Nieuws

SP Veendam “buurt” op de LangeleegteIMG_0250.jpg

Donderdagavond 8 november hebben  leden van de SP afdeling in Veendam de bewoners van de Langeleegte een bezoek gebracht.

De aanleiding hiervoor is dat de SP raadsleden en het afdelingsbestuur willen weten hoe de bewoners denken over het voornemen om een crematorium op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam te bouwen.

Fractievoorzitter Harrie Schoonewille: “De uitvaartondernemers willen een totaalconcept aanbieden in Veendam en een gebouw plaatsen op de begraafplaats zodat de overledene niet naar een ander crematorium moet worden overgebracht. Wij snappen dit, maar we willen erg graag weten hoe de bewoners dit ervaren. We kennen al veel meningen en zorgen; deze zullen door onze fractie heel serieus worden meegenomen en zullen absoluut meewegen in een eventueel besluit. Onze raad heeft een informatieavond bijgewoond, maar formeel is er nog helemaal niets besloten. Tijd dus om zelf de mensen bij langs te gaan en te inventariseren wat er speelt om dit mee te nemen naar de raadszaal van Veendam.”

Harrie: ”De SP is van mening dat je een dergelijk besluit alleen kunt nemen als daar goed onderzoek naar gedaan wordt en kan volgens ons alleen maar doorgang vinden als daar draagvlak voor is. Het betreft een woonwijk en bij intensivering van uitvaarten geeft dat ongetwijfeld verkeersoverlast en hinder in de buurt. Daarnaast zijn er erg veel zorgen over milieubelasting en onderschat de emotionele impact niet. Letterlijk de dood in je achtertuin".

"Vanavond hebben we met mensen gesproken en we zullen een geanonimiseerd verslag opmaken. Voor de buurtbewoners, maar ook voor ons zelf. Het laatste wat we willen is het actiecomité Veenkracht voor de voeten lopen, laat dat helder zijn. Maar voor een goed besluit en als goed volksvertegenwoordiger, vinden wij dat we zelf de straat op moeten gaan om te luisteren naar wat er speelt".