Nieuws

Gemeente Veendam, Acantus en Commissie Huurzaken tekenen PrestatieafsprakenIMG_3470_prestatieafspraken.JPG
Rene Dalmolen (Acantus), Riny van der Meer (Commissie Huurzaken) en Henk Jan Schmaal (wethouder gemeente Veendam)

Donderdag 8 december hebben de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de Commissie Huurzaken hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken. Namens de gemeente Veendam tekende wethouder wonen Henk Jan Schmaal.

In de Prestatieafspraken staat beschreven welke bijdragen de partijen gaan leveren aan de doelstellingen die in het woonbeleid zijn weergegeven. Dit betekent dat de gemeente Veendam, Acantus en de Commissie Huurzaken voor het komende jaar afspraken hebben gemaakt over woningvoorraad. Dat gaat over bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop en over de duurzaamheid van de woningen. Zo is onder andere afgesproken dat Acantus vanaf 2029 geen woningen meer heeft met energielabels E, F en G. Verder onderzoeken de gemeente en Acantus of er voldoende woningen zijn die apart ingericht zijn voor zorg. In het kader van leefbare woonomgeving gaan de partijen gezamenlijk kijken hoe bewonersinitiatieven vorm kunnen krijgen en op welke manier bewoners hierin een rol kunnen spelen. Wethouder Schmaal is blij dat Acantus fors gaat investeren in Veendam, zowel in nieuwbouw, renovatie als in verduurzaming.