Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Gronings Vuur-productie goed ontvangen
in De Veenkoloniën 

Door Redactie op vrijdag, 31 mei, 2024 - 11:13

Voorstellingen Vanhier maken indruk op bezoekers

‘Het raakte me diep’, ‘genoten van de eerste tot de laatste minuut’ en ‘wat een bijzondere voorstelling’. Een greep uit de reacties op de voorstellingenreeks Vanhier, die afgelopen weekend werd gespeeld op drie locaties in de Veenkoloniën.

Daar ging een heel traject aan vooraf. Dat begon in november 2023, met het ophalen van verhalen bij inwoners van de Veendam, Stadskanaal en Pekela. Ook worden er in samenwerking met Museum aan de A en de genealogische vereniging Groningen een aantal Verhalencafés georganiseerd.

Geschiedenis is belangrijk
De geschiedenis is belangrijk voor de mensen die hier wonen, zo blijkt snel. De peilstok wordt hier wel eens diep in het gebied gestoken. De Veenkoloniën komen hierdoor slecht in het nieuws. Onterecht volgens de mensen die hier wonen. Hier woont een krachtig volk. Ook nu zijn er weer voldoende pioniers in de landbouw, gezondheid, natuur en toerisme.  

Theatercollectief Ploech en eide kreeg de opdracht om met deze verhalen een voorstelling te maken voor publiek in mei 2024. Dat werd een prachtig drieluik. Iedere gemeente ‘kreeg’ één voorstelling. Drie voorstellingen zijn gemaakt op drie locaties: de rijdende STAR-trein van Veendam naar Stadskanaal, bij de watertoren in Stadskanaal en Siep&Co in Oude Pekela.

Veendam-  Feij
Waar je vandaan komt, daar word je door gevormd. Is dat zo? En is dat ook bepalend voor je toekomst? In de trein van Veendam naar Stadskanaal horen we het verhaal van Feij, een arbeider uit de strokartonfabriek. Hij staat voor de keuze: gaat hij zijn broer achterna naar Brazilië, of blijft hij om de omstandigheden van hem en zijn medearbeiders hier te verbeteren.

De jongeren van nu (vijf leerlingen van Winkler Prins in Veendam) laten ook van zich horen. Wat opvalt dat de meeste jongeren willen blijven in dit gebied. De audiovertelling  – hier te beluisteren - komt goed tot zijn recht als je in deze in de STAR-trein beluistert. De stem van Feij wordt mooi vertolkt door Joeso Peters, geboren in Wildervank.

Stadskanaal – Torf
De tweede voorstelling wordt geopend met een samengestelde band Vanhier. Ze stemmen voorzichtig af met elkaar en dan verschijnt Torf hoog vanaf de watertoren in Stadskanaal. Torf is het moeras, het veen dat in de loop der tijd door mensen gevormd is naar het landschap van nu. De mens heeft aan het moeras geknabbeld om hier geld aan te verdienen. De band zet het geheel kracht bij.

Torf concludeert dat het landschap en de mens op elkaar lijken: schraal, stug en rechtlijnig. Torf is van deze mens is gaan houden. Met Iranese liefdesliederen wordt hij toegezongen. Torf roept op om nu voor elkaar te zorgen: het landschap en de mens. ‘We hebben elkaar nodig! Help mij! En ik help u..’ Menigeen uit het publiek krijgt het te kwaad en laat tranen lopen. Een vrouw uit het publiek loopt naar Torf toe en omarmt de acteur Wouter van Oord, die hier een uitmuntend staaltje acteurswerk laat zien.

Alda
Bij de voorstelling Alda komt het scheepsvrouwenkoor Vanhier een voor een in kledij van vroeger het toneel op. De industriële omgeving van Siep&Co in Oude Pekela vormt het decor. Onder het koor een baby en jong meisje. Het koor zet in en zingt prachtig, meerstemmig. Dan volgt een ijzersterke opening van actrice Anna Raadsveld. Hierin verbeeldt ze, smijtend met water uit keukenteiltjes, de wilde zeeën die scheepsvrouw Alda uit Pekel bevoer. De achter-, achter-, achterkleindochter van Alda vertelt het verhaal over haar moeder die te vroeg het leven liet.  Ook hier pinkt menigeen een traantje weg. Regisseur Tamara Schoppert vertelt na afloop dat de meest koorleden nog nooit hadden gezongen. Dat lokt nog een groot applaus uit van publiek.

‘Trots’
Gea Smidt, algemeen en artistiek leider van Gronings Vuur, blikt terug op het weekend: ,,Ik ben zo trots op de voorstellingreeks Vanhier, die is neergezet door theatercollectief Ploech en eide. De voorstellingen zijn door publiek zeer goed ontvangen. Publiek was ontroerd, het raakte het diepst van hun zijn. Dat is wat we willen met Gronings Vuur; een herkenbaar verhaal presenteren wat mensen tot nadenken zet over hun eigen omgeving. Dat dit gelukt is blijkt uit de gesprekken na afloop van de voorstellingen”, zegt ze tevreden.

Het vervolg
Als het aan Gronings Vuur ligt, blijft het vuurtje voor de toekomst van Groningen branden in de Veenkoloniën, en wel zo lokaal mogelijk. Gea: ,,Het moet een traditie worden in elke gemeente om met regelmaat vanuit verhalen van de inwoners een ‘voorstelling’ te maken. Om zo het gesprek met kunst en cultuur op gang te houden, en mensen hun eigen toekomst te laten ontdekken.”

Daarom gaat Gronings Vuur verder in de Veenkoloniën. ,,We gaan net als in Oldambt en Westerwolde ook hier met enthousiastelingen het vervolg van Gronings Vuur in deze gemeenten vormgeven. De twee theaters vanBeresteyn en Geert Teis denken hierin mee.”

Volgende gemeente
Gronings Vuur ontwikkelt op dit moment de voorstelling ‘Hooge tonen. Dat niets in stilte achterblijft’. in de gemeente Het Hogeland. Een muzikale vertelling over de toekomst van Het Hogeland. Gespeeld op Landgoed Verhildersum in Leens. De voorstelling is het laatste weekend van september te zien. Kaarten kopen kan vanaf begin juli via https://groningsvuur.nl/

Advertenties

Nieuwe elektrische gele streekbus volgende stap naar emissievrij busvervoer

Door Redactie op woensdag, 29 mei, 2024 - 14:59


De nieuwe eCitaro Mercedes-Benz streekbus naast een oude GADO bus. 

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Een knipoog naar GADO en DVM  

Afgelopen dinsdagmiddag werd onder grote belangstelling de eerste elektrische Mercedes-Benz streekbus feestelijk onthaald in Groningen en Drenthe. Belangstellenden en buschauffeurs van Qbuzz konden na het doorknippen van het lintje door de gedeputeerden Johan Hamster (provincie Groningen) en Henk Jumelet (provincie Drenthe) de nieuwe elektrische bus bewonderen en de eerste busrit maken van Groningen naar Assen. 

Met de komst van deze nieuwe elektrische bussen leveren OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz gezamenlijk een belangrijke bijdrage in de transitie van het openbaar vervoer naar volledig zero-emissie busvervoer. Na de zomer zullen de eerste van totaal 35 Mercedes-Benz elektrische streekbussen en Q-link bussen gaan rijden in de dienstregeling. “De verduurzaming van het ov vinden wij heel belangrijk. Deze bus is het startsein voor verdergaande verduurzaming van het ov in Groningen en Drenthe”, zegt Rosalinde Hoorweg, directeur OV-bureau Groningen Drenthe.


Directeur OV-bureau Rosalinde Hoorweg en gedeputeerde Johan Hamster

Zero emissie openbaar vervoer
In het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer is afgesproken dat in 2030 alle bussen emissievrij moeten zijn en op groene energie moeten rijden. “Deze elektrische bussen zullen gefaseerd de nog rijdende dieselbussen vervangen. We zijn er trots op dat de concessie Groningen en Drenthe de meest duurzame concessie is van heel Nederland”, licht Johan Hamster toe.

Mobiliteit heeft veel impact op de leefbaarheid van de stad door ruimtegebruik en uitstoot. De komst van nog meer elektrische bussen in Groningen en Drenthe zal bijdragen aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in Groningen en Drenthe. Deze bussen stoten namelijk geen CO₂ en geen stikstof uit. “Het idee van de nieuwe elektrische bussen is dat het openbaar vervoer met de bus schoner en op termijn goedkoper wordt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad en het landelijk gebied”, aldus Henk Jumelet.


Gedeputeerde Henk Jumelet en directeur OV-bureau Rosalinde Hoorweg.

Schoner, stiller, comfortabeler en luxer
De oude GADO en DVM-bussen zijn qua uitstraling de inspiratiebron voor deze elektrische eCitaro bussen van Mercedes-Benz. Alleen zijn de bussen een stuk schoner, stiller, comfortabeler en luxer. De streekbussen kenmerken zich door veel zitplaatsen en hoog comfort voor de reiziger. De bussen zijn besteld als driedeurs-uitvoering. De stadsbussen worden geleverd als vierdeurs-variant met meer staanplaatsen. Dit bevordert de doorstroming tijdens drukke momenten in de Q-link. Beide bussen hebben een lage vloer en zijn daarmee volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en reizigers met kinderwagen.

Toekomst Zero Emissie bussen
De komst van de emissievrije bussen zorgt er ook voor dat er overal nieuwe laadinfrastructuur ingericht wordt. De stallingen en stations worden klaargemaakt voor een toekomst met zero emissie bussen. De busstalling Peizerweg Groningen is één van de modernste in Europa. Er is hier een combinatie van alle moderne energiedragers te vinden, zoals groene stoom en waterstof. Half november zal de verbouwing van de busstalling Peizerweg gereed zijn.

Advertenties

Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage 

Door Redactie op woensdag, 29 mei, 2024 - 09:38

Foto Thomas Hulverscheidt

Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage  
De provincie Groningen zoekt in opdracht van het Rijk naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's). Dit zijn plekken waar grondwater gewonnen kan worden om er drinkwater van te maken. Eind 2022 wees de provincie op basis van uitgebreid vooronderzoek vier gebieden aan die geschikt lijken als ASV: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Bellingwolde en Veendam. In een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie onder andere hoe zij de mogelijke effecten van ASV's op het milieu verder gaat onderzoeken in het plan-mer. De NRD ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage. 

Waar gaat de terinzagelegging over?
In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de provincie waarom zij zoekt naar ASV's in deze vier gebieden, welke alternatieven er zijn en hoe zij de mogelijke effecten van ASV's op het milieu verder onderzoekt in het plan-mer. Van 12 juni tot en met 23 juli 2024 kan iedereen op de NRD reageren en eventuele aandachtspunten meegeven.

Waar is de NRD in te zien? 
De NRD is digitaal te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de provincie Groningen onder Beschikbaarheid van zoetwater. U kunt de NRD ook tijdens kantoortijden inzien op het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Zienswijze indienen
Tot en met 23 juli 2024 kan iedereen reageren op de NRD, dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief bij de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar mer@provinciegroningen.nl . Vermeld in uw brief of e- mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: 'zienswijze NRD ASV's'. 

Procedure
Nadat de provincie de binnengekomen zienswijzen heeft verwerkt, stelt zij de NRD vast. Daarna stelt de provincie het plan-mer op. Hiermee kan zij uiteindelijk één of meerdere gebieden aanwijzen als ASV. Dit plan is naar verwachting begin 2025 klaar.

Inloopbijeenkomsten in juni
We vinden het belangrijk om inwoners mee te laten denken over de plannen. Daarom organiseren de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen inloopbijeenkomsten op locaties in de verschillende zoekgebieden:

  • Donderdag 13 juni: Dorpshuis Meeden, Hereweg 203, Meeden
  • Dinsdag 18 juni: The Health hub, 1e Energieweg 13, Roden
  • Woensdag 19 juni: De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert
  • Donderdag 20 juni: Partycentrum De Meet, Dorpsplein 6, Bellingwolde

Tijdens de bijeenkomsten kunt u de NRD inzien en vragen stellen aan medewerkers van de betrokken partijen. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer weten over de zoektocht naar mogelijke drinkwatergebieden voor de toekomst? Kijk dan op: www.provinciegroningen.nl/beschikbaarheidzoetwater 
 

Advertenties

Bruckner symfonie no. 4 in Martinikerk Groningen

Door Redactie op zondag, 26 mei, 2024 - 13:05

Dat het VKSO, orkest van de Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, aansprekende concerten uitvoert in de meeste Noordelijke theaters en op de meest bijzondere locaties in zowel de Groningse-, Drentse- en Duitse Veenkoloniën is wel bekend. 

Zaterdagavond 8 juni a.s. gaat het groot symfonisch orkest echter volledig op in een imponerend meesterwerk van Anton Bruckner: symfonie no. 4 (de ”Romantische”) in het hart van Groningen, de monumentale Martinikerk. Voor het VKSO houdt het hier niet mee op. Het publiek zal voorafgaand worden getrakteerd op het ‘Ave Maria’ van W. Gomez en ‘Morgen’ van Richard Strauss, m.m.v. mezzosopraan Hanneke Tichelaar. Aanvang: 20:15 uur. 

Meer info: www.vkso.nl 

Advertenties

Een prefab woning biedt
een goedkoop alternatief

Door Redactie op vrijdag, 24 mei, 2024 - 10:09

Foto Expect Best


Wanneer je een woning wilt laten bouwen, dan wil je zo kostenefficiënt mogelijk te werk gaan. Door de woning geheel naar eigen visie te laten ontwerpen, ben je vaak extra veel geld kwijt. Het helpt dan om te kiezen voor een prefab woning waarbij veel aspecten reeds in de fabriek worden voor gemaakt. Je kiest daarmee eigenlijk voor een bouwpakket, waardoor de woning weliswaar minder uniek wordt, maar zeker niet minder persoonlijk. Er zijn namelijk nog voldoende aspecten waar je jouw stempel op kunt drukken en die overeenkomen met jouw woonwensen. Je bespaart bovendien op aanvullende kosten, waardoor dit een perfect alternatief is voor menig woningeigenaar die zelf een woning wilt laten bouwen. 
Bij De woonwensfabriek kom je in gesprek met een specialist die precies kan aangeven wat je kunt verwachten, bij bouw van een prefab woning.

Naar wens bouwen
Een prefab huis bouwen maakt het mogelijk om betaalbaar een woning te realiseren op een kavel naar keuze. Het bouwen van dit type woning maakt de gehele bouwprocedure een stuk eenvoudiger. Verschillende aspecten worden bij een prefab woning namelijk aangeleverd als bouwpakket, waardoor deze snel en eenvoudig in elkaar te zetten valt. Ondanks dat aan het model van de woning vaak niet direct meer aanpassingen zijn te maken, kun je nog voor verschillende onderdelen van de woning jouw woonwensen aangeven. Voor huizenbouwers is een prefabwoning laten bouwen een snel en betaalbaar alternatief, waarbij alsnog een droomwoning is te realiseren. Je kunt rekenen op deskundig advies en professionele begeleiding bij het inrichten van de woning en de aanleg van een prachtige tuin. 

Betaalbare prefab woning
De kosten voor een prefab woning verschillen, doordat dit afhankelijk is van verschillende factoren. Uiteraard zul je moeten betalen voor aanschaf van het bouwkavel en volgen kosten voor de bouw van de woning zelf. De woonoppervlakte van de woning is bepalend voor een groot deel van de kosten en daarnaast spelen woonwensen een rol voor de inrichting van de woning. Het is belangrijk om allereerst wensen en behoeften in kaart te brengen, zodat hierover een adviesgesprek kan volgen. Alle persoonlijke wensen worden meegenomen in de opbouw van het interieur, waardoor kosten verschillen op basis van persoonlijke voorkeur. Doordat specifieke aspecten reeds in de fabriek worden voorgemaakt, bespaar je wel op kosten die normaal spelen bij de bouw van een woning. Aan de hand van een stappenplan kan worden vastgesteld hoe de woning eruit zal komen te zien en hoe hoog de uiteindelijke kosten zullen uitvallen. 

Advies bij bouw van prefab woning
Aangezien je niet standaard kunt rekenen op subsidie voor woningbouw, is het verstandig om de bouw van een prefab woning te overwegen. Je kunt zo alsnog een droomwoning realiseren, zonder hiervoor de hoofdprijs te hoeven betalen. Laat je deskundig adviseren door ervaren specialisten omtrent de voordelen van een prefab woning en wellicht kan dit een goed alternatief zijn om alsnog een droomwoning mogelijk te maken. Je kunt doorgaans voldoende je eigen stempel drukken op het ontwerp, waardoor de woning alsnog persoonlijk aanvoelt en aansluit bij individuele voorkeuren en behoeften.

Advertenties

Otten caravan meeting in de Heemtuin

Door op maandag, 20 mei, 2024 - 10:24

20240520-3C4A0419.JPG

Door Bert Woltjes

Afgelopen Pinksterweekend was er een Otten caravan meeting in de Heemtuin te Muntendam.

20240520-3C4A0415.JPG

Op een terrein naast de ingang van de tuin stonden 11 caravaneigenaren, waarvan 1 uit Duitsland met hun veelal uit de jaren 60 stammende caravans en de meesten hadden ook een oldtimerauto zoals een Audi, BMW en een Peugeot om de caravans te trekken. Het was voor de 10e keer dat men een Otten caravan meeting heeft georganiseerd. Ieder jaar kiest men voor een andere plek. De meeting in Muntendam werd door Eddy Smith uit Veendam voorbereid. De Otten caravans waren rond de jaren 1960-70 een bekend verschijnsel op de Nederlandse en buitenlandse wegen en werden aan Het Loeg in Muntendam gemaakt.

20240520-3C4A0418.JPG

Rond 1848 begon de familie Otten aan het Loeg een stelmakerij voor het maken van boerenkarren en kruiwagens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor het bedrijf veel werk en overleefde men met het maken van klompzolen. Na de oorlog besloot men om geleidelijk aan caravans te gaan maken en in 1950 maakte men de eerste 6 caravans. In 1959 werd er een service-filiaal geopend in Soesterberg en een paar jaar later een showroom in Harderwijk. Later werd ook in Muntendam nog uitgebreid met 2 loodsen en maakte men zo`n 250 caravans per jaar. In 1970 werd door familieomstandigheden de productie van caravans gestopt. 


Advertenties

STAR-trein tussen Veendam en Stadskanaal
locatie voor voorstelling Vanhier

Door op zondag, 12 mei, 2024 - 11:09

Tamara Schoppert (rechts) vertelt over Vanhier - Foto Marijn Boeré.jpg
Foto Marijn Boeré

De stoomtrein van Museumspoorlijn STAR is op zaterdag 25 mei het decor van een voorstelling. In de rijdende trein tussen Veendam en Stadskanaal is de audiovertelling Feij te horen.

In het verhaal gaat de tijd terug naar 1930. Feij groeit op in Veendam en doet zwaar werk in Strokartonfabriek De Vrijheid. Hij wisselt brieven uit met zijn broer die vertrokken is naar Zuid-Amerika, op zoek naar een beter leven. Het zet Feij aan het denken: gaat hij zijn broer achterna of blijft hij om er hier iets van te maken?

Leerlingen Winkler Prins
Het verhaal is ingesproken door acteur Joeso Peters en door vijf leerlingen van Winkler Prins Veendam. De vijf leerlingen – 16 en 17 jaar oud, vwo’ers en vmbo’ers – vertellen hoe het voor hen is om in Veendam op te groeien. ,,We hebben ze gevraagd wat het betekent om Vanhier te zijn”, zegt regisseur Tamara Schoppert. ,,Wat is er mooi hier? En wat is minder mooi? Blijf je of ga je? En waarom zou je willen blijven, of waarom juist niet?”

Die gesprekken zijn opgenomen en flarden daarvan komen terug in de audiovertelling Feij. ,,We blikken terug op de geschiedenis, maar vertalen dat ook naar het nu en naar de toekomst”, zegt Tamara. Die rol is weggelegd voor de jongeren van Winkler Prins Veendam.

Vanhier
Feij is één van de drie voorstellingen die samen Vanhier vormen. Vanhier speelt zich af op drie locaties in de Veenkoloniën op 24, 25 en 26 mei. In dat weekend klinkt volop muziek en spelen verhalen Vanhier. Drie voorstellingen over de trots en hartstocht van de Veenkoloniën. Over de mensen die naar hier gekomen zijn, soms weer vertrekken en over wie blijven.

De voorstellingen horen bij elkaar, maar zijn ook los te bekijken. Dit kan in willekeurige volgorde. Dus kies er één of twee óf bezoek ze alle drie om alle verhalen mee te krijgen.

Tamara benadrukt: ,,De voorstellingen zijn alleen in dat weekend te zien. Dus wees erbij, anders heb je het gemist.”

Waar en wanneer?
De voorstelling Feij is op zaterdag 25 mei te bezoeken. Dit kan om 11.00 uur of om 14.30 uur. De andere voorstellingen – Alda en Torf – zijn verspreid over het weekend te zien en horen in Pekela en Stadskanaal.

Toegangskaarten zijn via deze link verkrijgbaar. Daar staat ook meer informatie over de andere verhalen.

Advertenties

Open sollicitatiemiddag VIB Netwerken
 Maandag 6 mei van 13.00 tot 16.00 uur!

Door op woensdag, 1 mei, 2024 - 09:32

Monteur_Civiel_Bewerkt.jpg

Wil jij civiele monteur worden of zou je hier graag meer informatie over willen? Kom dan op maandag 6 mei tussen 13.00 en 16.00 uur langs voor de open sollicitatiemiddag!

Je hoeft je van te voren niet aan te melden en kunt zo naar binnen lopen. Een medewerker zit direct klaar om met jou in gesprek te gaan over de mogelijkheden!

VIB Netwerken
Beneluxweg 38
9636 HV Zuidbroek

0598-394374
www.vib-netwerken.nl

Advertenties

Oude Tijden Herleven in Muntendam:
Otten Caravan Jubileum in de Heemtuin

Door op zondag, 28 april, 2024 - 06:10

95d4ee94-f5a3-4209-a4de-73d0c4a989bd.jpeg

De nostalgische sfeer van de jaren 60 en 70 keert voor even terug naar de Heemtuin in Muntendam ter ere van het 10-jarige jubileum van de Otten Caravan weekend. Vanuit alle uithoeken van Nederland komen zo'n 15 Otten oldtimer caravans en hun eigenaren samen voor dit unieke evenement, dat plaatsvindt van 17 tot en met 20 mei.

Terwijl de voorgaande edities op verschillende locaties door het hele land plaatsvonden, is dit jaar speciaal gekozen voor Muntendam, de geboorteplaats van de legendarische Otten caravan. "Het voelt als een thuiswedstrijd om het jubileum hier te vieren aldus organisator en geboren Muntendammer Eddy Smith"

Otten Caravans beleefden hun hoogtijdagen in de jaren 60 en 70, toen ze werden gebouwd door de gebroeders Otten aan het Loeg in Muntendam. De firma Otten ging in de jaren zeventig over naar de firma Heller in Foxhol. Laatstgenoemde firma stopte begin jaren 90 met de productie van de iconische Otten Caravan.

Het bijzondere evenement vindt plaats tijdens Pinksteren en biedt een unieke kans voor liefhebbers van vintage caravans om deze historische voertuigen te bewonderen. De camping in de prachtige Heemtuin van Muntendam zal vrij toegankelijk zijn voor bezoekers, die de gelegenheid krijgen om de caravans van dichtbij te bekijken en in gesprek te gaan met de eigenaren.

Noteer de data alvast in uw agenda: 17 tot en met 20 mei, Camping Heemtuin, Nieuweweg 127, Muntendam. Mis dit unieke evenement niet waar oude tijden herleven en de charme van de Otten caravans herontdekt wordt.

Advertenties

Stomend door de lente met de STAR

Door op donderdag, 25 april, 2024 - 13:23

438169915_7549715348477493_1007176378987629774_n.jpg

De meivakantie staat voor de deur. En dat betekent weer dat de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer gaat rijden op de grens van Groningen en Drenthe. De komende weken staan weer bol van activiteiten bij de STAR.

Ritten in de meivakantie
In de meivakantie rijdt de stoomtrein diverse dagen: op 28 april, 1, 2, 5 en 9 mei. Op die dagen rijdt de trein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Op 1, 2 en 9 mei rijdt de trein ook tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen. Reserveren voor deze ritten is niet nodig.

100 jaar spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel
Op 2 mei 2024 is het exact 100 jaar geleden dat de spoorlijn van Stadskanaal naar Ter Apel Rijksgrens (STAR) werd geopend. Een lijn die voor een deel maar korte tijd in gebruik is geweest. Nu liggen de rails nog tot en met Musselkanaal. Maar wat is er van die oude spoorlijn nog te zien? Op 2 mei kun je met een excursie mee langs de oude (spoorse) locaties. Dat gaat per trein en bus. Voor deze excursie is reserveren verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt!

Nationale Stoomtreindag (Hemelvaartsdag)
Op Hemelvaartsdag (9 mei 2024) is het weer Nationale Stoomtreindag. Alle railmusea in Nederland zijn dan weer geopend voor het publiek. Traditiegetrouw staat deze dag bij Museumspoorlijn STAR weer in het teken van Stukgoederenvervoer. We laten zien hoe de trein een belangrijke rol speelde in het transport van goederen. Op deze dag rijden de treinen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Te Stadskanaal wordt ook gerangeerd met goederenwagons. Daarvoor wordt o.a. ook de ‘vuurloze’ stoomlocomotief gebruikt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deze activiteiten op onze website: www.stadskanaalrail.nl. Daar zijn ook e-tickets te koop.