Regio

Stichting Archief Muntendam
speurt in een bijzondere geschiedenisIMG_0118_2.jpg

Stichting Archief Muntendam (SAM) heeft als doelstelling het zoveel mogelijk verzamelen van historische gegevens van de oude gemeente Muntendam, en deze te bewaren en te beschermen. Initiator Frits Bos had met secretaris Henk Möhlmann, Tjalling Veldman en oud-wethouder Ko Boddema in 1986 de stichting vanuit een werkgroep opgericht.

De werkgroep was oorspronkelijk ter voorbereiding van de samenstelling en uitgave van het boek 'Muntendam door de jaren heen... en wat verdween'. Onder leiding van Frits Bos was in 1984 dit eerste boek tot stand gekomen. Bos had met oude foto’s een heel groot fotoarchief opgebouwd. Foto’s uit dat archief zijn samen met foto’s uit het gemeentelijke archief voor het boek gebruikt.

s-kerkstraat-foto (4).jpg
Kerkstraat ca.1936 - Fa. R. Jager, groentewinkel van J. Hooijer, bakkerij D. Bultena, en de woningen van M. Schrijver en Geertsema

Na uitgave van het boek was het ledental van de stichting naar elf gegroeid. In 1991 werd naar aanleiding van het 600-jarig bestaan van Muntendam het boek ‘Muntendam 600’ uitgegeven. Met onder andere vermelding van alle verenigingen, diverse organisaties en maatschappelijke groeperingen. Het boek is een momentopname van Muntendam uit 1991.

Het derde boek bevat alle bekende ansichtkaarten van Muntendam vergezeld met verhalen.

kalkovens.jpg

Hun nieuwste project is het uitgeven van het boek: ‘Muntendam 1940-1945’. Er is een half jaar aan gewerkt. De uitgave was voor april gepland. Maar Covid-19 heeft daar een streep door gezet. Vanwege Covid-19 zijn vele archieven gesloten en kunnen een aantal zaken (nog) niet gecontroleerd worden. En is de presentatie van het boek voorlopig uitgesteld.

Van de verhalen was al veel beschikbaar uit het historisch magazine ‘de Kouvreter’, dat al voor het zeventiende jaar ieder kwartaal verschijnt. De geschiedenis van Muntendam vertellen in een magazine is gemakkelijker dan het uitgeven van een boek. Momenteel ontvangen ruim 400 donateurs het magazine in Muntendam, en daarbuiten tot in het buitenland. Anneke Kruizinga, vormgeving en eindredactie, verzorgd de teksten voor het magazine.

groet uit muntendam9.jpg

De tien leden van de Stichting schrijven ieder een verhaal over een bepaald onderwerp. Onderwerpen worden ook gevonden in het historisch archief van de gemeente. Jan Slagter is als oud-gemeentearchivaris goed bekend met het archief.

Ko Boddema: “We zijn geen van allen historisch opgeleide mensen, wij zijn gewone Muntendammers. Je moet er in de eerste plaats interesse voor hebben. Zonder die interesse was de club nooit opgericht.”

Naar de ouderdom van Muntendam zijn in het gemeentearchief en het Rijksarchief uitgebreide naspeuringen verricht. Het jaartal van 1391 als oudste vermelding van Muntendam staat vast. Vroegere datums zijn niet te vinden. Uit de aard van zijn ligging op een zandkop in het vroegere veengebied kan de plaats wel ouder zijn.

Henk Het Loeg.jpg

Waarschijnlijk was aan de haast ontoegankelijke veengebieden in de laat Germaanse tijd al een nederzetting ontstaan die uitgegroeid is tot het huidige Muntendam. Eeuwenlang was het er  armoedig. Een historische kerk uit de middeleeuwen, zoals in Zuidbroek, Noordbroek en Meeden, ontbreekt. Daar is een rijkere gemeenschap voor nodig. In 450 jaar heeft in Muntendam geen kerk gestaan. Muntendam hoorde bij het kerspel van Zuidbroek, waar men ter kerke ging.

Na de totstandkoming van de kerk in Muntendam vonden er de eerste begravingen plaats. Anneke Kruizinga: “De oudste graven zijn van rond 1840. Van alle mensen die voor 1840 zijn overleden is nergens meer een grafsteen te vinden. Het is onbekend waar deze mensen gebleven zijn.”

A2-begrpl (2).jpg

Ko Boddema: “Of ze in Zuidbroek begraven zijn is niet terug te vinden. Achter Het Loeg moet een begraafplaats hebben gelegen. Maar dan zouden er ooit door een boer ook resten gevonden moeten zijn. Het zou uniek zijn als er hier een begraafplaats terug gevonden kan worden.”

Omdat er in de plaats zelf te weinig te verdienen was zijn veel Muntendammers in omliggende plaatsen aan het venten geweest om hun brood te kunnen verdienen. Muntendam heeft een bijzondere geschiedenis. De ventende handelaren en de kooplui is een stukje historie dat bij Muntendam past. Met hondenkarren op pad met vodden, sinaasappels, bokking en zoute haring.

bakker (2).jpg

Begin 1900 waren er verscheidene kleine winkeltjes in de Kerstraat. Sommigen hadden een soort van winkeltje bij huis en was hun voorkamer ervoor ingericht. Het eerste gedeelte van de Middenweg was ook een winkelstraat.

Aan Het Loeg woonde de meer gegoede burgerij. Met name gepensioneerden van boerenafkomst.

polderstraat--0001.jpg
Voormalige Polderstraat

Het gebied tussen de Zuiderstraat, Kerkstraat, Middenweg en Bovenweg werd de polder genoemd. Eind jaren vijftig en begin zestiger jaren is daar een grote krotopruiming geweest met vervangende nieuwbouw. Woningen in een deel van de Zuiderstraat waren in het kader van de volkshuisvesting al in de jaren twintig neergezet. Dit waren de eerste sociale huurwoningen in Muntendam.

D11_SAM_04.jpg

Naast de sportvelden aan de Zuiderstraat lag een mooie grote speeltuin. Met aan de linkerzijde van een vijver het gedeelte voor de oudere kinderen. De rechterzijde was voor de kleintjes. Leerlingen van de Lagere School gingen in 1959 in optocht naar de speeltuin om deze te openen. De vijver had een openluchtzwembad moeten worden. Het was er niet van gekomen omdat het te duur zou zijn. Toch is er in gezwommen. Tot het een visvijvertje werd. En het domein van kikkers. Kinderen gingen met een glazen potje op jacht voor het vangen van kikkerdril. Om te zien hoe de kikkervisjes uitkwamen.

DSC05261.jpg

Sinds 2019 heeft de Stichting de onderduikkelder van voorheen de firma Kroeze in beheer. Het was het onderduikadres van het Joodse echtpaar Eckstein. Na twee jaar en drie maanden kon het echtpaar, dankzij de risicovolle inspanningen van de familie Kroeze en anderen, op 14 april 1945 in volle vrijheid de kelder verlaten.

P1-SAM--10.jpg
De venters van Muntendam

Nieuws, Regio

Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33_MG_2334.jpg

Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing.

Meting
Voor de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan, waarbij ook laagfrequent geluid is gemeten. Nu het windpark in de testfase zit en bijna klaar is, is er een vervolg-geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd. Na een maand meten concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”. De bouwers van het windpark hebben, na de melding van de gemeenten, actie ondernomen. Zij hebben aangegeven direct te gaan kijken hoe dit is op te lossen.

Technische aanpassing
De windturbines in het Windpark N33 worden aangestuurd en ingesteld door software. De producent van de molens heeft inmiddels zijn technische specialisten ingezet om te achterhalen waar dit laagfrequent geluid vandaan komt.

Vervolg
De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen blijven de ontwikkelingen volgen. Wethouder Jaap Borg (gemeente Midden-Groningen): “Omdat de windmolens zich nu nog in een testfase bevinden is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Wij blijven metingen naar laagfrequent geluid doen. Bij constateringen van laagfrequent geluid melden wij dit direct bij de bouwers van het windpark met het nadrukkelijke verzoek actie te ondernemen.”

112, Regio

Gaslekkage laat brandweer uitrukkenIMG_0725.JPG

Door Marisja van der Laan

In de Fam. Schrijverstraat in Muntendam werd zaterdagmorgen om 11:55 uur een gaslekkage binnen gemeld. Brandweer Zuidbroek rukte daarop uit naar de twee-onder-één-kapwoning.

IMG_0724.JPG

Ter plaatste ging men op onderzoek uit en deden ze metingen in en om de beide woningen. Er werd niks gevonden. Daarop keerden ze terug naar de kazerne.

112, Regio

Klein brandje bij manege De VennehoeveWhatsApp Image 2021-01-06 at 21.00.56.jpeg

Door Michael Huising

Brandweer Zuidbroek en Veendam werden woensdagavond rond 20.10 uur gealarmeerd voor een brand in manege De Vennehoeve. Het pand stond bij aankomst van de brandweer behoorlijk vol rook, veroorzaakt door een brandende TL lamp. De aanwezige paarden waren inmiddels naar buiten begeleid.  

Brandweer Zuidbroek bluste het brandje af, daarna werd het pand geventileerd waarbij twee overdrukventilatoren werden ingezet. De hoogwerker van Veendam die ook ter plaatse kwam hoefde niet te worden ingezet.


 
Fotoalbum: 
Regio

Commissaris van de Koning René Paas in nieuwjaarstoespraak:'Aan ons mag het niet liggen'

De provincie Groningen heeft misschien wel meer mogelijkheden dan ooit om stappen vooruit te zetten. Dat zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Als we er samen in slagen om die mogelijkheden te verzilveren, verwacht Paas, krijgen duizenden mensen perspectief op werk. En neemt de aantrekkelijkheid en welvaart van de provincie toe.

Van oudsher houdt de provincie Groningen in de eerste werkweek van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie, inclusief een toespraak van de commissaris van de Koning. Nu corona daar een streep door trekt, spreekt Paas zijn nieuwjaarsboodschap op een filmpje uit.

Daarin verwijst hij naar de ‘nulmeting’ die het Nationaal Programma Groningen liet doen naar het imago van Groningen. Uit deze enquête blijkt dat inwoners trots zijn op Groningen. Maar ook dat Groningers zich vergissen: de rest van de wereld denkt helemaal niet negatief over Groningen. Verder blijkt uit de monitor dat Groningers positief zijn over hoe het imago van de provincie zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. En optimistisch over de ontwikkeling in de komende jaren.

René Paas deelt dat optimisme. Allereerst verwacht hij dat inwoners in het bevingsgebied in 2021 gaan merken dat de afspraken met het Rijk over schadeherstel en de versterking van huizen concreet worden. Zodat ze zelf over hun eigen huis - en daarmee hun over hun eigen leven - keuzes kunnen maken.

Paas noemt daarnaast de voortgang in het Nationaal Programma Groningen en het aanstaande advies van het Toukomstpanel over de bijna duizend ideeën die inwoners instuurden om Groningen mooier en welvarender te maken. Hij wijst er ook op dat Noord-Nederland, en in het bijzonder Groningen, betrekkelijk veel Europees geld kan besteden aan een groene 'banenmotor, die duizenden mensen perspectief op werk biedt.

De toekomst heeft nog meer moois in het verschiet, denkt de commissaris. Want in de landelijke politiek ontstaat steeds meer steun voor een ‘deltaplan’ voor Noord-Nederland. Met een snelle spoorverbinding en grotere ambities dan we lang vanuit Den Haag hebben gehoord.

Paas: 'Ik hoor mensen al zeggen: het zijn verkiezingsbeloftes. En dat is waar. Maar als alle politici dezelfde beloften doen, dan is er geen ontkomen aan. Veel is toekomstmuziek, jazeker. Maar laten we eens kijken elke kansen het oplevert. En die proberen te benutten. Aan ons mag het niet liggen.'

Regio

Regenboog Oldambt - Een nieuwe naam, website en logoRegenboogOldambt_persbericht_dec2020.jpg

Roze 50plus Oldambt heet met ingang van 1 januari 2021 Regenboog Oldambt. Waarom deze naamsverandering?

Regenboog Oldambt wil een organisatie zijn waar LHBTI-ers van alle leeftijden uit het Oldambt en ver daarbuiten welkom zijn. Vandaar dat er gekozen is om geen leeftijdsgrens in de naam meer aan te geven. Daarnaast werd Roze 50plus vaak verward met de politieke partij 50plus en dat is met de nieuwe naam niet meer aan de orde.

De regenboog staat voor diversiteit en is een internationaal symbool voor LHBTI+ gemeenschappen, zo ook voor Regenboog Oldambt. Samen met deze nieuwe naam is er een nieuwe website en een nieuw logo. 

Het logo is de regenboog in de vorm van een ronde O van Oldambt en symboliseert het streven van Regenboog Oldambt om er te zijn voor iedere LHBTI-er in het Oldambt.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd. Neem een kijkje op deze aantrekkelijk vorm gegeven en toegankelijke site en ga naar  www.regenboogoldambt.nl . Daar is alle informatie over de organisatie en activiteiten van Regenboog Oldambt te vinden.

Meer informatie: regenboogoldambt@gmail.com

Nieuws, Regio

3 officiële meldingen geluidoverlast Windpark N33121382161_3212360455541903_8199746601396190753_o.jpg

Dorpsraadcoöperatie Meeden heeft de afgelopen weken zo’n 30 klachten verzameld over het in aanbouw zijnde Windpark N33. Uit onderzoek blijkt dat er 3 officiële klachten zijn gemeld bij verantwoordelijke instanties.

Bij de gemeente Veendam is 1 klacht gemeld door een bewoner van buiten de gemeente Veendam. De omgevingsdienst Groningen heeft 2 klachten ontvangen, welke gerelateerd zijn aan windturbines. Dit was op 24-10-2020 en 01-11-2020.

De gemeente Midden Groningen heeft tot op heden, na meerdere pogingen, geen enkele respons gegeven op de vraag hoeveel klachten binnen deze gemeente bekend zijn.

Geluidsoverlast
Mocht u hinder hebben van geluidsoverlast dan kun u dit het beste melden bij de Omgevingsdienst Groningen.  Bij een melding zal de Omgevingsdienst Groningen in het algemeen direct op onderzoek gaan en de nodige metingen gaan doen. Mocht de wettelijke norm / vergunning worden overschreden dan zal de bewuste gemeente de nodige actie’s ondernemen.

Nieuws, Regio

Gemeenten en provincie stellen gezamenlijke regionale visie op voor A7 en N33n33-a7.jpg

De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam gaan samen met de provincie Groningen optrekken om tot één gezamenlijke en regionale ruimtelijk-economische visie voor de A7/N33 corridor te komen. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten. 
 
Kansen
De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Doel van het opstellen van deze gemeentegrens overschrijdende visie is om te bepalen welke kansen ze voor huidige en nieuwe bedrijvigheid in deze regio kunnen benutten, hoe die aansluiten op de bestaande karakteristiek van de samenleving en het gebied, hoe ze deze het beste landschappelijk kunnen inpassen en hoe ze daarbij slimme combinaties kunnen maken met opgaven op het terrein van klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid.

In gesprek
Het opstellen van deze visie kan niet zonder inbreng van professionele (ervarings-)deskundigen en betrokken bedrijven, organisaties en inwoners. Daarom wordt de komende periode met verschillende belanghebbende partijen gesproken over de huidige en toekomstige kracht van deze regio. Er zijn twee bureaus ingeschakeld om het opstellen van deze visie vorm te geven. Buck Consultants International voert een marktanalyse uit en gaat daarvoor ook in gesprek met verschillende bedrijven. Tegelijkertijd wordt het proces met belanghebbende partijen en inwoners voorbereid door bureau H+N+S, waarbij de marktanalyse wordt betrokken.
 

Nieuws, Sport, Regio

EasyToys mag van KNVB langer op shirts FC EmmenDSC07539.jpg

Voetbalbond gaat niet meer over criteria sponsorreglement

Als het aan de KNVB ligt mag de erotische webshop EasyToys ook na dit seizoen op het shirt van FC Emmen staan. De voetbalbond bepaalt niet langer of een bedrijf shirtsponsor van een club mag zijn, alleen de Reclame Code Commissie kan een sponsorschap eventueel blokkeren. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering gistermiddag, waarbij alle clubs uit het betaald voetbal over het sponsorreglement hebben gestemd.

In september, vlak na de start van dit seizoen, gaf de KNVB groen licht voor het hoofdsponsorschap van EasyToys. Afgesproken werd dat het contract in eerste instantie voor één seizoen zou gelden. Op de eerstvolgende algemene vergadering betaald voetbal zouden clubs vervolgens zelf mogen oordelen over reclame-uitingen op shirts, aldus de KNVB.

Duidelijkheid
De voetbalbond stelde op die vergadering, gistermiddag, voor om de toetsingscriteria voor een sponsorschap uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal te schrappen. Alleen de Reclame Code Commissie zou voortaan een sponsorschap kunnen blokkeren als deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Een meerderheid van de clubs was het daarmee eens. Dat maakt de weg vrij voor EasyToys om ook na dit seizoen op de shirts van de eredivisieclub te prijken.

Beide partijen zijn tevreden en opgelucht dat er nu duidelijkheid is gekomen. “We zijn blij dat we de discussie zijn aangegaan, taboes hebben doorbroken en er op een goede manier zijn uitgekomen. Het is goed dat een externe, onafhankelijke partij hier in het vervolg over gaat”, zegt CEO van EasyToys Eric Idema. In de loop van dit seizoen gaan EasyToys en FC Emmen in gesprek over een mogelijke verlenging van het hoofdsponsorschap.

Over FC Emmen
FC Emmen werd opgericht op 21 augustus 1925. Het is de enige profvoetbalclub uit de provincie Drenthe. De club speelt sinds 1985 profvoetbal en kwam vervolgens 33 seizoenen achtereen uit in de eerste divisie. FC Emmen speelt in de eredivisie waarin het afgelopen seizoen als twaalfde eindigde.

Over EasyToys
EasyToys is onderdeel van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van de Benelux. De erotiekgigant is bezig met een Europese uitrol en is inmiddels in zeven verschillende landen te vinden. Met een team van specialisten adviseert en informeert de webshop hun klanten via hun blog EasyToys Magazine en EasyToys TV. De missie luidt: een plezierig seksleven voor iedereen.

EDC Retail werd in 2007 door Eric Idema opgericht, heeft zo'n 200 medewerkers in dienst en zette in 2019 ruim 33 miljoen euro om. Dit jaar gaat de omzet naar ongeveer 65 miljoen euro.

Regio

Voorin instappen bij bussen Qbuzz kan weerBuschauffeur Athalja Zuidema-Bosma.jpeg

Schermen geplaatst bij de chauffeurscabine in de bus  

Vanaf maandag 14 december mag je weer instappen bij de voordeur van de bussen van Qbuzz. De afgelopen weken is er hard gewerkt om alle bussen te voorzien van schermen bij de chauffeurscabine. Voorin instappen, inchecken of met pin een kaartje kopen bij de ticketautomaat in de bus, is nu allemaal mogelijk.

Vanwege de coronamaatregelen mochten reizigers lange tijd niet via de voordeur instappen om contact tussen de buschauffeur en reizigers te vermijden.  

Met de schermen is er een veilige plek voor de chauffeurs gekomen. Iedereen kan dus voortaan weer via de voordeur instappen en ook hier weer inchecken met de OV-chipkaart. Dat is fijn voor de chauffeur die de reizigers weer kan verwelkomen en goed voor de doorstroming in de bus. Reizigers stappen voorin in en achterin uit, zodat ze elkaar niet meer tegenkomen bij de achterdeur. Ook is een kaartje kopen bij de chauffeur weer mogelijk. Het dragen van mondkapjes blijft verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio