Nieuws

Bedrijfspand Zuidwending blijft 12 maanden gesloten310840652_5580801345368913_2399728667813277837_n.jpg

Door Peter Panneman

De gemeente Veendam heeft een deel van een bedrijfspand aan de Zuidwending voor twaalf maanden gesloten. In het bedrijfspand werd op 16 mei 2022  door de politie een drugslaboratorium aangetroffen voor de productie van XTC.

Ingrijpen 
Aanvullend op de politieactie, waarbij het pand al is afgesloten, heeft burgemeester Berry Link het Damoclesbeleid toegepast en het pand voor twaalf maanden gesloten. Het sluiten van het bedrijfspand op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. De maatregel kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd. Burgemeester Berry Link: “Drugsproductie, hennepplantages of handelshoeveelheden drugs zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en van de sociale en/of fysieke veiligheid van inwoners. Het heeft een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties, zoals brandgevaar, explosiegevaar, waterschade of geweldsincidenten.

Aanpak
De fysieke sluiting van een pand wordt door de gemeente op het pand kenbaar gemaakt door middel van zegels op de deur en het aanplakken van het besluit, maar ook door het ophangen van posters en het plaatsen van een makelaarsbord. Naast de zegels en het aanplakken van het besluit ontvangen omwonenden van het gesloten pand een flyer met informatie.