Nieuws

Kies je vakantieactiviteit spectaculair van start3C4A2696.JPG

Door Bert Woltjes

Op dinsdag 25 juli ging “Kies je vakantieactiviteit – zomer 2023” spectaculair van start met een luchtkussenspektakel op het Museumplein in Veendam. 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur was het voor iedereen mogelijk om de verschillende luchtkussens en stormbanen te proberen. 

3C4A2697.JPG

Naast het luchtkussenspektakel kunnen kinderen de komende weken gratis deelnemen aan onder andere het aquapark, waterskiën, golfclinics en waterspelletjes op het Leer- en Sportpark, wandklimmen, lasergamen of discozwemmen in Tropiqua.

3C4A2698.JPG

Aanmelden via de Veendam Beweegt-app
Via de nieuwe “Veendam Beweegt-app” kun je je aanmelden voor de activiteiten waar je aan wilt deelnemen. Je kunt deze app downloaden in Google-Play of de App Store, alle vakantieactiviteiten staan onder het kopje ‘programma’. Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Tijdens de vakantieactiviteiten helpen de medewerkers van Veendam Beweegt je graag. Je kunt je dan ter plekke aanmelden


Fotoalbum: 
Nieuws, Regio

Resultaten metingen geluid Windpark N33121382161_3212360455541903_8199746601396190753_n.jpg

Van 8 tot 23 mei 2023 zijn metingen naar afwijkend geluid (bromtonen) van de windmolens bij de N33 uitgevoerd. Dit is gedaan bij woningen die dicht bij het windpark staan en in één van de windmolens zelf. In dezelfde periode hebben omwonenden een klachtenregistratie bijgehouden. Uit de metingen blijkt als voorlopig resultaat dat de overlast van geluid vooral lijkt op te treden tijdens periodes wanneer curtailment plaatsvindt (om balans op het energienetwerk te houden draaien de windturbines wel, maar leveren minder of geen vermogen). Siemens gaat aanpassingen doen aan de software van de windmolens. De partijen hopen dat hiermee de overlast van geluid verminderd wordt.

Wethouder Erik Drenth van de gemeente Midden-Groningen: “De uitkomsten lijken een oorzaak aan te wijzen maar we willen zeker weten dat dit zo is, zodat bewoners minder overlast ervaren van het windpark.” Wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam: “De uitkomsten zijn een volgende stap in het proces van het verminderen van overlast door bromtonen.“

Wethouders Schmaal en Drenth: “Gezien het belang van onze inwoners en de historie willen we zeker weten dat de aanpassing van de software van de windmolens zorgt voor minder last van bromtonen. Daarom nodigen we alle partijen weer uit om te bespreken hoe we dit het beste kunnen blijven meten en volgen.”

Opzet onderzoek
De exploitanten van het windpark - RWE en Eurus Energy -, het ministerie van EZK, de gemeenten, de fabrikant Siemens Gamesa, onderzoeksbureau Arcadis en Jan van Muijlwijk (gepensioneerd geluidspecialist van de gemeente Veendam) hebben regelmatig overleg met elkaar over het geluid van het windpark. Hoewel het windpark aan de Nederlandse geluidnormen voldoet en eerdere verbeteringen al tot minder geluid hebben geleid, wilden betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder nog verder kan worden beperkt.

De partijen hebben besloten om op hetzelfde moment geluidmetingen te doen bij één woning aan de noordrand van Meeden en in de gondel van de dichtst bij deze woning gelegen windturbine. Daarnaast zijn de bewoners van vier woningen in de directe omgeving van de meetlocatie bij de woning gevraagd om tijdens de meetperiode per half uur op een schaal van 1 (laagste intensiteit, normaal achtergrondgeluid) tot 7 (hoogste intensiteit) te registreren hoe zij het windturbinegeluid ervaren. De geluidmetingen en de registratie door de bewoners hebben plaatsgevonden tussen maandagavond 8 mei 2023 en dinsdagochtend 23 mei 2023.

Uitkomsten onderzoek
Uit de analyse van de metingen in relatie tot de feedback van omwonenden en het vermogen van de windturbine blijkt dat er verschillende tonen (geluid) te horen en/of te meten zijn. Om de hoorbaarheid en de hinderlijkheid van de tonen te beoordelen, is de feedback van bewoners in de directe omgeving van de meetlocatie cruciaal. Alle partijen bedanken de bewoners dan ook voor medewerking.

Verder blijkt uit het onderzoek:

  • In de gondel van de windturbine zelf treden onder alle weersomstandigheden tonen op, maar veel van deze tonen worden niet gemeten en gehoord bij de woning aan de noordrand van Meeden. Dit komt door de manier waarop geluiden vanuit de windturbine maar voor een deel worden overdragen naar buiten toe, maar ook omdat het omgevingsgeluid (bijvoorbeeld geluid van verkeer en de wind zelf) de tonen maskeert.
  • Er wordt geen overlast ervaren bij nominale windsnelheid en vermogen (wat een windturbine volgens de fabrikant maximaal kan produceren onder optimale omstandigheden).
  • Op zaterdag 13 mei en 20 mei registreerden alle vier bewoners overlast.
  • Eén bewoner heeft veel last gehad van bromtonen tijdens de nacht.
  • Ook in perioden dat er geen tonen gemeten werden in de windturbine en bij de woning, is er wel hinder gerapporteerd.
  • De overlast treedt vooral op bij toenemende wind bij lage windsnelheid en wind uit het noordoosten.
  • In de meerderheid van de gevallen van overlast was er ook sprake van curtailment. Curtailment betekent dat het vermogen van het windpark op sommige momenten wordt teruggeschroefd, bijvoorbeeld om balans te houden op het energienet (als het aanbod groter is dan de vraag). De windturbines draaien dan dus wel, maar leveren minder of geen vermogen.

Aanpassingen
Siemens-Gamesa voert in juli softwareaanpassingen door in de windturbines die ervoor zorgen dat, als zich curtailment voordoet, de snelheid van de windmolens ook verder wordt teruggeschroefd.

Gezamenlijk overleg
De uitkomsten van het onderzoek, de softwareaanpassingen en de mogelijke consequenties die hieraan kunnen worden verbonden, worden besproken in een gezamenlijk overleg. De afspraken uit dit overleg worden daarna bekend gemaakt.

Achtergrond
Het initiatief voor een aanvullend onderzoek is voortgekomen uit het gesprek dat Stichting Platform Tegenwind N33 in juli 2022 met Jesse Klaver en de exploitanten in Den Haag heeft gevoerd.

Het aanvullend onderzoek werd uitgevoerd door de partijen die betrokken zijn bij het windpark: de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa, onderzoeksbureau Arcadis, geluidsspecialist Jan van Muijlwijk en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy.

Nieuws

Weggeefpunt in buurthuis Dr. Bosstraat Veendam3C4A2652kopie.jpg

Door Bert Woltjes

In de wijk Noord wordt in het buurthuis aan de Dr. Bosstraat een zogenaamde weggeefpunt geopend waar mensen met een kleine beurs gratis kleding kunnen halen. 

Men richt zich op het beschikbaar stellen/weggeven van gratis babyspullen/kleding, maar ook kleding voor kids en volwassenen. Het project heet Babygoed en is een vrijwilligersinitiatief van Renate De Gelder. Verder werken mee Sabina Woltjes en Sarona Grofsmid. Tevens is het een ruilpunt van kleding.

3C4A2654.JPG

Welzijnsorganisatie deBasis huurt sinds kort ruimte in Buurthuis Noord-Oost. 

Woensdag 26 juli is de opening. Iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen vanaf 13.30. Er is voor de kinderen ranja en wat lekkers en is er voor kinderen wat leuks te doen. 
Voor de volwassenen staat er een kop koffie klaar. 

3C4A2647.JPG

Het weggeefpunt is elke woensdag geopend van 13.30-16.00 uur.


Fotoalbum: 
Nieuws

College van B en W stelt subsidie vast na succesvolle pilot Jeugdhulp op School (JOS)image003c_0.png
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft de subsidie Jeugdhulp Op School (JOS) vastgesteld. Team050 en Cosis hebben deze subsidie ontvangen voor het vormgeven en uitvoeren van de pilot Jeugdhulp Op School op twee basisscholen in Veendam. De pilot was succesvol. 
 
Vanaf maart 2022 heeft de gemeente Veendam samen met basisscholen OBS Noorderbreedte en CBS de Kern een succesvolle pilot gedraaid met Team050 en Cosis voor Jeugdhulp op School (JOS). De gemeente Veendam heeft Team050 en Cosis gevraagd om de rol van JOS-er vorm te geven. Via deze samenwerking werd ervaring opgedaan, werd er geleerd en kon de opgedane kennis en ervaring ingezet worden voor de algemene voorziening ambulante jeugdhulp, het Jeugd Expertisepunt (JEP). De pilot werd bekostigd met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs: middelen die gemeenten ontvangen om scholen te helpen bij de aanpak van coronavertragingen. Het gaat om een subsidie van respectievelijk €58.500 voor Team050 en €76.500 voor Cosis.
 
Laagdrempelig aanspreekpunt
Door de inzet van een gespecialiseerde jeugdhulpverlener (JOS-er) op basisscholen is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de ouders, leerkrachten én kinderen beschikbaar. Ze krijgen op school hulp van de JOS-er zodat problemen snel en effectief worden opgelost. De meest voorkomende ambulante jeugdhulp in Veendam is vanaf april 2023 geregeld via een algemene voorziening die toegankelijk is voor alle jeugdigen van Veendam, het JEP. Daaronder valt de jeugdhulp op school. Op basis van de positieve resultaten van de pilot wordt de inzet van de JOS-er verlengd op OBS Noorderbreedte en CBS de Kern. De ervaringen die opgedaan zijn in de pilot zijn input voor ontwikkeling van een vorm van jeugdhulp op alle scholen. 
Wethouder Ans Grimbergen: “Het is erg fijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en het schoolteam om met een vertrouwd gezicht te kunnen werken, die altijd op dezelfde dag aanwezig is. Het heeft minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp opgeleverd, en niet te vergeten 0 thuiszitters!” #bewegingvannul #bewegingvan0
 
Eerst kijken wat JOS kan doen en dan pas kijken we verder
Kinderen met (kleine en grote) problemen gaan, samen met hun ouders, eerst in gesprek met de JOS-er. Meestal lost de JOS-er zelf de problemen op met het kind en ouders, in sommige gevallen verwijst de JOS-er door naar een andere aanbieder van jeugdhulp. Door de korte lijnen tussen de JOS-er en JEP wordt de jeugdhulpverlening daadkrachtig ingezet. 
Team050: “De jeugdhulp is niet alleen sneller beschikbaar, maar ook de verwijzing naar jeugdhulp buiten school kon in een aantal gevallen voorkomen worden. En dat betekent minder wachtlijsten, en misschien wel het belangrijkste: meer hulp voor kinderen met minder gedoe.” 
 
Ervaringen
Ouders geven aan blij te zijn met de betrokkenheid van de JOS-er. Was die er niet geweest, dan hadden ze specialistische hulp gezocht. De kinderen ervaren de gesprekken als fijn en begripvol, ze weten de JOS-er te vinden als zij daar behoefte aan hebben. 

Nieuws

Pleziervaart brengt reuring in VeendamIMG_1218.JPG

Het Oosterdiep was het hart van Veendam en Wildervank. Het gaf levendigheid en was er voor de uitbaters van de talloze winkeltjes een bestaan. Ten tijde van de dempingen van de kanalen ging men inzien dat het zonde zou zijn als een stukje historie en levendigheid verloren zou gaan. Ook nu is er levendigheid met de honderden pleziervaartuigen die Veendam komen bezoeken. Die gebruikmaken van de oude scheepvaartroute met turf en later ander vervoer over het water. Zoals de vele boomstammen naar Meihuizen en Wilkens.

Evert en Liesbeth van den Brink uit Nijkerk (bij de Randmeren) zijn al vaker in Veendam geweest. Dit was de derde keer. Ze hebben het Veenkoloniaal Museum bezocht en het museumschip Familietrouw bezichtigd. Ze verbaasden zich erover dat de mensen in zo'n kleine ruimte konden wonen. “We hebben een Museumjaarkaart die altijd mee is.”

Het echtpaar was juist aangemeerd aan de Molenstreek in Veendam. De fietsen waren mee voor de tochtjes in de omgeving. Er werd regen verwacht, maar ze zijn blij dat ze geen hittegolf hebben gehad. Voor vertrek naar het Noorden waren ze eerst nog even ze even in Elburg en Breda blijven liggen. En een paar dagen in Kampen en Hattem. Via Meppel zijn ze over de Hoogeveense Vaart naar Ter Apel geweest.

IMG_1206.JPG

Tijdens een kampeervakantie met zijn neef in de jaren 60 was Evert naar Giethoorn geweest met de tent. Daar ontdekte dat hij het zeilen heel leuk vindt. En dan voornamelijk het punteren. “We gingen zo hard zeilen dat we het roer hadden verloren”, verteld Evert. “Maar dat kwam omdat de verhuurder was vergeten de splitpennen in het roer te plaatsen.” Voor 5 gulden kon bij de smid nog een nieuw roer worden gehaald.

Het echtpaar heeft zes jaar gezeild. Tien jaar geleden zijn ze daarmee gestopt. En waren ze gaan varen op een jacht. Varen hebben ze altijd leuk gevonden. Touwen los en de vakantie kon beginnen. “Telefoon aan boord had je nog niet”, verteld Liesbeth. “De marifoon is als oudsher wel aan boord. Voor het oproepen van de brugwachter.”

IMG_1285.JPG

Het echtpaar Henk en Krijnie van der Linden komen uit 's Gravendeel in de Hoekse Waard, ongeveer 30 kilometer vanaf Rotterdam. De Hoekse Waard is een van de eilanden. Henk vaart al 40 jaar, Krijnie 14 jaar. “Wat er zo leuk aan is, ja de vrijheid. Je kunt bij elk plaatsje aanleggen. En het is heel divers. Ook zijn er de leuke dingen. En de onverwachte contacten.” Ze schoten beiden in de lach tijdens het interview.

“Maar ook zijn er de leuke onverwachte dorpen en stadjes”, verteld Krijnie. “Waar je komt en de bezienswaardigheden bezoekt.” Henk: “Het maximum verblijf is twee dagen. We bezoeken ook vaak een kerk. Die zijn vaak ook heel divers.” We hebben in heel Nederland gekerkt”, zegt Krijnie lachend.

IMG_1258_2.jpg

Beiden zijn ze al lang met pensioen. De leeftijden zijn van 1946 en 1944. Ze kennen elkaar 15 jaar, en zijn 14 jaar getrouwd. Sindsdien vaart Krijnie ook mee, maar Henk vaart al al vanaf zijn 21ste. De boten groeiden steeds een beetje. “Het varen blijft hartstikke leuk”, aldus Henk.

IMG_1279_2.jpg

Hun eigen boot hebben ze vorig jaar verkocht, en mogen ze varen op de boot van goede vrienden. “We zijn nog goed mobiel”, verteld Krijnie. “Maar als je iets gaat mankeren moet je dat niet meer doen. Je moet snel voorop kunnen zijn, en snel kunnen handelen als het nodig is.”

IMG_1266.JPG

Henk: “Als je een leeftijd hebt bereikt dat het niet meer gaat kunnen we nog anderen dingen gaan doen. Maar dit nemen ze je niet meer af. We hebben gevaren in België, de Moussel, de Rijn en in heel Nederland eigenlijk. Van Den helder, Termunten tot Maasbracht en Maastricht. We zijn overal al een keer geweest.”

IMG_1251.JPG

“Er kwamen twee nieuwe onafgebouwde coasters door het Winschoterdiep onderweg naar de Eemshaven. Dat waren echt grote jongens. We lagen goed aan de palen aangemeerd. Aan weerskanten was er niet veel over. Het waren schepen die zelf nog niet konden varen. Met een sleper voor en achter. Bij ons op de Oude Maas zit je met zes duwbakken die elk 3000 ton wegen, en worden de golven anderhalf meter opgestuwd.”

Aan de Molenstreek wordt binnenkort de 500ste boot verwacht.

IMG_1297.JPG

Nieuws, Sport

Veendam Beweegt start fietsgroep voor senioren person-g9f0155e59_1280.jpg
Foto MabelAmber

Op 3 augustus start een fietsgroep voor senioren, georganiseerd door Veendam Beweegt. Het doel is om fietsliefhebbers samen te brengen en sociale contacten te bevorderen. De fietstocht is onderdeel van het project Doortrappen, waarmee de gemeente Veendam afgelopen juni is begonnen. 

Aftrap en vervolg
De aftrap van de fietsgroep is op donderdag 3 augustus. Vervolgens kunnen deelnemers elke donderdagochtend meedoen. Om 9.30 starten deelnemers met een kopje koffie of thee in het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte, de fietstocht start daarna om 10.00 uur. Deelnemen aan de fietsgroep is gratis en heeft geen enkele verplichting. De opstart van de fietsgroep wordt begeleid en gefaciliteerd door Veendam Beweegt en de bedoeling is dat de fietsgroep uiteindelijk zelfstandig verder gaat. 

Doortrappen 
Het project Doortrappen heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te laten fietsen, omdat dit bijdraagt aan de gezondheid en sociale contacten. Naast de opstart van de fietsgroep vinden er de komende maanden meerdere activiteiten plaats in het kader van dit project. Onder andere een gratis fietscheck en een ochtend over fietsmobiliteit. Het complete programma staat op de website www.veendambeweegt.nl. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de fietsgroep of heeft u vragen met betrekking tot het programma van Doortrappen? Neem dan contact op met Veendam Beweegt via 06 86 85 68 64 of mail naar veendambeweegt@veendam.nl

Nieuws

Feest bij CBS De Kern groot succes360110141_6496749930440712_2629584792865655811_n.jpg

Door Peter Panneman

Donderdagavond vond traditiegetrouw weer het altijd gezellige pleinfeest plaats van CBS De Kern. Ditmaal was voor het thema “circus” gekozen, compleet met acrobatiek, kliko-clowns (ze prikten zwerfvuil), springkussen en een suikerspinkraam. Uiteraard werd er voor jong en oud ook gezorgd voor de inwendige mens, met name de Turkse tosti’s vonden gretig aftrek. 

360110475_6496748013774237_894750219079301100_n.jpg

De hoofdact was een dansvoorstelling die de onthulling van het nieuwe schoollogo inleidde. De slogan luidt: “Jouw schatkaart naar de wereld van morgen”. Het verwoordt volgens directeur Oene de Vlugt hoe de school de leerlingen wil helpen om de schat te vinden, die ze in “De Kern” al zijn. Hoe ze tijdens hun schooltijd het goud bij hen naar boven willen halen en hun meer willen laten schitteren.

361342356_6496747870440918_8682603237611804926_n.jpg

De huiskleuren blauw, geel en groen verbeelden het leerproces. Iedereen heeft zijn eigen voorgeschiedenis, zoals een zee (blauw) onstuimig en kalm kan zijn. Geel staat voor het strand, een hoopvol nieuw begin en groen voor het groeien en opbloeien. 

360112251_6496750217107350_8991033416304947089_n.jpg

Het kompas verbeeldt hoe onze identiteit de leerlingen  kan helpen bij het maken van de goede keuzes, zoals ook ouders en de leerkrachten dat kunnen doen. De acht voetstapjes staan tot slot voor het stap voor stap jezelf ontwikkelen, van groep 1 naar groep 8. Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan gerust een afspraak voor een intake.


Fotoalbum: 
Nieuws

Afscheid Jenne Olijve van De Margaretha Hardenbergschool_MG_3893.jpg

De Margaretha Hardenbergschool heeft vandaag afscheid genomen van directeur Jenne Olijve. Jenne heeft 44 jaar in het onderwijs gewerkt waarvan 23 jaar in het speciaal onderwijs. Jenne heeft veel betekend voor het speciaal onderwijs in Veendam en in het bijzonder de VSO- leerlingen.

_MG_3887.jpg

Jenne werd vanochtend door de conciërge en leerlingen opgehaald met de schoolbus, na een feestelijk onthaal stond de hele dag in het teken van het afscheid van Jenne. Jenne heeft vandaag onder andere een examengesprek gevoerd en daarop volgend zijn VSO-diploma ontvangen. Op de Margaretha Hardenbergschool ontvangen leerlingen sinds vorig jaar een officieel VSO-diploma, deze procedure heeft Jenne vandaag ook doorlopen.

_MG_3895.jpg

We nemen dan ook afscheid van een geslaagde directeur, we gaan in Jenne een bevlogen professional met een groot onderwijshart missen, en collega`s en leerlingen wensen hem een heel fijn pensioen toe, aldus een van de collega`s

Nieuws

Achtste editie voor de Vakantie Voorleestent in VeendamVakantie Voorleestent in 2021 (1).jpg

Deze zomer trekt  Bibliotheek  Veendam weer twee avonden per week de wijk in met de Vakantie Voorleestent.  Deze zomervakantie staat de tent twee weken in Veendam Noord en Wildervank.

De Bibliotheek Veendam is voor het achtste jaar op een rij met een voorlees- en spelprogramma te vinden in de wijk. Twee weken lang staat de tent op een vaste avond, tijd en locatie in de gemeente Veendam. 

Dinsdagvond in Veendam Noord
Op de dinsdagavond staat de Bibliotheek in Veendam Noord, ter hoogte van OBS Noorderbreedte. We lezen er voor en spelen samen spelletjes. Je vindt de Vakantie Voorleestent deze zomer aan de Meezenbroekstraat op dinsdagavond 25 juli en 1 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Woensdagavond in Wildervank
Op de woensdagavond staat de Bibliotheek in Wildervank, ter hoogte van de Westerschool. Geniet van een heerlijk voorleesverhaal en doe mee met de leukste spellen.
Je vindt de Vakantie Voorleestent aan de Groen van Prinstererlaan op woensdagavond 26 juli en
2 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Over de Vakantie Voorleestent
Bij de Vakantie Voorleestent wordt voorgelezen en doen we spelletjes. Een bezoekje aan de Vakantie Voorleestent is helemaal gratis en ook gezinnen uit andere wijken zijn van harte welkom! Met de Vakantie Voorleestent wil Bibliotheek Veendam het (voor)lezen in de zomer stimuleren. 

Nieuws, Regio

Minder treinen op het traject Groningen-Winschoten en Groningen-VeendamClip0003.00_01_18_18.Still001.jpg

De zomerperiode komt eraan. Dit betekent dat scholen sluiten en er minder forenzen zijn. Arriva gaat daarom vanaf maandag 24 juli tot en met zondag 3 september minder rijden in Groningen.

De dienstregeling wordt aangepast voor de trajecten Groningen-Winschoten en Groningen-Veendam. Op de overige trajecten blijft de dienstregeling in stand. Door specifiek op deze twee trajecten minder frequent te rijden lost Arriva haar personeelstekort op in de zomervakantieperiode.

Groningen-Winschoten
De sneltrein Groningen-Winschoten vervalt op werkdagen.
De stoptrein tussen Groningen-Winschoten blijft twee keer per uur rijden.

Groningen-Veendam
De stoptrein Groningen-Veendam rijdt op zaterdag een keer per uur in plaats van twee keer per uur.

Reisplanner
De aangepaste dienstregeling voor de trajecten Groningen-Winschoten en Groningen-Veendam is zichtbaar in de reisplanners. Arriva adviseert reizigers hun reis kort voor vertrek te plannen. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws