en/of de gemeente hiervoor, zo vroeg, zo kort, zo licht en zo dichtbij mogelijk. En als dit niet voldoende is worden vormen van zorg ingezet. "Gemeenten en onderwijs willen samenwerken om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen", aldus Ben Plandsoen, wethouder jeugd en onderwijszaken van de gemeente Leek en voorzitter van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Gemeenten en Onderwijs (AGO). Gemeenten en onderwijs hebben in dit kader afspraken gemaakt over thema's als:

 1. Samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren: preventie,
  signalering, beoordeling, toewijzing ondersteuning en hulpaanbod;
 2. Overgangen voorschools PO/SO-VO/VSO-MBO (of HBO);
 3. Consequenties van Passend Onderwijs voor leerlingenvervoer;
 4. Consequenties van Passend Onderwijs voor onderwijshuisvesting;
 5. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters;
 6. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt VO/VSO en MBO.

Waarom een provincie brede paragraaf passend onderwijs?
De nieuwe wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Daarnaast gaat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in. Door de transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten en de invoering van passend onderwijs wordt de samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. De afstemming hierover gebeurt in het zgn. op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) tussen de gemeenten en de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen. Gemeenten gaan in hun beleidsplan jeugd, als onderdeel van het sociaal domein, aangeven hoe zij gaan samenwerken met het onderwijs in de uitvoering van passend onderwijs. De gemeenteraad mag dit plan pas vaststellen als hierover overleg is geweest in het OOGO. Omdat het voor de samenwerkingsverbanden ondoenlijk is om met 23 gemeenten apart te overleggen, is er in de regio Groningen voor gekozen om binnen het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen van de 23 Groninger gemeenten een provincie brede paragraaf vast te stellen, die elke individuele gemeente opneemt in het eigen beleidsplan.

Transformatie Jeugdzorg Groningen
In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen besloten het ingrijpende veranderproces in het kader van de stelselwijziging zorg voor jeugd gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. In dit kader is medio 2013 het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen in het leven geroepen. Bestuurders en medewerkers van gemeenten en instellingen werken samen in verschillende projecten, onder andere over de inkoop en de transformatie van de jeugdzorg. Belangrijk doel is dat de gemeenten in de provincie Groningen op 1 januari 2015 klaar zijn om de jeugd en hun ouders die dat nodig hebben de juiste zorg te bieden. Meer informatie: www.tjzg.nl. U kunt TJZG ook volgen op Twitter: https://twitter.com/tjzgroningen


Gerelateerde artikelen in pdf


  Regio

  Gratis lezing over kleine zoogdieren in bosjes/bosranden Weten wat er in het dorps(bosje) leeft?  GRONINGEN - Kleine bosjes en bosranden zijn vaak dichtbevolkt. Zeker wanneer ze met oog voor de biodiversiteit worden beheerd, bieden ze onderdak aan tal van dieren. Voor iedereen die al actief is als vrijwilliger en voor iedereen die dat misschien wil worden, organiseert Landschapsbeheer Groningen op donderdag 18 september een leerzame, maar vooral ook leuke avond over het beheer van bosjes en bosranden en al het leven dat je daarin kunt tegenkomen. De toegang is gratis.

  De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze gaat een deskundige van Landschapsbeheer in op het belang van bosjes en bosranden. Ook de samenstelling van bosjes op verschillende grondsoorten en het onderhoud komt aan bod. Na de pauze vertelt Dick Dekker van de Zoogdierenvereniging welke zoogdieren er allemaal in de bosjes te vinden zijn en wat vrijwilligers kunnen doen om hun leefomgeving te versterken.

  Bosjesmens
  Toehoorders kunnen hun nieuwe kennis ook in de praktijk brengen. Op zaterdag 27 september organiseert Landschapsbeheer Groningen een bosjeswerkdag. Op verschillende locaties in de provincie wordt dan gewerkt aan het onderhoud van bosjes en bosranden. De werkdag is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde bosjesmensen.

  Locatie
  De lezing wordt gehouden bij Landschapsbeheer Groningen aan de Roderwolderdijk 60 in Groningen (Hoogkerk) en begint om 19.00 uur. Aanmelden wordt op prijs gesteld (info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 354 51 99). De datum voor de werkdag wordt binnenkort bekend gemaakt op www.landschapsbeheergroningen.nl.

  Lezing en werkdag worden mogelijk gemaakt door Groen en Doen.

  Regio

  Nu aanmelden voor de jaarlijkse Provinciale Vrijwilligersprijzen  PRIJZEN - "Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de samenleving. Ruim één op de drie Groningers doet vrijwilligerswerk en zet zich in voor anderen: bij de sportvereniging, op school, in wijken en buurten, bij evenementen of in de zorg. Deze onbetaalbare en fantastische inzet waarderen wij jaarlijks met de Provinciale Vrijwilligersprijzen. Meld uw favoriete organisatie aan, want vrijwilligers verdienen de schijnwerpers!"
  Marianne Besselink, gedeputeerde wonen, welzijn, zorg, krimp en leefbaarheid, Provincie Groningen

  U kunt uw eigen organisatie aanmelden of een andere organisatie die de prijs verdient. De organisatie is actief in de provincie Groningen, moet een voorbeeld zijn voor andere organisaties of heeft een bijzondere prestatie geleverd. U bepaalt of dat zo is. Daarnaast moet de organisatie passen binnen één van de volgende categorieën:

  Zorg - Zorgvrijwilligers zetten zich in bij zorginstellingen of bij mensen thuis. Ze organiseren activiteiten of ondersteunen ouderen, zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers. Kent u een bijzondere vrijwilligersorganisatie die een voorbeeldfunctie heeft voor anderen?

  Leefbaarheid - Er zijn in de provincie veel organisaties waar vrijwilligers een bijdrage leveren aan leefbaarheid in wijken en dorpen. Kent u een organisatie die dit op een aansprekende en succesvolle manier doet?

  Jeugd - Veel jongeren in onze provincie zijn actief als vrijwilliger. We zijn op zoek naar een organisatie die (hoofdzakelijk) met jonge vrijwilligers (tot 25 jaar) werkt en afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk biedt aan jongeren.

  Aanmelden kan tot 1 oktober 2014 via www.provinciegroningen.nl of download en print de folder en stuur de antwoordkaart in.

  Regio

  Olympia's Tour volgend jaar weer op de wielerkalender  WIELRENNEN - Gesteund door de KNWU heeft de Stichting Wielerevenementen Groningen besloten zich in te spannen om Olympia's Tour in 2015 toch doorgang te laten vinden, nadat de vroegere organisatie door financiële problemen niet in staat is gebleken de toekomst van de wedstrijd te garanderen. De gerenommeerde wielerkoers wordt dan ook op de internationale kalender geplaatst, waarmee een eerste noodzakelijke stap gezet wordt om de etappekoers te laten verrijden.

  Namens de stichting gaan Thijs Rondhuis en Daniëlle Lissenberg-Bekkering de komende tijd inventariseren of het mogelijk is Olympia's Tour te redden. Beiden organiseren al enkele jaren de Energiewacht Tour voor vrouwen, maar tekenden ook voor de Nederlandse Club Kampioenschappen en het NK Tijdrijden in Veendam en Winsum.

  De twee willen de komende maanden alles op alles zetten om te zorgen dat er ook een 63e editie komt. Rondhuis: "Deze wedstrijd is de oudste rittenkoers van Nederland en is voor de wielersport van groot belang omdat wielertalent uit Nederland zich hier in de kijker kan rijden bij profploegen. Deze historie mag niet verloren gaan. We zijn heel blij dat de KNWU de afgelopen week met ons heeft mee willen denken en haar betrokkenheid heeft getoond door met ons tijd en energie te steken in het overeind houden van deze wedstrijd. Wij beseffen dat er de afgelopen periode veel van de glans van de wedstrijd is verdwenen en dat de relatie tussen verschillende partijen in de wielersport en Olympia's Tour onder druk is komen te staan. Wij willen de komende periode dan ook gebruiken om bij deze partijen te inventariseren hoe we de oude glans aan deze ronde terug kunnen geven om samen met hen Olympia's Tour een nieuwe impuls te geven."

  De nieuwe organisatie wil terug naar de basis en kiest voor een heldere positionering. "Olympia's Tour wordt een wedstrijd speciaal voor beloften (U23) en laat daarmee nog nadrukkelijker beloftevolle renners voor het voetlicht treden. De KNWU en de Stichting streven naar een deelnemersveld met de beste beloften, waarbij de Nederlandse toppers op moeten boksen tegen hun concurrenten uit het buitenland. Olympia's Tour vormt een essentieel onderdeel in hun opleiding tot profwielrenner. We hopen daarmee ook meer media-aandacht te genereren waardoor de wedstrijd een grotere waarde krijgt voor teams en sponsors."

  De Stichting Wielerevenementen Groningen en de KNWU zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de ontstane betalingsachterstanden van het oude bestuur. Beide partijen hopen dat deze alsnog kunnen worden afgewikkeld door diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. De organisatie van Olympia's Tour komt dan ook onder de paraplu van een andere stichting, die van de KNWU hiervoor de benodigde licentie heeft gekregen. Huib Kloosterhuis, directeur van de KNWU: "De KNWU heeft de Stichting Wielerevenementen Groningen de licentie verstrekt en verwacht op deze manier deze historische etappekoers in Nederland te behouden. Olympia's Tour vormt een uniek onderdeel in de opleiding van jonge renners. De keuze om deze wedstrijd voor beloften (U23) te organiseren steunen wij dan ook van harte."

  Regio

  Inloopmiddag Coeliakie Vereniging in Refaja ziekenhuis  STADSKANAAL - De Coeliakie Vereniging houdt op woensdag 3 september van 13.30 tot 16.00 uur een inloopmiddag in de hal van het Refaja ziekenhuis.

  Met vragen en uw verhaal kan men terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt men er informatie over de Coeliakie Vereniging.

  Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging aan de darmen optreedt.

  Regio

  Inloopmiddag Vereniging van Rugpatiënten in het Refaja ziekenhuis  STADSKANAAL - Op maandag 1 september organiseert de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) De Wervelkolom een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Wie op zoek is naar meer informatie over rug- en nekpijn, wil praten met een lotgenoot of een steuntje in de rug kan gebruiken, is deze middag van harte welkom.

  De inloopmiddag biedt mensen met rug- en nekklachten de mogelijkheid te praten met ervaringsdeskundigen. Ook kan men informatie en advies krijgen over rug- en nekklachten en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Daarnaast is er gelegenheid om kennis te maken met de patiëntenvereniging en haar activiteiten.
  De inloopmiddag vindt plaats op maandag 1 september van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouw Oogheelkunde bij het Refaja ziekenhuis aan de Semmelweislaan 1 in Stadskanaal. Voor meer informatie kan men bellen of mailen met NVVR ‘De Wervelkolom': telefoon 088 07 07 200, e-mail info@nvvr.nl.

  Regio

  Nachtafsluiting A7 oprit Winschoten (47)  A7 - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 29 augustus 23:00 tot en met zaterdag 30 augustus 6:00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Heiligerlee en Oudeschans. Gedurende deze periode is de oprit Winschoten (47) afgesloten voor verkeer vanuit Groningen. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit. Tussen Heiligerlee en Oudeschans is één rijstrook beschikbaar.

  Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

  Weersgevoelige werkzaamheden
  Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

  Regulier onderhoud
  Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

  Regio

  Verkeershinder A7 Groningen - Hoogezand  A7 - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 29 augustus 18:00 uur tot en met zaterdag 30 augustus 6:30 uur asfaltwerkzaamheden uit aan de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Hierdoor zijn de op- en afrit Foxhol (40) voor verkeer vanuit Groningen richting Winschoten afgesloten van vrijdag 29 augustus 23:00 uur tot zaterdag 30 augustus 2:00 uur. De afrit Hoogezand (41) is afgesloten op zaterdag 30 augustus van 2:00 tot 6:00 uur. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit.

  Gedurende de werkzaamheden is er één rijstrook beschikbaar tussen Groningen en Hoogezand. Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

  Weersgevoelige werkzaamheden
  Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

  Regulier onderhoud
  Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

  Regio

  Verkeersveiligheidsproject A7 veilig eindigt met positieve resultaten  A7- Het verkeersveiligheidsproject A7 Veilig komt ten einde. Rijkswaterstaat, politie en onder meer provincies hebben ruim twee jaar samengewerkt aan de verkeersveiligheid op de A7 in Friesland en Groningen. Het belangrijkste effect is de flinke afname van het aantal (extreme) snelheidsovertreders. De veiligheidsgevoelens bij het publiek zijn gedurende het project gelijk gebleven. Het merendeel voelt zich op de A7 (heel) veilig.

  In december 2011 startten Rijkswaterstaat, Politie, Openbaar Ministerie en de provincies Fryslân en Groningen met A7 Veilig. Aanleiding voor het project waren geluiden over gevaarlijk rijgedrag van weggebruikers op de A7 en ongevallencijfers waarin de A7 (in de provincie Groningen) als één van de gevaarlijkste wegen van Noord-Nederland te boek stond. De partners spraken af gedurende twee jaar intensieve verkeerscontroles in te zetten, aangevuld met verkeersveiligheidscampagnes, voorlichting en (kleine) maatregelen in de weginrichting. Daarnaast hielden de partners veelvuldig contact met weggebruikers en publiek, via internet en social media. De mening van het publiek werd geregeld gepeild via een online enquête op www.a7veilig.nl.

  Resultaat politie
  De politie was gedurende het project bijna dagelijks aanwezig op de A7 met opvallende en onopvallende controles. Dat resulteerde in het eerste jaar in 3349 staandehoudingen, waarvan 1889 snelheidsovertredingen. 122 rijbewijzen werden ingevorderd. In het tweede jaar telde de politie 2408 overtredingen, waarvan 1053 snelheidsovertredingen. Daarbij werden 57 rijbewijzen ingevorderd. Mede naar aanleiding van de enquêtes van A7 Veilig verlegde de politie in het tweede jaar het accent van de controles van snelheid naar asociaal en gevaarlijk rijgedrag. Denk aan bumperkleven, hinderen bij het wisselen van rijstrook, en bijvoorbeeld handheld bellen.

  Effect
  De projectpartners hebben vier keer onderzoek laten doen naar het effect van hun inzet. In dat onderzoek werden snelheidsgegevens en ongevallencijfers als indicatoren van het verkeersgedrag op de A7 gebruikt. Uit de metingen blijkt dat het aantal hardrijders op de A7 gedaald is. Het effect is vooral zichtbaar in het eerste jaar: het aantal hardrijders boven de 120 km/u daalt met 15%. Veel extreme hardrijders haalden hun voet van het pedaal, vooral in de rustige uren. In het onderzoek is verder duidelijk geworden dat de gemiddelde snelheid op de A7 - ondanks de invoering van de 130 km/uur - nauwelijks verhoogd is. Het effect van A7 Veilig op de ongevallen kan niet exact worden gemeten omdat de huidige ongevallenregistratie niet dezelfde is als de ongevallenregistratie voor de start van het project. Daarom is gekeken naar het aantal meldingen van incidenten die bij de verkeercentrale binnen zijn gekomen. Op de A7 is dit aantal gedaald sinds de start van het project A7 Veilig. Het wijst erop dat het project A7 Veilig zijn vruchten heeft afgeworpen.

  Veilig gevoel op A7
  Weggebruikers en publiek konden geregeld meedenken over de verkeersveiligheid op de A7. Zij konden ook meerdere keren een enquête invullen op de website van A7 Veilig. Uit de ruim 7500 ingevulde enquêtes blijkt dat het onveiligheidsgevoel niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van december 2011. Bijna 60% van de mensen voelt zich veilig tot heel veilig op de A7. Het aantal mensen dat zich heel veilig voelt, is na twee jaar slechts iets gedaald (2,5%). Vrouwen voelen zich vaak wat onveiliger dan mannen. De respondenten hebben in de enquêtes veel opmerkingen gemaakt over asociaal verkeersgedrag van anderen, zoals bumperkleven, rechts inhalen, lang en onnodig links blijven rijden. Mensen maakten ook opmerkingen over de weg zelf. Mensen oordelen negatief over de invoegstroken bij de knooppunten Heerenveen en Drachten. Ook over de rotonde bij Joure wordt geklaagd. In de enquêtes klaagt men verder veel over (gedrag van bestuurders van) bestelwagens. Over hun eigen rijcapaciteiten zijn de meeste weggebruikers vrij positief.

  Unieke samenwerking houdt stand
  De projectpartners kijken terug op een geslaagde samenwerking. Bij de start van het project was er nog sprake van zeven verschillende overheden die gedurende het project te maken kregen met verschillende reorganisaties. Dit stond een effectieve samenwerking niet in de weg. Een platte projectorganisatie met een enthousiast en betrokken kernteam onder leiding van Rijkswaterstaat zorgde voor continuïteit in A7 Veilig. De voor Nederland vrij unieke samenwerking tussen zoveel overheden smaakt naar meer. De partijen blijven nadrukkelijk contact met elkaar houden, om te kijken of er zaken zijn waar gezamenlijk actie in ondernomen kan worden. Daarnaast blijft de politie ook na afloop van dit project inzetten op reguliere handhaving op de A7. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de reconstructie van verschillende (knoop)punten om de veiligheid en doorstroming op de A7 te verbeteren. Zo is de aansluiting op de N33 net aangepakt en wordt er de komende jaren gewerkt aan de reconstructie van de zuidelijke ringweg rond Groningen en het knooppunt Joure.

  Regio

  Feestweek in bibliotheken Meeden en Zuidbroek  MENTERWOLDE - Sinds maandag 18 augustus kunnen inwoners uit Meeden en Zuidbroek vijf dagen per week terecht in de Bibliotheek. De vernieuwde openingstijden worden gevierd met een feestweek van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september.
  Leden kunnen voortaan vijf dagen per week met behulp van een automaat zelf materialen lenen en inleveren. Een bibliotheekmedewerker is tijdens service-uren aanwezig voor vragen en advies. Buiten deze service-uren kunnen bezoekers in de Bibliotheek natuurlijk gewoon terecht om de krant, een boek of een tijdschrift te lezen of gebruik te maken van (draadloos) internet. Met behulp van zelfbedieningsapparatuur kan men tijdens alle openingsuren inleveren, lenen en reserveringen ophalen.

  Feestweek
  Maandag 1 september opent Bibliotheek Zuidbroek de deuren voor belangstellenden. Van 17.30 uur tot 20.00 uur kunnen bezoekers, onder het genot van een drankje, een kijkje komen nemen in de Bibliotheek. Schrijfster Jolanda Hazelhoff uit Zuidbroek is vanaf 19.30 uur aanwezig voor een ronde tafelgesprek. Hazelhoff is bekend van chicklit-boeken als Party in Parijs, Boven verwachting en Soaps & Sombrero's.
  Vrijdag 5 september van 14.00 uur tot 17.30 uur houdt Bibliotheek Meeden een Open Huis. Zanger Erwin de Vries zal bij deze gelegenheid liedjes komen spelen. Het optreden van Erwin de Vries begint om 16.00 uur.

  Voorlezen
  Woensdag 3 september staan de bibliotheken in Zuidbroek en Meeden in het teken van de jeugd. 's Middags wordt er in beide bibliotheken voorgelezen. Peuters en kleuters zijn van harte welkom om naar het voorleesverhaal te komen luisteren. Voor alle kinderen is een klein presentje aanwezig. Het voorlezen begint om 14.00 uur in de Bibliotheek van Meeden en om 15.30 uur in de Bibliotheek van Zuidbroek.

  Lid worden van de Bibliotheek
  Nog geen lid van Bibliotheek Meeden of Zuidbroek? Als u tijdens de feestweek van 1 tot en met 5 september een proefabonnement neemt, heeft u toegang tot duizenden boeken, dvd's, cd's en tijdschriften.

  Pagina's

  Abonneren op RSS - Regio