Nieuws

Bij de Buren Veendam_DSC4104.jpg

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ]

Je rijdt er zo voorbij. Het is goed dat er een groot bord buiten staat met het opschrift: Bij de Buren.
Het logo met een dampend kopje koffie nodigt uit om op onderzoek te gaan. Wat schuilt daarachter? Het pand bevindt zich aan het Boven Westerdiep 155a en ligt wat verscholen achter bestaande bebouwing. Vroeger, volgens ingewijden, zat er een sportschool en daarvoor een supermarkt. Tijden heeft het leeg gestaan. Sinds 4 jaar zit Bij de Buren er. De start was dramatisch vertelt Carmen Kluppel. “We waren goed 2 weken open en moesten toen i.v.m. de corona-maatregelen de deur alweer sluiten. We hadden een florissantere start voor ogen. Gelukkig ligt die tijd achter ons.”

_DSC4094.jpg

Bij de Buren is een buurthuiskamer. We citeren de folder: “Een warme plek waar je thuis mag komen.” En verder: “Een huiskamer voor ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen optrekken.” Het mooie is dat iedereen welkom is! Er is fysieke warmte. Momenteel loopt het project Deken van warme kamers Veendam. Bij de adressen kun je je even opwarmen in deze barre tijden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende andere organisaties zoals: Bibliotheek, deBasis - diverse locaties, City Life Church en Afterbeat Veendam beide aan de Promenade 25, Baptisten, Inloophuis en De Kandelaar alle aan de Dr. A. Kuyperstraat 46, De Deur – Barkstraat 14, Grote Kerk (PKN) Veendam, Jacob Bruggemacentrum, Voordoor Wildervank en dorpshuis de Wending Zuidwending. 
Naast fysieke warmte is er tevens ruimte en tijd voor sociale warmte! Iedere dag is er wel een locatie geopend. In de folder staan de tijden precies aangegeven.

_DSC4093.jpg

Bij de Buren heeft nog meer te bieden. Er is een grote keuken, waar de vrijwilligers plus de buurtbewoners en andere oplopers met elkaar een maaltijd bereiden én samen lekker oppeuzelen, want samen eten verbindt. Dat begint al bij het inkopen. Daarna met de voorbereidingen voor het eten zoals tafeldekken en aardappels schillen. Tijdens het eten, zo vertelt Carmen, is er aandacht voor elkaar en komen uiteenlopende zaken aan de orde. Elke  dinsdagavond schuiven toch wel zo’n 15 personen aan, met een leeftijd die varieert van jong tot oud. ”We hebben ruimte voor 3 tafels van 8 personen. Mocht het storm lopen, dan kunnen we nog uitwijken naar de donderdagmiddag, -avond. We houden de prijs voor deze gezonde maaltijd zo laag mogelijk, zodat de prijs geen belemmering behoeft te vormen. € 4,00 vragen we voor een warme maaltijd!”
De keuken is door de vrijwilligers zelf geïnstalleerd uit verschillende 2e hands keukens.
Ook wordt deze gebruikt voor de kindercoaching, waarbij kindercoaches samen met de kinderen bijvoorbeeld een lekkere taart bakken of cup-cakes.

_DSC4088.jpg

Om de week is een groep de zogenaamde Zelfhulpgroep verslaving er te vinden. Ervaringsdeskundigen komen samen om te praten en ervaringen te delen over verslaving. Doel: er niet alleen voor te staan, maar elkaar ondersteunen.

Dan is er de Lunch Plus. Ook hier om de week een lunch, waarbij een verhaal uit de Bijbel wordt gelezen, dat als inspiratiebron dient bij de verdere gesprekken. “Het leuke is dat het eeuwenoude Bijbelverhaal geprojecteerd wordt in het heden met de vraagstukken van nu.”
“Oh, wat ziet het er allemaal netjes en schoon uit.” Een opmerking die we met enige regelmaat horen, aldus Carmen Kluppel. Dit slaat op de kledingwinkel. In de boetiek wordt hippe 2e kans kleding én nieuwe kleding verkocht. “Eerlijkheidshalve moeten we er wel aan toevoegen dat het voornamelijk om dameskleding gaat,” glimlacht Carmen. “Mannen dragen hun kleding meestal helemaal af als werk- annex tuinbroek.” We zien ook nette schoenen en diverse accessoires in de winkel pronken!
’s Middags staat vaak de kledingcontainer Bij de Buren op de stoep aan het Boven Westerdiep. Daar kun je kleding doneren. De ingezamelde kleding wordt aan textielsorteerbedrijven verkocht of hier tegen speciale prijzen in de 2e kans boetiek verkocht. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Openingstijden vind je op de site. Een gedeelte van de kleding wordt bewaard om in geval van nood bij te kunnen springen.

_DSC4096.jpg

Bij de Buren is een buurthuiskamer van Het Leger des Heils. Deze weldoenersorganisatie kennen we natuurlijk allemaal van de collectes en de muziek/zang uitvoeringen. En uiteraard van alle goede werken die ze doen. Maar hoe zit dat in elkaar?

Het Leger des Heils is in 1865 in Londen opgericht. Doel was en is om de allerarmsten te helpen een nieuw leven op te bouwen door geloof in Jezus Christus. Kenmerkende slogan: “Een lege maag heeft géén oren.” Dus eerst de mensen te eten geven en dan pas de prediking. 
Momenteel werken er in Nederland maar liefst 7.000 professionals bij Het Leger des Heils en 13.000 vrijwilligers! Carmen Kluppel is één van die werknemers. Zij stuurt de afdeling Veendam e.o. aan samen met de vrijwilligers. Hier zijn 10 vrijwilligers, maar enige uitbreiding van het aantal zou wenselijk zijn. Zie onderaan de informatie!

_DSC4090.jpg

Het Leger des Heils kent eigenlijk 2 hoofdstromen. De een is de kerkelijke organisatie en de andere houdt zich bezig met:

  • Zorg en Welzijn: 
    maatschappelijk opvang, arbeidsintegratie, verslavingszorg, jeugdzorg, reclassering, schuldbemiddeling, vrije tijd, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning e.d.;
  • Kledinginzameling: 
    verkopen en uitdelen, reshare stores (2e kans kleding)
  • Ontwikkelingshulp/noodhulp: 
    dit spreekt voor zich.

De afdeling Veendam maakt deel uit van Het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg Noordoost en zetelt in Zwolle. Het hoofdkantoor is in Almere gehuisvest. 

_DSC4089.jpg

“Afgelopen zomer hebben we wandelingen georganiseerd. In kleine groepjes, veelal 2 : 2, wandelden we met o.a. Syrische vluchtelingen een uitgezette route. Doel: de Nederlandse taal leren. De tochtjes door Veendam duurden 1 tot 1½ uur, waarna we gezamenlijk nog een kopje koffie of theedronken. Ook zijn we met deze mensen naar het Veenkoloniaal Museum geweest. Op deze manier proberen we de taal aan te leren én de Nederlandse cultuur/geschiedenis uit te dragen. En… met succes. Komende zomer gaan we hier zeker mee door!” Dit is georganiseerd samen met de Basis, Bibliotheek en Humanitas.

_DSC4110.jpg

Meer informatie:
www.legerdesheils.nl
legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamerveendam
facebook.com/bijdebureninveendam
carmen.kluppel@legerdesheils.nl
06-12517519

Leuker is het natuurlijk om eens langs te gaan Bij de Buren 
Boven Westerdiep 155a, Veendam
Je bent altijd welkom!


Fotoalbum: