Overslaan en naar de inhoud gaan

Stemmen in een stembureau naar keuze

Door op vrijdag, 20 mei, 2005 - 16:26
De burgemeester van Veendam maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum voor de Europese Grondwet op woensdag 1 juni 2005 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij de Gemeentewinkel van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. Hierbij hoeft men niet te wachten totdat men in het bezit is van de oproepingskaart.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag (18 mei 2005) voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 19 april 2005 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag (27 mei 2005) voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats op dinsdag, 19 april 2005.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de:

Gemeentewinkel t. 0598-652222