Overslaan en naar de inhoud gaan

Veendammer Wind van 15 december

Door op zaterdag, 15 december, 2007 - 23:41


Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij radio parkstad om 12:02 uur.Busstation Sorghvlietlaan-Langeleegte Veendam

Er was de afgelopen week bijzonder veel aandacht voor een zaak, die de volgende week maandag in de vergadering van de gemeenteraad van Veendam aan de orde komt. Het gaat om het nemen van een besluit over het voorbereidingsbesluit Busstation Sorghvlietlaan-Langeleegte. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om te bepalen, dat er een her-ziening wordt voorbereid van de bestemmingplannen, waarin dit gebied ligt.

Op zich zou een dergelijk besluit geen of amper aandacht trekken, ware het niet, dat er ste-denbouwkundige randvoorwaarden aan die herziening worden gesteld. Met name in deze randvoorwaarden zitten de punten, die voor veel discussie aanleiding hebben gegeven. Deze punten zijn, dat er een woontoren van maximaal 17 woonlagen tot maximaal 65 meter hoog worden gebouwd en dat er nog twee bouwblokken kunnen komen van respectievelijk 7 en 5 woonlagen.

Met name de genoemde woontoren van 17 woonlagen staat in het middelpunt van de belang-stelling. Tot nu toe was de toren van de Nederlands hervormde kerk, die 51 meter hoog is, het hoogste punt in het centrum van Veendam. Dat was, zeker in de tijd dat die kerk gebouwd werd een bouwwerk, dat heel ver uitstak boven de rest van de bebouwing, maar dat werd toen zonder discussie aanvaard. Het was normaal, dat er in elk dorp een kerk met een toren was.

Hoogbouw is tegenwoordig ook erg normaal, maar dan hebben wij het als het over onze ge-meente gaat over maximaal 6 of 7 lagen. Elders gaat men vaak veel verder de lucht in. Dat er meer hoogbouw is en komt houdt verband met het feit, dat er op een betrekkelijk schaars en dus erg duur stuk bouwgrond alleen veel woningen kunnen worden gebouwd als men de lucht in gaat.

In feite is er dus de keuze tussen meer woningen, die dan relatief goedkoper kunnen zijn, om-dat de grondprijs per woning dan lager is of minder woningen, maar dan wordt de prijs veel hoger. In dit geval speelt mee, dat het hier om woningbouw heel dicht bij het centrum gaat en dat er als onderdeel van het geheel ook sociale woningbouw zal plaatsvinden.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat met name de mensen, die nu dicht bij het busstation wonen het prettig vinden, dat het naargeestig terrein, dat zij nu voor hun deur hebben, gaat verdwij-nen, maar evenzeer, dat zij het bepaald niet prettig vinden, dat er woontorens in dat gebied komen, waar zij tegenaan gaan kijken.

Voor de inwoners van onze gemeente, die niet vlak bij dit terrein wonen, gelden deze argu-menten eigenlijk in het geheel niet. Als zij zich al met deze zaak bezighouden, dan zal voor hen veel meer de vraag aan de orde komen of een woontoren van 17 woonlagen op die plaats iets in positieve zin toevoegt aan het desbetreffend gebied of dat zij dit als negatief ervaren. Dat is een kwestie van smaak en zoals bekend valt er over smaak in feite niet te twisten.

Voor de gemeenteraadsleden is het geen eenvoudige kwestie, die maandag aan de orde komt. Er zijn erg veel punten, die indirect ook nog een rol spelen of zouden kunnen spelen bij de ontwikkeling van het betreffend gebied. Dat is ook gebleken uit de vele vragen ,die er bij de behandeling van deze zaak in de raadscommissie zijn gesteld. Zij zullen een grote verantwoordelijkheid op zich moeten nemen en zich moeten realiseren, dat het bij deze zaak niet alleen gaat om problemen van een aantal aanwonenden, maar ook om vraag of het ook in de toekomst goed wonen en leven is in Parkstad Veendam!!

  Reactie Plaatsen Of Bekijken....