Nieuws

Voedselbank Veendam scoort met Rabo Clubsupportvoedselbank.jpg

In de afgelopen weken konden de leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen tijdens de jaarlijkse Rabo Clubsupport. Maar liefst 189 verenigingen en stichtingen deden dit jaar mee in onze  regio.

Veel Raboleden hebben hun stem gegeven aan de Voedselbank Veendam. Het leverde een totaalbedrag op van 1643,01 euro. 

Bestuursvoorzitter Klaas Steenhuis  "Wij zijn alle stemmers heel erg dankbaar. Het bedrag zal worden besteed om op onze nieuwe locatie aan het Boven Oosterdiep een koffiehoek/ontmoetingspunt voor onze cliënten in te richten, voorzien van stoelen en tafels en koffie en thee spullen. Hierdoor denken we onze cliënten beter te ondersteunen en te voorzien van de nodige informatie opdat ze nadat ze afscheid nemen van de Voedselbank goed op eigen benen verder kunnen."