Nieuws, Regio

15 en 16 september KerkproeverijLogo Kerkproeverij Oranje Roze 2018 .png

In 2017 werd vanuit de Raad van Kerken het initiatief genomen om de (oorspronkelijk) Engelse actie “Back to Church” ook in Nederland te gaan houden.

Ook de Katholieke kerk schaarde zich achter het idee om kerkgangers te vragen, mensen uit hun eigen omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan. Dit onder het motto: Verwelkomend zijn is goed, uitnodigend beter!

De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In een brief aan de parochies staat daarover: ‘Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat iedereen verlangt verwelkomend te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle betrokken kerkgenootschappen beseffen dat welkom heten goed is, maar actief mensen uitnodigen nog beter.’

Een persoonlijke uitnodiging kan het verschil maken en iemand over de drempel helpen, maar dat vraagt van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je een keer met me mee naar de kerk?”.  Vicaris Bultsma, vanuit de katholieke kerk betrokken bij het initiatief: ‘Deze actie wordt al een succes wanneer kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand.’

Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een kerkproeverij-zondag te houden. De geloofsgemeenschappen van de Norbertusparochie in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten en Oude Pekela doen hier ook aan mee en delen brochures uit die laten zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is.