Nieuws

WP Praktijkschool bouwt windmolenswindmolen-bewerkt.jpg
Foto WP

De ouderraad van Winkler Prins stelt elk jaar aan elke deelschool een bedrag beschikbaar om voor de leerlingen iets aan te schaffen of iets moois mee te doen. Op de praktijkschool is het geld gebruikt voor een project over windmolens. Alle leerlingen doen mee! In de technieklessen krijgen ze uitleg over wind, windrichtingen, windsnelheden, windmolens en het opwekken, opslaan en gebruiken van energie in de vorm van elektriciteit.

Van het geld zijn twee basis-windmolens gekocht en de leerlingen gaan vergelijken of de door hen bedachte windmolen-ontwerpen meer of minder energie opwekken dan het standaard ontwerp. Uiteindelijk zullen de twee windmolens worden ingezet om energie op te wekken voor de verlichting van de overkapping en de moestuinen bij de praktijkschool.