Nieuws

Actiecomite Veenkracht tegen komst
van een crematorium in VeendamIngezonden Actiecomité Veenkracht

Actiecomité Veenkracht, aanwonenden en omwonenden van begraafplaats Buitenwoelhof hebben ernstige bezwaren tegen de komst van een crematorium in onze woonomgeving. De plannen zoals die voorliggen gaan uit van de bouw van een crematorium aan de Langeleegte op begraafplaats Buitenwoelhof te Veendam.

Wij zijn niet tegen de komst van een crematorium in Veendam maar wel tegen de voorgestelde plaats, deze plaats is op vele fronten ongeschikt en onacceptabel. Wij zullen proberen onze argumenten in dit persbericht duidelijk te verwoorden.

Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden en respectvol omgegaan met de nabestaanden van de kindergraven. Het crematorium komt veel te dicht aan de kindergraven te liggen. Er is een pad en een brug over de sloot gesitueerd die pal langs de kindergraven gaat lopen. Dit pad zal gebruikt kunnen worden als sluiproute naar het leer- en sportcomplex. De situering van het crematorium is dusdanig dat deze gebouwd zal worden op minder dan 4 meter van een aantal graven.

De verbrandingsoven van het crematorium zal gesitueerd worden op 60 meter van de erfgrens en op 100 meter van de achtergevels van onze woningen. Deze (veel te korte) afstand is voor ons onacceptabel. Het is nog maar de vraag of onze tuinen op een veilige manier nog bruikbaar zullen zijn. Alle schadelijke stoffen zijn namelijk niet te filteren en bij storingen komt er een ongecontroleerde uitstoot van giftige stoffen vrij die een aanslag op de gezondheid betekenen.

De initiatiefnemers hebben het over een kleinschalig crematorium. Het maximaal aantal crematies per dag bedraagt twee. Het moet echter wel rendabel zijn. Om het crematorium rendabel te krijgen zijn er iedere dag twee crematies noodzakelijk, dat is in onze ogen niet kleinschalig meer. Er zal nog nauwelijks ruimte zijn voor een traditionele begrafenis.

Maatschappelijk gezien bestaat er geen enkele noodzaak om een crematorium te bouwen. Sterker nog de markt is verzadigd en overspannen. Wordt dit crematorium gebouwd en in gebruik genomen dan heeft dit directe gevolgen voor de omliggende crematoria.

De verkeers- en parkeerdruk op de Langeleegte zal onacceptabel hoog zijn.

Wij vinden een crematorium op deze plaats een forse aantasting van ons woongenot, bovendien zal de waarde van onze woningen dalen.

Het verbaast ons om een crematorium te bouwen naast een (nieuw aan te leggen) leer- en sportpark. Hier zullen met enige regelmaat activiteiten, wedstrijden en feesten worden georganiseerd. Dat strookt naar onze mening niet met een discrete, integere en respectvolle uitvaart van een geliefde.

Wij zien liever dat initiatiefnemers zich gaan richten op nieuwe uitvaarttechnieken zoals resomeren, natuurbegraven, eco-uitvaart etc. Cremeren is de meest vervuilende uitvaarttechniek en is een aanslag op het milieu, die zeker niet past binnen een woonomgeving.

Initiatiefnemers spreken over een verbouw en over een uitbreiding van een bestaande situatie. Hiervan is geen sprake, dit betreft nieuwbouw, namelijk de bouw van een crematorium .

Voor ons is dit van wezenlijk belang in verband met de vergunningverlening. De vergunningverlening voor verbouw en uitbreiding is wezenlijk anders dan bij nieuwbouw.