Nieuws

Aanbesteding Campus / Stadion niet geluktOntwikkeling campus gaat gewoon verder

CAMPUS - Het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft in zijn vergadering van 4 juni 2007 kennis genomen van de stand van zaken rond de aanbesteding van de campus. Geconcludeerd kan worden dat de aanbesteding in deze vorm niet is gelukt.

Het voorstel is om voor september 2007 op zoek te gaan naar nieuwe partijen voor het opstellen van een gebiedsontwikkelingsvisie. Zodra er in de loop van 2007 meer informatie beschikbaar komt van de Winkler Prins (WP) over de visie en het programma van eisen voor het nieuwe techniekgebouw, kunnen eind 2007 vervolgkeuzes worden gemaakt op basis van de dan liggende gebiedsontwikkelingsvisie.