Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegstremmingen in verband met uitvoering onderhoud

Door op maandag, 12 september, 2005 - 19:27
Wegstremmingen in verband met uitvoering onderhoudswerk aan asfaltwegen

Vanaf 15 september tot medio 7 oktober 2005 zullen in de gemeente Veendam aan de asfaltwegen Adriaan Tripweg, Parallelweg N33, Noorderweg, Westerbrink Woldlaan, Dalweg 12, Postkade, K.J. de Vriezestraat en Zuidwending onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Door de werkzaamheden zullen deze wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid. Wij proberen overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch hinder ondervinden, dan vragen wij hiervoor begrip.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicelijn Openbare Werken te. 652450 of met de heer W. Dieterman van de onderhoudseenheid Weg- en Waterbouw, tel. 652482.