Agenda

Archeologielezing door Merel SpitshovenDatum: 
woensdag 16 februari 2022 19:30

 

Bron Rijksmuseum van Oudheden Leiden (1).jpg
Foto RMO Leiden

Op woensdag 16 februari houdt Merel Spitshoven in het Veenkoloniaal Museum Veendam een lezing over vondsten van gebruiksvoorwerpen afkomstig van Doggersland.

In de lezing worden de nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine (kleiner dan 88,5 millimeter) benen spitsen uit de Noordzee besproken. Deze spitsen worden gevonden door verzamelaars op de stranden van Zuid-Holland. Gebruikssporenanalyse in combinatie met een boogschietexperiment leidde tot interessante resultaten. Al deze spitsen bleken zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten te zijn. Er zijn sporen aanwezig van onder andere binding, bindingsmateriaal, impact en reparaties.

Over Merel Spitshoven
Merel Spithoven is een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in Doggerland archeologie, in het bijzonder in gebruiks- en productiesporen analyses op benen en gewei spitsen uit mesolithisch Doggerland. Spitshoven is betrokken bij archeologisch onderzoek naar het Noordzeebekken en sinds 2015 als lid van de Werkgroep Steentijd Noordzee (WSN). Ze heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd dat bestaat uit uit onder andere verzamelaars van vondsten uit Doggerland, musea en verschillende erfgoedinstellingen. Ze is (co-)auteur van verschillende (populair-)wetenschappelijke artikelen over deze spitsen. Als promovendus maakt zij nu deel uit van een grootschalig project onder leiding van dr. Hans Peeters: Resurfacing Doggerland: Environment, humans and material culture in a postglacial drowning landscape. Tijdens haar PhD zal ze onderzoek doen naar de relatie tussen mensen en (edel)herten in postglaciaal Doggerland. Ze gebruikt hiervoor met name gebruikssporen analyses in combinatie met experimentele archeologie.

Woensdag 16 februari, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Dit kan via  info@veenkoloniaalmuseum.nl