Nieuws

Gezamenlijke bijeenkomst Acantus en gemeente Veendam in wijk Noord.
WIJK NOORD - Voor de aan de Minervastraat geplande rug-aan-rug-woningen blijkt weinig belangstelling te zijn. Daarom is nu besloten de verkoop van deze woningen te staken en is er een onderzoek begonnen naar mogelijke alternatieve invullingen van het gebied.

Mede hierdoor is er vertraging opgetreden in de uitvoering van de herstructureringsplannen voor dit deelgebied in de wijk Noord.

In mfc de Meridiaan, Schaepmanstraat 21, wordt op dinsdag 22 april a.s. om 19.30 uur voor de bewoners van deelplan 3 een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd door Acantus Vastgoed bv en de gemeente Veendam. Beide partijen gaan de gewijzigde plannen voor de rug-aan-rug-woningen nader toelichten en wordt er ingegaan op de verdere inrichting van dit deelgebied.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....