Nieuws

Ondertekening intentieverklaring
“Samenwerken aan hart van Veendam”IMG_0025.JPG

Maandag hebben in de raadszaal van Veendam de Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC), vastgoedeigenaren, de Rabobank, MKB Noord en de gemeente Veendam de intentieverklaring “Samenwerken aan het hart van Veendam” ondertekend, waarmee de afspraken voor De Nieuwe Winkelstraat worden vastgelegd.

De Nieuwe Winkelstraat
Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Omzetten lopen terug, winkels sluiten, en is er leegstand. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) uit Zeist is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. DNWS begeleidt diverse winkelgebieden in heel Nederland om via een stappenplan tot een actieplan te komen.

DNWS in Veendam
Op 21 maart was DNWS in Veendam gestart met een startbijeenkomst bij de Rabobank. En is met diverse partijen een actietraject doorlopen. Alle input heeft geleid tot een eindrapport waaruit een aantal prioriteiten naar voren zijn gekomen, welk vastgelegd zijn in een intentieverklaring.

Het doel van dit gezamenlijk initiatief is, met ondersteuning van de DNWS als onafhankelijke partij, helder te krijgen waar het centrum van Veendam de komende jaren op moet focussen om haar positie als winkelgebied te versterken. En welke interventies en partijen hier een bijdrage aan kunnen leveren.

IMG_0017.JPG

Prioriteiten
De aanpak van de leegstand aanpakken en het creëren van een kleiner winkelrondje, met onderzoek naar verplaatsing van winkels en eventuele subsidies daarvoor mogelijk maken. Ook wordt er gekeken naar het wonen boven winkels en woningen in plaats van winkels. Gaan onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om autoverkeer toe te laten in de Kerkstraat. Met betrokken partijen zal dit worden afgestemd.

Onderzoek doen naar verdere professionalisering van de ondernemersvereniging door in te zetten op sfeer en beleving. Met acties/evenementen om te komen tot meer bezoekers in het centrum.

Onderzoeken of een BIZ-zone voor het centrum van Veendam een aanvulling of vervanging kan zijn voor de reclamebelasting.

De gemeente Veendam heeft samen met de ondernemersvereniging Veendam Centraal en de Rabobank aan het Platvorm De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) gevraagd om een “actieplan toekomstbestendig Veendam centrum” op te stellen.

Helder
De conclusies van het DNWS waren stevig. De kwaliteit van het winkelgebied scoort een onvoldoende. De lage beoordeling is vanwege de vele lege panden, slecht onderhoud van een aantal ervan, de onbereikbaarheid van de hoofdwinkelstraat voor auto’s en het ontbreken van bewegwijzering.
 

IMG_0014.JPG

Ook de kwaliteit van de samenwerking scoort te laag. De verklaring hiervoor wordt geweten aan een aantal zaken. De betrokkenheid van sommige ondernemers bij het centrum is laag. Participeert niet iedereen in de collectieve activiteiten door de ondernemersvereniging, draagt een deel van de ondernemers niet bij aan de financiering van deze activiteiten.

De samenwerking met de pandeigenaren is ook onvoldoende. Er is geen sprake van een gezamenlijke visie en aanpak tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers.

Zwakke punten
Er is geen compact centrum, waardoor er mede veel leegstand is dat voor een slechte uitstraling zorgt. Het ontberen van logische looproutes in het centrum voor gezellig winkelen. Er is geen eigen onderscheidene positionering, waardoor het voor bezoekers niet duidelijke is waarom het centrum van Veendam het bezoeken waard is.

De Kerkstraat is niet toegankelijk voor auto’s. Voor autoluwe winkelgebieden met veel publiek is dit functioneel, maar niet voor de Kerkstraat waar het tegenovergestelde het geval is. En waar de speciaalzaken ook meer afhankelijk zijn van autobereikbaarheid. Veendammer ondernemers en bewoners zijn negatief over hun centrum.

IMG_0015.JPG

Sterke punten
Sterke punten zijn er ook. Zoals met de opgeknapte openbare ruimte en het goeduitziend straatmeubilair. Er is een divers winkelaanbod, een goede mix aan boodschappen en een groot aanbod op modegebied. Aan het Museumplein is er de aanwezigheid van cultuur. Er is voldoende parkeergelegenheid. En in de directe omgeving veel groen en water.    

Een van de diverse aanbevelingen van DNWS is het centrum aan gaan sturen als een bedrijf, met samenwerking van ondernemers net als in een warenhuis.

Groep op een tandem
Ter inspiratie is in het rapport een metafoor geplaatst van een groep op een tandem dat een doel wil bereiken. Met een stuurman voorop (de gemeente). Het doel is van tevoren bepaald. Iedereen kent deze en staat er achter. De stuurman heeft de juiste houding en degenen die trappen willen het doel bereiken onder leiding van de stuurman. De groep is actie- en investeringsbereid en beïnvloeden elkaar ook.

IMG_0019.JPG

Bij vertrouwen in de stuurman kan de groep een gezamenlijke koers uitzetten en zijn de deelnemers op de pedalen bereid mee te doen. Is dat vertrouwen er niet willen de ondernemers niet op de tandem blijven zitten. Andersom kan de stuurman zijn werk ook niet goed doen wanneer de ondernemers niet acteren en in samenwerking investeren.

Er moet een sterk bestuur zijn met begrip voor elkaars belangen.

Andere benadering
Het creëren van een duidelijke en onderscheidende positionering van Veendam Centrum is belangrijk. Met als belangrijkste vraag: waarom komt u als consument naar Veendam. Dit is heel anders dan: kom naar het centrum, want wij hebben …. te bieden.

Het is belangrijk dat alle stakeholders, met de ondernemers voorop, hun klantgroepen kennen. En de beschikking hebben over relevante informatie. Om te weten hoe de klant de bereikbaarheid en de gastvrijheid van Veendam Centrum ervaart, en voor inzicht van de verschillende klantbehoeften. Zodat de klant bij het winkelgebied kan worden betrokken.

IMG_0021.JPG