Overslaan en naar de inhoud gaan

ParkstadVeendam.nl

Advertentie

Turfcentrale blijft behouden

Door Redactie op woensdag, 5 juni, 2024 - 10:09

Tekst Peter Panneman | Foto's Willem van der Werf

De gemeente Veendam heeft op 12 januari 2024 de voormalige elektriciteitscentrale, beter bekend als De Turfcentrale, aan de Molenstreek 310-314 te Veendam aangekocht van het Groninger Monumenten Fonds. De gemeente heeft het pand aangekocht om te waarborgen dat de huidige kunst en culturele functie behouden blijft voor de gemeente. Na aankoop heeft de huidige huurder, de Stichting Turfcentrale, zich gemeld om het pand in eigendom over te nemen. Omdat de gemeente niet de wens heeft om dit gebouw zelf te exploiteren of in (eigen) gebruik te nemen heeft deze aangegeven hier onder bepaalde voorwaarden medewerking aan te willen verlenen.

De Stichting Turfcentrale
De Stichting Turfcentrale heeft tot op heden als enige interesse getoond om het pand aan te kopen. De stichting is de huidige huurder en huurt het pand al vanaf 2009. De stichting heeft daarmee bewezen het pand succesvol te kunnen exploiteren met de huidige functie voor een lange periode. Zij hebben daarbij al ruim vijftien jaar geïnvesteerd in het pand. Daarnaast is de stichting contractpartner van de ondernemers, de huidige onderhuurders. 

De onderhuurders hebben ingestemd met de verkoop en zien graag dat de samenwerking met de Stichting Turfcentrale behouden blijft. Gezien het bovenstaande is volgens de gemeente de Stichting Turfcentrale de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het verkrijgen van De Turfcentrale en er voor kan zorgen dat de huidige kunst en culturele functie voor lange tijd behouden blijft voor de gemeente.

Advertenties

Atelier PRO Architekten ontwerpt nieuwe huisvesting gemeente Veendam

Door Redactie op woensdag, 5 juni, 2024 - 08:48

De ontwerpende partijen voor de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis zijn bekend. Na een Europese aanbesteding is Atelier PRO Architekten uit Den Haag als best scorende partij naar voren gekomen. Gezamenlijk met Pieters Bouwtechniek uit Zwolle als constructeur heeft Atelier PRO Architekten de opdracht gegund gekregen voor het ontwerp van de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis. 

Het ontwerpteam
Atelier PRO Architekten is geen onbekende in de regio. Al eerder hebben ze diverse gebouwen in de regio ontworpen, zoals Cultuurcentrum De Klinker in Winschoten en Kindcentrum Vosholen in Hoogezand. Zij zullen o.a. verantwoordelijk zijn voor de vertaling van het programma van eisen naar een architectonisch, ruimtelijk en functioneel ontwerp. Vanuit een meervoudig onderhandse aanbesteding is voor de installatie- en bouwfysica adviesdiensten Adviesbureau Sijperda-Hardy B.V. naar voren gekomen als beste partij.

Deze partijen vormen gezamenlijk het ontwerpteam. Zij zullen het ontwerp voor het vernieuwde gemeentehuis in Veendam verzorgen. Ryse verzorgt in opdracht van de gemeente het algehele projectmanagement.

Centrale huisvesting 
Het hoofddoel van het ontwerp is om een optimale dienstverlening en werkomgeving te realiseren voor de gebruikers van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 5 te Veendam. De diensten en gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen (Jan Salwaweg 1 te Veendam) zullen binnen deze ontwikkeling centraal gehuisvest worden in het gemeentehuis.

“We kijken ernaar uit om samen het nieuwe gemeentehuis vorm te geven. Het doel is om begin 2025 het ontwerp gereed te hebben”, aldus een woordvoerder van de afdeling communicatie.


Gerelateerde artikel:

Adviesbureau ondersteunt Veendam bij verbouwing gemeentehuis


Advertenties

Schildpad legt eieren in Borgerswold

Door Redactie op dinsdag, 4 juni, 2024 - 15:34


 

Dat een schildpad eieren legt in Borgerswold verwacht je niet!! We kennen dit fenomeen natuurlijk alleen op zonovergoten stranden in tropische oorden. 

Maar een wandelaar zag afgelopen maandag met eigen ogen ergens in Borgerswold een schildpad een kuiltje in het zand graven en daar haar eitjes in de leggen. 

Wanneer de jonge schildpadjes het levenslicht zien weten we niet! Maar laat ze vooral in alle rust uitkomen en hun weg zoeken naar het water.

Advertenties

Sloop oude technische school

Door Redactie op dinsdag, 4 juni, 2024 - 11:46

Door Bert Woltjes

Na enige weken waarin er weinig tot niets gebeurde met de sloop van de voormalige technische school aan de J.G. Pinksterstraat is men vorige week toch weer begonnen.

 
Met name het puinruimen. Het puin wordt in vrachtauto`s geladen en afgevoerd. Ook is men deze week begonnen om met behulp van een hoogwerker dakpannen van het pand te halen. Mannen in beschermende blauwe pakken zijn vanuit de hoogwerker bezig de pannen naar beneden te halen.


Het was de bedoeling om het werk nog voor de vakantie af te hebben, maar of dit lukt is nog even de vraag.


Advertenties

De boeren hebben hun land er beter bij liggen als wij hier in de gemeente Veendam

Door Redactie op dinsdag, 4 juni, 2024 - 06:14

Door Peter Panneman

“De boeren hebben hun land er beter bij liggen als wij hier in de gemeente Veendam”. Tot deze harde conclusie kwam raadslid Grieto Visser (GB) tijdens de raadscommissie Fysiek die vanavond werd gehouden. Hierin kwam in de rondvraag het groenonderhoud aan de orde. Raadslid R. de Jonge (GB) sprak zijn bezorgdheid uit over de vele klachten van de inwoners wat betreft het groenonderhoud in de Parkstad.

Portefeuillehouder Wierenga erkende zich in het beeld en de bezorgdheid, en wist dat het regelmatig onderwerp van gesprek is. Dit ondanks dat hij een klinkklaar antwoord schuldig moest blijven. Het probleem doet zich voor omdat de gemeente deels het werk zelf doet en deels uitbesteed. De aannemers waar het  werk uitbesteed is hebben te kampen met vele open vacatures.  Toch vond de verantwoordelijke wethouder het in grote delen van Veendam nog wel acceptabel.

Advertenties

Geslaagd Regionale Zwemkampioenschappen weekend voor ZPC Bubble

Door Redactie op dinsdag, 4 juni, 2024 - 05:28

Op 25 & 26 mei en 1 & 2 juni vonden de Regio Zomerkampioenschappen lange baan plaats in Drachten. Voor deze wedstrijd dien je limieten te zwemmen. 

Tijdens dit kampioenschap streden de snelste zwemmers uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland om wie zich Regio Kampioen mag noemen voor de gezwommen afstand. Er kwamen van ons twaalf zwemmers aan de start. 

Diverse medailles werden behaald. Hendrik Broekema won 2x brons op de 50 m vlinder en 50 m vrijeslag. Tim Speijer won brons op de 200 m schoolslag, Marijke Drent brons op de 50 m vlinderslag en Jolien Wind zilver de op 200 m schoolslag. Gallyon Mulder, parazwemster won beide weekenden het klassement op de behaalde Fina punten.

We kijken terug op een mooi en succesvol kampioenschap met veel persoonlijk beste tijden in een 50 m bad. 

Advertenties

Mevrouw van Dam- van Houten 103 jaar

Door Redactie op maandag, 3 juni, 2024 - 16:10

Door Peter Panneman

Mevrouw van Dam- van Houten viert vandaag (maandag 3 juni 2024) het heugelijke feit dat ze 103 jaar is geworden. Burgemeester Sandra Korthuis feliciteerde haar persoonlijk maandagmiddag bij haar thuis in Veendam. 

Mevr. Van Dam komt oorspronkelijk uit haar geboorteplaats Uithuizen, maar sinds de coronaperiode is ze naar de Veenkade in Veendam verhuist. Daar wordt ze liefdevol verzorgd. 

Ook de 2 zoons waren aanwezig. “Moeder wil aangesproken worden met Majesteit en heeft ook een aparte hofdame” grapt een van de zoons.

Advertenties

Herinrichting Sorghvlietlaan voltooid

Door Redactie op maandag, 3 juni, 2024 - 16:05

Door Peter Panneman

Wethouder Henk Jan Schmaal en Bert Wierenga van de gemeente Veendam voerden maandagmiddag de laatste handeling van het project Herinrichting Sorghvlietlaan – aanleg ovonde uit. Ze deden dit door  samen de laatste belijning aan te brengen bij het fietspad en parkeerplaats bij het voormalig Arriva-terrein.

De Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de aansluiting met de R. H. van Deestweg in Veendam heeft een nieuw gezicht. Bij de entree naar het centrum is een ovale rotonde, of wel een ovonde, die de verbinding herstelt tussen het Westerdiep, de Kerkstraat en de Langeleegte. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, verbeterde oversteekbaarheid, en daarmee veiligheid van het fietsverkeer.

De Sorghvlietlaan en het aanliggende gebied is eveneens aanpakt. Tussen het Aquaplein en de aansluiting met de R.H. van Deestweg is het profiel hersteld met fraaie beplanting en nieuwe bomen. Ook op het Arrivaterrein is ruimte gemaakt voor nieuwe bebouwing. Verder is daar de parkeercapaciteit voor het centrum en Tropiqua uitgebreid waarbij bijzondere aandacht is voor een goede en veilige oversteekbaarheid van de Sorghvlietlaan.

Tevens is er een fietsverbinding waardoor het indoorsportcentrum beter bereikbaar is vanuit het noorden. De fietsroute aan de noordzijde van de Sorghvlietlaan, ter hoogte van het voormalige busstation is hersteld. Deze sluit aan op het vrij liggende fietspad aan de Korte Leegte. Hiermee is een veilige route gecreëerd voor schoolgaande jeugd (LSP). De brandweerkazerne heeft nu ook een directe ontsluiting op de Sorghvlietlaan.

Advertenties

Uitwisseling scholieren Winkler Prins met Spanje.

Door Redactie op maandag, 3 juni, 2024 - 14:08


Didi Redjosentono (Winkler Prins) en Sander Kobus (Lionsclub Veendam) heten de scholieren en begeleiders welkom. 

Deze week vindt de uitwisseling van ruim 20 scholieren en begeleiders uit het Spaanse Valdelacalzada met de Winkler Prins Veendam plaats.  

Een primeur voor het VMBO basis kader met een gevarieerd programma. Vandaag begon met het ontvangstontbijt, gesponsord door Lions Club Veendam. Hierbij leerden de buddies (elke Veendamse scholier is gekoppeld aan een Spaanse gast) elkaar in het echt kennen. Daarvoor was al contact geweest via de online kanalen.


De scholieren lieten zich het ontbijt goed smaken.

Met Engels als voertaal waren vooral de voor Spanjaarden onbekende kaasschaaf en de Spaanse lokale lekkernijen het gespreksonderwerp.

Het vervolgprogramma bestaat o.a. uit een ondernemingsspel, leren fietsen, een bezoek aan Amsterdam en Groningen, waterskiën en het volgen van enkele praktijklessen (bouw en installatie).

Advertenties

Thor boekt succes in Drachten

Door Redactie op maandag, 3 juni, 2024 - 12:16

Dit weekend was het tijd voor het tweede deel van de regiokampioenschappen lange baan zwemmen in Drachten!  

Ilse en Elize waren namens Thor weer van de partij. Beide dames zwommen meerdere afstanden en waren opnieuw in vorm. Ze verbeterden opnieuw hun persoonlijke records (LB). 

Ilse behaalde zelfs een zilveren medaille op de 800m vrije slag. Wat echt een topprestatie is in zo’n sterk deelnemersveld!  Ilse en Elize kunnen terugkijken op een succesvol kampioenschap met mooie resultaten.