Nieuws

Vrijwilligersfeest in de Breehorn
Jubilarissen in het zonnetje gezetDSC05068.jpg

In de Breehorn zijn zaterdagmiddag 8 vrijwilligers in het zonnetje gezet, vergezeld gaande met cadeaubonnen en een bloemetje. Twee vrijwilligers waren niet aanwezig.

DSC05070.jpg

Geeske Louissen, Gerrie Reiling en Jannie Schaap zijn 12,5 jaar bij Meander als vrijwilligsters in dienst. Geeske Louissen werkt zowel in het verpleeghuis als in de Breehorn. Elke vrijdagavond helpt ze mee bij de koffieronde. Daarnaast is ze twee keer per maand bij het koersballen aanwezig. Ook is ze betrokken bij de grote activiteiten. Gerrie Reiling was als vrijwilligster bij het sjoelen begonnen. Daarna is ze de helpende handen gaan uitsteken bij het handwerken en het koken. Jannie Schaap was in de weeksluiting werkzaam, waar ze in 2015 mee was gestopt. Elke dinsdagavond helpt Jannie mee bij de koffieronde.

DSC05060.jpg

Lies van der Woude, Ina Groeneweg en Marga de Haan zijn 25 jaar als vrijwilligster in dienst. Lies is in de voormalige Huize Moria begonnen, dat overging in de Breehorn. En heeft daarmee de mijlpaal bij opvolger Meander bereikt. Met veel plezier is ze elke dinsdagochtend aanwezig bij de bibliotheek. Ina werd in 1993 ook vrijwilligster in Huize Moria. Zij biedt ondersteuning bij de bingoavonden en bij de uitstapjes. Marga biedt als vrijwilligster ondersteuning bij de weeksluiting op de vrijdagavonden. Daarnaast heeft ze nog een drukke baan bij de apotheek aan de Skagerrak.

DSC05045.jpg

Het echtpaar Klaasje en Jacob de Groot zijn al 40 jaar als vrijwilligers in dienst! Meneer en mevrouw  de Groot waren in 1978 als vrijwilligers in Open Haven begonnen. Jacob was later ook in huize Moria gaan werken. Hij helpt nog steeds als vrijwilliger bij de weeksluiting. Ook Klaasje was in Huize Moria als vrijwilligster mee gaan helpen. Zij geeft ondersteuning bij de bingoavonden en de weeksluitingen. Beiden helpen mee bij de wekelijkse kerkdiensten die op zondag worden gehouden.  

DSC05049.jpg 

Elke week staan de vrijwilligers klaar voor de bewoners. Na afloop van de huldigingen wachtte de vrijwilligers een welverdiend koud buffet.

DSC05051.jpg