Nieuws

Brief schadeloketten gemeente VeendamDe gemeente Veendam pleit in een lobbybrief aan de minister van EZK voor de inrichting van één schadeloket voor alle vormen van mijnbouwschade. Gedeputeerde Staten laten de gemeente Veendam in een brief weten zich nog te beraden over het een standpunt ten aanzien van één loket voor alle mijnbouwschade.